reach logo

Inleiding en totstandkoming van de REACH ‘Post intensive care Toolkit’ die ondersteuning kan bieden bij de paramedische behandeling van Covid-19 patiënten na ontslag uit het ziekenhuis

REACH staat voor ‘REhabilitation After Critical illness and Hospital discharge’ en is een onderzoeksproject dat uitgaat van Amsterdam UMC en het Lectoraat Revalidatie in de Acute Zorg van de Hogeschool van Amsterdam.
REACH omvat een regionaal netwerk van eerste en tweedelijns professionals die betrokken zijn in de revalidatie van complexe patiënten na ziekenhuis opname. Professionals in het netwerk zijn geschoold in de specifieke complexe problematiek bij patiënten na een intensive care (IC) opname.

In het kader van uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) heeft het REACH netwerk (versneld) hun ‘Post intensive care Toolkit’ ter beschikking gesteld, die fysiotherapeuten en andere paramedici kan ondersteunen in de behandeling van patiënten na de ziekenhuis fase.

Deze Toolkit is tot stand gekomen in samenwerking met het Amsterdam UMC (afdeling Revalidatie en afdeling Diëtetiek & Voedingswetenschappen) en de Hogeschool van Amsterdam (opleidingen Fysiotherapie, Ergotherapie en Voeding en Diëtetiek), de professionals van het REACH netwerk en het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi), patiëntenvereniging IC connect en de FCIC (Family en patient Centered Intensive Care) en in afstemming met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Stichting Keurmerk Fysiotherapie en Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NvD).


De REACH Toolkit is een dynamische database en zal regelmatig worden aangevuld als nieuw materiaal verschijnt.

Interesse aansluiten REACH netwerk en contact


Omdat de kans groot is dat veel professionals op korte termijn te maken krijgen met patiënten die moeten herstellen na een (COVID-19) ziekenhuis- en/of IC opname, hebben bovenstaande organisaties de krachten gebundeld met als doel alle opgedane kennis en ervaring voor andere professionals per onmiddellijk beschikbaar te stellen. De REACH Toolkit is een dynamische database en zal regelmatig worden aangevuld als nieuw materiaal verschijnt.
Het is de verwachting dat patiënten herstellende van het COVID-19 virus meer pulmonale klachten zullen ervaren dan andere IC patiënten. De REACH Toolkit bevat oorspronkelijk geen informatie over de behandeling van patiënten met pulmonale problematiek. Docenten van het NPi zullen hiervoor informatie toevoegen. Daarnaast behoeft de onzekerheid over de besmettelijkheid van deze patiënten ook zeker de aandacht.

Herstellen na een COVID-19 gerelateerde ziekenhuis of IC-opname
Ongeveer tweederde van de patiënten die met zeer ernstig respiratoir falen a.g.v. het coronavirus op de IC belanden, overleeft de IC-opname, zo lijken de eerste cijfers te laten zien. De behandeling op de IC is met name gericht op het optimaliseren van de longfunctie via beademing & buikligging. Wanneer mogelijk en veilig, zal vroege mobilisatie op de IC ingezet worden.Video: interview met REACH patiënt & fysiotherapeut}


De REACH professionals
Het REACH netwerk is in 2019 opgezet door een Community of Practice (CoP) bestaande uit professionals uit verschillende disciplines (fysiotherapie, ergotherapie, dietetiek, gezondheidszorg coach, voormalig IC verpleegkundige en voormalig IC-patiënten). Met elkaar, in co-creatie is een Toolkit ontwikkeld en regionaal geïmplementeerd voor de behandeling van patienten na een IC opname. Deze Toolkit kan ook voor Corona patiënten worden gebruikt.

Voordelen van het netwerk
Professionals binnen het REACH netwerk hebben korte lijntjes met elkaar, als het gaat om verwijzingen of overleg, maar leren ook continu van elkaars ervaringen, d.m.v. intervisiemomenten en workshops. De kennis en expertise die binnen het netwerk ontwikkeld en opgedaan zijn, delen wij graag via dit platform.

Wetenschappelijk onderzoek
Sinds April 2019 loopt er een wetenschappelijk onderzoek waarbij de haalbaarheid en effectiviteit van de REACH Toolkit wordt vergeleken met patiënten die ‘usual care’ ontvangen.