blog sportrevalidatie jan 2021

Werk je veel met kinderen? Dan kom je ongetwijfeld kinderen met hechtings- of gedragsproblemen tegen. Hoewel je daar als ergo-, oefen- of fysiotherapeut misschien niet direct iets mee doet, beïnvloedt het de behandeling wel degelijk. Wist je dat het behandeleffect valt of staat met jouw (non-)verbale communicatie? In dit blog lees je meer over gedragsproblemen, onveilige hechting en hoe je hier in je behandelruimte mee om kunt gaan.

1 maart 2021 | Auteur: Nick Muhren | Leestijd: 4 minuten


Veilige haven
Al aan het einde van het eerste levensjaar zijn kinderen gehecht aan de volwassenen die een stabiele rol in hun leven spelen. Niet alleen aan ouders en verzorgers, maar ook grootouders en de oppas vormen een veilige haven: zij bieden troost en bescherming als het kind moe of verdrietig is. De basis van veel gedragsproblemen ligt dan ook in de eerste levensjaren van het kind. Als de volwassenen in de directe omgeving van het kind niet fungeren als veilige uitvalsbasis kan een kind onveilig gehecht raken.

Toename
De coronapandemie heeft gezorgd voor een toename van huiselijk geweld en kindermishandeling, blijkt uit een rapport van Fier over de effecten van de coronacrisis. Het is dan ook aannemelijk dat het aantal kinderen dat onveilig gehecht raakte het afgelopen jaar is toegenomen. In de praktijk zal de kinderfysio-, oefen- en ergotherapeut deze kinderen helaas steeds vaker tegenkomen. Het is dus belangrijk om hen te herkennen en te weten hoe je als therapeut omgaat met een kind met hechtingsproblemen.

Onveilige hechting
Onveilig gehechte kinderen vertonen verschillende soorten gedrag. Vermijdend gehechte kinderen richten hun pijn, verdriet of angst vaak naar binnen of reageren agressief als ze gespannen zijn. Zou houden liever afstand, in tegenstelling tot ambivalent gehechte kinderen. Door inconsistent gedrag van hun ouders zijn ambivalent gehechte kinderen vaak juist erg aanhankelijk en passief. Ze missen het zelfvertrouwen van een veilig gehecht kind en zijn vaker boos.

blog kinderen gedrag 1 maart 2021 2

Verstoord gehecht
Kinderen die worden aangeduid als verstoord gehecht groeiden vaak op bij depressieve of gescheiden ouders. Maar de verstoorde hechting kan ook ontstaan als ouders zowel een bron van angst als steun zijn, of als een ouder het kind niet kan beschermen tegen geweld in huis. Het jonge kind vertoont dan vaak vreemd gedrag: het zoekt nabijheid bij vreemden of huilt bij het weerzien van een ouder na een korte scheiding. Oudere kinderen zijn vaker bang of vertonen juist bazig gedrag.

Betekenisvol contact
Naar schatting is 30 procent (!) van de kinderen onveilig gehecht, binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg zou dit zelfs 70 procent zijn. Voor de ergo-, oefen- of fysiotherapeut is dit belangrijk om te weten. Dit kan namelijk van grote invloed zijn op de behandeling. Beïnvloeding van klachten maakt immers pas kans in een betekenisvol contact met het kind.

Band opbouwen
Om een vertrouwensband met een onveilig gehecht kind op te bouwen is herkenning een belangrijke eerste stap. Hoeveel scherven nog aan elkaar te lijmen zijn, hangt sterk af van het begrip en inzicht van de therapeut. Onder weerbarstig gedrag en grillige klachten gaat vaak een diep verlangen naar heelheid schuil.

Tips voor therapie
Betekenisvol contact maken met een onveilig gehecht kind vereist geduld en consistentie. Kinderen met hechtingsproblemen zijn vaak sneller overprikkeld, dus zorg voor een prikkelarme omgeving, zeker in de eerste behandelingen. Respecteer grenzen en pas op met affectiviteit: geef het kind de ruimte om naar je toe te komen, maar neem dat initiatief niet zelf, dat kan zelfs averechts werken. Betrek ook de ouders als dat haalbaar is: ondersteun hen bij het herkennen van signalen en leg uit waarom je bepaalde keuzes maakt. Dit helpt hen om ook in de thuissituatie een veiligere omgeving te creëren.


Webinar 'Gedragsbeïnvloeding bij kinderen, thuis en in de praktijk'

Op donderdagavond 22 april 2021 kun je kijken naar een webinar met Monique L’Hoir en Jacqueline Lohle-Akkersdijk. Zij bespreken de invloed van complexe psychische, gedrags-, of opvoedproblemen bij de behandeling van kinderen en adolescenten en hoe dit tot stagnatie kan leiden. Het doel van de webinar is om inzicht te geven zodat je beter kunt inspelen op het gedrag.

Tijdens de interactieve live-uitzending vanuit de NPi-studio in Amersfoort is ruimte voor inbreng van kijkers: met de live Q&A-functie zorg je dat je alles uit de webinar haalt.

Ik wil graag meer informatie


Cursus ‘Gehavend in groei; bejegening van kinderen met een belast leven’

Zoek je handvatten voor de bejegening van kinderen met gedragsproblemen of een onveilige hechting? Dan is de cursus ‘Gehavend in groei; bejegening van kinderen met een belast leven’ iets voor jou. Deze cursus verkent achtergronden van ontwikkelingen van patronen in gedrag, emoties en bewegen die het gevolg zijn van een vroeg belast leven. Na deze tweedaagse cursus herken je onbegrepen klachten en leer je hier in je behandeling op een goede manier mee omgaan.

Je volgt deze cursus op woensdag 12 mei 2021 in het Fletcher hotel de Buunderkamp in Wolfheze en woensdag 26 mei 2021 in Hotel de Bilderberg in Oosterbeek.

Ik wil graag meer informatie


Meer lezen?

Ouders maken zich zorgen over ontwikkeling van hun kind: terecht of onterecht?
Motorische stoornissen bij kinderen met een aandoening in het autismespectrum
Ervaringen van therapeuten met oplossingsgericht coachen bij de behandeling van kinderen


Geschreven door: Nick Muhren MSc, sportfysiotherapeut en vakreferent bij NPi
Datum: 1 maart 2021