blog proefschrift mique saes 1 boom

Veel CVA-patiënten herstellen in de eerste weken na een beroerte, maar de mate van dit herstel varieert en verschilt per persoon. In het proefschrift van Mique Saes komen twee belangrijke aspecten aan bod over het herstel na een beroerte.

📆 1 september 2022 | 🖊 Mique Saes | Leestijd: 2 minuten


Jaarlijks krijgen 40.000 mensen een beroerte. Zo’n 80 procent van hen ervaart hierdoor verminderde arm- en handfunctie, wat hen belemmert in dagelijkse activiteiten. Hoewel vele patiënten herstel laten zien in de eerste weken na de beroerte, geldt dat niet voor iedereen en varieert ook de mate van herstel tussen personen.

Twee aspecten
De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan om het herstel na een beroerte beter te begrijpen. Hierbij ligt de nadruk op twee aspecten: (1) het voorspellen van motorisch herstel, en (2) het ontwikkelen van meetmethoden om neurologisch herstel te kwantificeren.

Het voorspellen van motorisch herstel
Op basis van motorisch testen kunnen we vroeg na een beroerte een voorspelling doen van herstel. Deze modellen hebben echter nog veel onzekerheid en zijn niet bruikbaar voor zwaar aangedane patiënten. De afgelopen jaren is uit onderzoek gebleken dat deze voorspellingsmodellen kunnen worden verbeterd op basis van hersenactiviteit in rust (gemeten met behulp van elektro-encefalografie). Dit zou in de toekomst wellicht kunnen leiden tot het specifieker toewijzen en efficiënter inrichten van therapieën.

Kwaliteit van bewegen meten met behulp van kinematica
Motorische testen, ook wel klinimetrie genoemd, worden al jaren als uitkomstmaat gebruikt in onderzoeken naar motorisch herstel na een beroerte. Nadelen van deze testen zijn hun subjectiviteit en het plafondeffect. Steeds vaker worden daarom, als aanvulling op de klinimetrie, bewegingen in kaart gebracht door middel van kinematica met behulp van markers of sensoren. Deze objectieve methode is sensitiever dan de schalen van motorische testen. Omdat men graag het neurologisch herstel dat ten grondslag ligt aan motorisch herstel in kaart wil brengen wordt gericht op het meten van motorische controle, ook wel kwaliteit van een bewegen genoemd. Op deze manier kunnen we in de toekomst neurologisch herstel gerelateerd aan motorisch functioneren beter monitoren tijdens revalidatie na een beroerte.

Proefschrift
Bovengenoemde onderwerpen worden uitgebreid besproken in het proefschrift van Mique Saes, getiteld: Dynamics of neurological and behavioural recovery after stroke, dat zij schreef onder begeleiding van promotor prof. dr. Gert Kwakkel en co-promotoren prof. dr. Carel Meskers en dr. Erwin van Wegen.

🔗 De PDF van het proefschrift is vrij beschikbaar via de website van de Vrije Universiteit


Wil je meer weten over het herstel na een beroerte?

De inzichten uit het proefschrift van Mique Saes komen terug in de NPi-opleidingen Neurorevalidatie/CVA.

💬 Quotes van cursisten:

"De docenten waren zeer goed en uitgebreid met de feedback op doelen en opdrachten. De communicatie en de toegankelijkheid van cursusmateriaal was eenvoudig via de NPi-site."

"Een erg prettige cursus, waarbij ik erg op mijn gemak gesteld ben om vragen te stellen of iets toe te voegen, zonder het gevoel te krijgen dat het fout is wat ik doe. Veel geleerd."

Bekijk de cursussen Neurorevalidatie/CVA

hersenen neuronen synapsis redeneren


Geschreven door: Mique Saes
Datum: 1 september 2022