blog motiverende gespreksvoering

Onze fysiotherapeutische hulpverlening richt zich steeds meer op het bevorderen van de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van de patiënt. Hierin staat al lang niet meer (alleen) de ziekte of aandoening centraal, maar focussen wij op het functioneren van iemand. In veel gevallen streven wij samen met de patiënt naar gedragsverandering. De rol als coach is voor de fysiotherapeut steeds essentiëler.

21 november 2022 | Auteurs: Sanneke Don en Nick Muhren | Leestijd: 3 minuten


Niet gemakkelijk
Gedragsverandering van de patiënt richt zich op verschillende zaken, bijvoorbeeld: het thuis uitvoeren van een of meerdere oefeningen, meer bewegen of ontspannen in het algemeen, stoppen met roken of assertiever worden. Het behalen van een succesvolle verandering in gedrag is veelal niet gemakkelijk en vereist tijd en inspanning van de patiënt. Als behandelaar kunnen wij de patiënt hierbij ondersteunen door middel van motiverende gesprekstechnieken.

Uitlokken van verandering
In plaats van alleen te informeren en te adviseren, is het onze rol om via motivatie verandering uit te lokken bij de patiënt. Een goede relatie tussen de patiënt en de therapeut vormt hierbij een belangrijke basis.

Eigen reflexen onderdrukken
Bij motiverende gespreksvoering leer je als therapeut je eigen reparatiereflexen te onderdrukken, nieuwsgierig te zijn naar de beweegredenen van de patiënt, empathisch te luisteren en positief te bekrachtigen (met als doel hoop en optimisme ten opzichte van verandering te versterken). Door middel van een socratische dialoog help je de patiënt zijn of haar ambivalentie te onderzoeken.

*** Motiverende gespreksvoering bij mensen met een chronische aandoening ***

Ambivalentie
Ambivalentie is te herkennen wanneer iemand aangeeft het graag anders te willen, maar ook weer geen afstand kan doen van de huidige situatie. Dit kan ervoor zorgen dat er niks verandert. Samen onderzoek je waar de ambivalentie precies uit bestaat om deze vervolgens weg te nemen of te verminderen.

Motiverende gesprekstechnieken aanleren
Het onderzoek van Jennifer Fortune uit 2018 laat zien dat een korte cursus bij studenten effectief is om een goede basis te creëren ten aanzien van de kennis en vaardigheden van motiverende gespreksvoering. Maar het in de praktijk oefenen met echte patiënten onder begeleiding is essentieel om daadwerkelijk competent te worden. Dat is voor ervaren fysiotherapeuten waarschijnlijk niet anders...


Motiverende gespreksvoering bij mensen met een chronische aandoening

Patiënten die je qua energie leegzuigen, patiënten die op ieder goed bedoeld advies antwoorden met ‘ja maar’, patiënten die ‘gestuurd’ zijn. Kortom ongemotiveerde patiënten.

Los van de vraag of bovenstaande beweringen kloppen herkennen we deze fenomenen uiteraard allemaal. Met welke reden doen deze patiënten dat? Hoe kunnen we dit doorbreken?

In de 2-daagse cursus Motiverende gespreksvoering bij mensen met een chronische aandoening geven Liesbeth van Zuiden en Alex Vaassen uitleg over de achtergronden van gedrag. Ook bespreken ze welke grondhouding van de therapeut de meeste kans op succes biedt en geven ze handvatten voor de praktijk. Door middel van ervaringsoefeningen ondervind je het effect als deelnemer aan de cursus zelf aan den lijve.

Naar de cursuspagina

blog motiverende gespreksvoering oudere man fietsen buiten gezond bewegen


Geschreven door Sanneke Don PhD, psychosomatisch fysiotherapeut, met aanpassingen door Nick Muhren MSc.
Datum: 21 november 2022