Na de cursus kan de deelnemer de karakteristieke verschillen van het perifeer arterieel vaatlijden in relatie tot de fysiotherapeutische/oefentherapeutische interventie benoemen en kan hij op basis van de KNGF-richtlijn 'Claudicatio intermittens' invulling geven aan de fysiotherapeutische/oefentherapeutische diagnostiek en behandeling van patiënten met arterieel perifeer vaatlijden.

Het accent in de cursus ligt op de effectieve beïnvloeding -door training- van de perifere vaatsystemen. Dit accent, het analyseren en behandelen op functie- en weefselniveau, wordt geplaatst in het kader van het gezondheidsprofiel van de patiënt, waarbij doelstellingen op het niveau van activiteiten en participatie aan de orde komen.

Ik wil graag meer informatie