Het is geen nieuws dat de vergrijzing in Nederland de komende jaren alleen maar zal toenemen. Dit betekent onder andere ook dat het aantal ouderen met problemen in het bewegend functioneren zal toenemen. Een deel van de verklaring hiervoor ligt in de fysiologische afname van spiermassa en spierkracht die al vanaf het 30e levensjaar een aanvang neemt. Anderzijds speelt ook de toegenomen inactiviteit bij het ouder worden een belangrijke rol. Voor spieren geldt zeker het gezegde ‘use it or lose it’. Bij ouderen speelt daarbij ook ondervoeding een steeds groter wordende rol. De medische term voor het verlies aan spiermassa en spierkracht is ‘sarcopenie’, vrij vertaald betekent dit 'verlies aan vlees'. Sarcopenie is sinds kort ook in Nederland officieel een aandoening/ziekte. De negatieve gevolgen voor het bewegend functioneren als gevolg van sarcopenie is evident.

Tijdens deze cursus krijg je de state of the art inzichten m.b.t. het effect van voeding, m.n. eiwitten, en training in de begeleiding van de meest kwetsbaren in de samenleving. Onderzoek heeft aangetoond dat langdurige krachtraining een effectieve methode is om spierkracht en spiermassa van ouderen te verbeteren mits er voldoende eiwit-inname is in de voeding.

Ik wil graag meer informatie