In dit webinar bespreekt Hans van Dam de dilemma’s in behandeling van de geriatrische patiënt en de dementerende in het bijzonder in de laatste fase van het leven. Medisch en technisch gezien kan er veel, de vraag is in hoeverre iemand hiermee gediend is. Of wordt mensen soms ‘schade’ toegebracht? Wat is hierin leidend? De wens van de persoon in kwestie, al of niet schriftelijk vastgelegd? De wens van de naaste? De professionele ethiek (zinvol of zinloos medisch handelen)? Opvattingen van de organisatie of instelling? De persoonlijke opvattingen van de behandelaar?
In dit ogenschijnlijke doolhof zoeken we uitwegen. Jullie actieve inbreng is hierin zeer waardevol en gewenst.

Spreker
Hans van Dam

Datum
Maandagavond 18 december 2023

Ik wil graag meer informatie