Een high-intensity interval training (HIT) werkt goed bij zich normaal ontwikkelende kinderen en uit het proefschrift van dr. Maremka Zwinkels blijkt dat het ook goede resultaten laat zien bij kinderen met een fysieke beperking. Echter, het is voor die laatste groep lastiger om te gaan en blijven sporten; sportverenigingen missen vaak bekwame trainers of begeleiders, jongeren worden niet altijd geaccepteerd of een geschikte sportvereniging is te ver weg. Om jongeren structureel meer te laten bewegen/sporten, met name in de thuissituatie, zou HIT binnen therapie ingezet kunnen worden om in een korte periode naar een bepaald doel te trainen.|

Quotes van cursisten

  • “Docente met veel kennis van zaken en een bijzonder prettige manier om naar te luisteren en mee in overleg te gaan. Ga zo door!”
  • “leuke, leerzame scholing. goed bruikbaar in de praktijk”
  • “Erg leuke dag, zeer leerzaam. Mw. Zwinkels neemt je echt mee in haar verhaal en uitleg”
  • “Maremka is goed op de hoogte van alle achtergrond theorie! Brengt het goed over”

Jongeren met een fysieke beperking zijn trainbaar volgens algemene trainingsprincipes, maar sporten minder vaak dan hun leeftijdsgenoten; 26% van de jongeren met een fysieke beperking sport wekelijks tegenover 71% van hun leeftijdsgenoten zonder beperking. Een high-intensity interval training (HIT) werkt goed bij zich normaal ontwikkelende kinderen en uit het proefschrift van dr. M. Zwinkels blijkt dat het ook goede resultaten laat zien bij kinderen met een fysieke beperking. Echter, het is voor die laatste groep lastiger om te gaan en blijven sporten. Om jongeren structureel meer te laten bewegen/sporten, met name in de thuissituatie, zou HIT binnen therapie ingezet kunnen worden om in een korte periode naar een bepaald doel te trainen. Dit doel moet gericht zijn op structurele fysieke activiteit in de thuissituatie, zoals aansluiting vinden bij een sportvereniging of fietsen naar school.

Ik wil graag meer informatie