Het aantal mensen met aandoeningen van de hand is zeer groot. Een slecht functionerende hand, zowel motorisch als sensibel, leidt vaak tot gehele of gedeeltelijke invaliditeit. Een relatief geringe functiestoornis kan bepaalde handelingen al bijna onmogelijk maken, wat ingrijpende gevolgen kan hebben voor iemands leven. De behandeling van aandoeningen van de hand, pols onderarm en of elleboog dient met een zo groot mogelijke deskundigheid te gebeuren. Dit vraagt van de behandelende fysio- of ergotherapeut speciale kennis en vaardigheden. Na het volgen van deze opleiding voldoe je aan de scholingseisen om een Certificaat Handtherapeut (CHT-NL) aan te vragen bij de Nederlandse Vereniging voor Handtherapie (NVHT).

Ik wil graag meer informatie