Hoofdpijn bij kinderen is een veel voorkomende klacht. Na cariƫs komen spanningshoofdpijn en migraine het meest voor bij kinderen en volwassenen. Kinderen met hoofdpijn zijn vaak beperkt in hun activiteiten en in hun sociale context. Tevens is er bij hoofdpijn vaak sprake van meer schoolverzuim en verminderde schoolprestaties; in welke mate is echter tot nog toe niet bekend.

Hoofdpijn richtlijnen conflicteren over het te geven advies en de therapiekeuzes t.a.v. niet-medicamenteuze behandelingen, aangezien het effect nog in onvoldoende mate is aangetoond. Binnen de fysiotherapie/oefentherapie bestaat er geen concreet behandelbeleid voor kinderen met hoofdpijn en de aanpak per therapeut kan enorm verschillen. Dit werkt shopgedrag in de hand, waarbij deze kinderen een diversiteit aan zorgverleners/therapeuten zien en vaak geconfronteerd worden met tegenstrijdige adviezen. Dit schept verwarring en onzekerheid en komt het kind met zijn hoofdpijn niet ten goede. Ook de beeldvorming naar buiten toe ten aanzien van de aangeboden zorg komt dit niet ten goede.

Het kind met hoofdpijn en zijn ouders/verzorgers zijn gebaat bij een eenduidig advies over het te lopen traject en de daarbij behorende therapiekeuzes. Binnenkomst bij een fysiotherapeut, kinderfysiotherapeut, kinderoefentherapeut, manueel therapeut, orofaciaal fysiotherapeut of psychosomatisch fysiotherapeut zou hierbij niet mogen uitmaken.

Ik wil graag meer informatie