Je wordt in deze cursus getraind in het herkennen van ‘pluis’- en ‘niet pluis’-patronen betreffende nek- en hoofdpijnklachten. Biomedisch fysiotherapeutisch redeneren (patroonherkenning) vormt de centrale leerinhoud van deze cursussen. Je wordt geholpen bij het vormgeven van het fysiotherapeutisch screenen: welke diagnostische oriëntatie (gesprek en lichamelijk onderzoek) is in dit kader relevant?

Ik wil graag meer informatie