Twee jaar geleden overleed Gerard Worm op 86-jarige leeftijd. Gerard Worm was een begrip binnen de fysiotherapie en oefentherapie, met name door de wijze van ‘waarnemend behandelen’ die hij tussen 1979 en 2013 in 126 cursussen Sensomotoriek heeft uitgedragen.

Een waardevolle, unieke benadering van beweegproblematiek
Gerard Worm ontwikkelde tijdens zijn loopbaan als fysiotherapeut een zeer waardevolle, unieke wijze van waarnemend behandelen, waarbij de patiënt met zijn beweegprobleem steeds gezien werd in relatie tot de omgeving, de veranderingen die daarin optraden en de betekenis die daaraan door hem of haar werd ontleend. Kenmerkend voor zijn benaderingswijze van patiënten met een verstoord bewegend functioneren is het inleven in de ander en het proberen om de wereld vanuit zijn/haar perspectief te zien en te voelen, waarbij je als therapeut samen met de cliënt op zoek gaat naar (nieuwe) bewegingsmogelijkheden in plaats van de bewegingsonmogelijkheden als vertrekpunt te nemen.

Voortzetting van gedachtegoed met behulp van Learning community Sensomotoriek.
Door het overlijden van Gerard Worm dreigt zijn gedachtegoed en unieke aanpak verloren te gaan. Na zijn overlijden heeft Gerard Worm een legaat nagelaten, om zijn gedachtegoed voort te zetten en de toepassing in de praktijk te bevorderen, zodat patiënten hiervan optimaal kunnen profiteren.

Zijn familie en de Stichting N.D.T. Nijmegen vroegen het NPi om voor geïnteresseerden een Learning community Sensomotoriek te starten, waarin vraag-gestuurd leren plaats kan vinden door middel van bijv. video-registraties van behandelingen (o.a. door Gerard Worm zelf), webinars, webcasts, casuïstiekbesprekingen en cursusactiviteiten (live en online). Deelnemers leren in deze learning community met en van elkaar op basis van ervaringen in de praktijk. Tevens zullen experts uit binnen- en buitenland worden gevraagd om hun input te geven aan deze learning community.

Dit project draagt bij aan het beschikbaar houden van de unieke sterke punten van de aanpak van Gerard Worm en het door-ontwikkelen van (het inzicht in) de werkzame componenten van deze aanpak. Ook zal worden aangesloten op recente ontwikkelingen binnen de fysio- en oefentherapie en in het bijzonder de neurorevalidatie.

Wil je op de hoogte blijven over de Learning community Sensomotoriek?

We horen graag of je op de hoogte wilt blijven over de Learning community Sensomotoriek. Zo krijgen we een goed beeld van de interesse onder oud-cursisten in deze learning community.

Geef vrijblijvend je belangstelling door

 

gerard worm sensomotoriek 500px