De cursus is bedoeld voor fysiotherapeuten die sinds kort op een Intensive Care-afdeling werken, geïnteresseerd zijn in de specifieke problematiek van patiënten op een dergelijke afdeling of van plan zijn om in de toekomst op een Intensive Care-afdeling te gaan werken. Na afloop van de cursus heeft de deelnemer inzicht in het methodisch werken als fysiotherapeut op de Intensive Care-afdeling en kan voor de verschillende besproken patiëntengroepen behandeldoelen en behandelkeuzes formuleren.

Ik wil graag meer informatie