Vroeger werd patellofemorale pijn ook chondropathie patellae, chondromalacia of retropatellaire chondropathie genoemd. Maar omdat in de meeste gevallen het kraakbeen helemaal niet als oorzaak van de pijn geïdentificeerd kan worden heeft men in 2016 in een internationale consensus meeting afgesproken voortaan het begrip ‘patellofemorale pijn’ te gebruiken. Ook het begrip “patellofemoraal pijnsyndroom” wordt niet meer gebruikt. Komt patellofemorale pijn veel voor bij jonge sporters? Gaan deze klachten vanzelf over? Moet of mag je bij pijn rondom of achter de knieschijf gaan trainen?
Er heersen veel misvattingen over deze knieklacht bij jonge sporters. In dit webinar worden deze misvattingen besproken, wordt een heldere differentiaal diagnostiek gepresenteerd en krijg je hele praktische tools om jonge sporters met patellofemorale pijn adequaat te kunnen begeleiden.

Ik wil graag meer informatie