‘Kun je zoveel sporten dat het juist nadelig wordt voor je hart?’ Dit is de centrale vraag waar de sportcardiologie zich op richt. Dit webinar focust op de meest centrale uitdaging in de sportcardiologie: het veilig sporten op verschillende niveaus (revalidatie tot topsport) in de aanwezigheid van (verdenking op) cardiale pathologie.
Tijdens dit webinar leert de fysiotherapeut de sportcardiologische patiënt te herkennen, wordt stilgestaan bij de uitdagingen van sporten in de aanwezigheid van cardiale pathologie en worden handvatten besproken hoe om te gaan met (zeer) complexe casussen. We kijken hierbij naar de multifactoriële problemen die de individuele sportprestatie en ‘return to sport' belemmeren.

Ik wil graag meer informatie