Wat kunnen (sport)fysiotherapeuten doen om sporters met een hoofdletsel zo goed mogelijk te begeleiden bij het hervatten van de sportactiviteiten? Hierbij is eerste inschatting van de ernst van het hoofdletsel cruciaal. Bij een groter letsel met uitwendige schade is de ernst van het letsel meestal direct duidelijk. De uitdaging zit vooral in het herkennen van de eerste alarmsignalen en klachten van een hersenschudding. Zeker als er ogenschijnlijk niet veel aan de hand lijkt te zijn. Een valse start van het herstel kan leiden tot een langer aanhouden van klachten.

Het webinar geeft concrete handvatten voor jou als therapeut om in de acute fase op een adequate wijze te handelen. Daarnaast is het gefaseerd terugbrengen naar de sportdeelname een belangrijke voorwaarde om verantwoorde sporthervatting te waarborgen. De (sport)fysiotherapeut heeft bij de invulling van een herstelprogramma een bijzonder positie, door de kennis van de sport en de kwaliteit om de behandeling individueel aan te passen. Afhankelijk van de rol, die de fysiotherapeut binnen een sportvereniging speelt, bestaat de mogelijkheid om het kennisniveau bij spelers en trainers te verhogen en daarmee de eerste opvang en advisering te verbeteren.

Ik wil graag meer informatie