Door de cursus ‘Fysiotherapie en fascia’ te volgen leer je om bij patiënten met musculoskeletale pijnklachten lokale en regionale pijnsyndromen te herkennen en de daarvoor geëigende fascie-gerichte therapeutische interventies te bepalen.

Ik wil graag meer informatie