De opleiding Kinderbekkenfysiotherapie, die op verzoek en in samenspraak met de NVFK en NVFB door het NPi is ontwikkeld, is geaccrediteerd voor de registers Bekkenfysiotherapeut, Kinderfysiotherapeut, het Kwaliteitsdeel van het CKR en voor Keurmerk Fysiotherapie (met 180 punten).

Het addendum ‘gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid’ van de NVFB en de NVFK heeft als uitgangspunt gediend voor deze opleiding. De scholing is ontwikkeld om professioneel te kunnen werken met kinderen met problemen in de zindelijkheid.

De scholing bestaat uit vijf modules en een terugkomdag; in totaal 15 dagen contactonderwijs.

De inhoud is als volgt over de modules verdeeld:

  • Module 1: Introductie en normale ontwikkeling
  • Module 2: Zindelijkheid en urologie
  • Module 3: Gastro-enterologie, buikpijn & SOLK
  • Module 4: Seksuologie en adem- & ontspanningstherapie
  • Module 5: Gedragsproblemen, pedagogiek en didactiek + toetsing.

kinderbekkenft

Ik wil graag meer informatie