De cursus is bedoeld voor ziekenhuisfysiotherapeuten en ziekenhuisoefentherapeuten die werkzaam zijn met CVA patiënten. Na de cursus heeft de deelnemer kennis van de hedendaagse inzichten in de diagnostiek en prognostiek van CVA-patiënt in de acute fase. De deelnemer is bekend met verschijningsvormen, factoren die de kwaliteit van multidisciplinaire samenwerking bepalen, het klinisch beloop en de determinanten die de functionele prognose voorspellen en is in staat adviezen te geven over de triage van patiënten in de zorgketen.

Ik wil graag meer informatie