De afdelingen longrevalidatie ontvangen veel verzoeken van fysiotherapeuten voor een praktijkstage. Fysiotherapeuten, met name in de eerste lijn, die de cursus 'COPD en astma' hebben gevolgd lopen na het behandelen van een aantal COPD-patiënten tegen veel praktische vragen en implementatieproblemen aan. Ze ervaren het als lastig om de vele kennis die ze tijdens de cursus vergaard hebben te vertalen naar een behandeling op maat voor de patiënt. Door zich aan te sluiten bij een kennisnetwerk kan uitwisseling hieromtrent op gang gehouden worden. Maar daarnaast zou een praktijktraining in een gespecialiseerd centrum/ziekenhuis een meerwaarde kunnen hebben.

De volgende praktijkonderdelen komen aan de orde:

  1. metingen: op longfunctielaboratorium, veldtesten
  2. klinimetrie
  3. casuïstiekbespreking deel 1: theorie en praktijk (met patiënt)
  4. casuïstiekbespreking deel 2: aanvullende fysiotherapeutische behandeldoelen en multidisciplinaire behandeling (longarts, diëtist, psycholoog)
  5. actueel onderzoek, relevante literatuur, lopende projecten.

Ik wil graag meer informatie