In deze tweedaagse cursus wordt ingegaan op het totale traject voor en na de transplantatie en de rol van de fysiotherapeut daarin. Er ontstaat een groeiende groep patiƫnten met een getransplanteerd orgaan. Fysiotherapeutische begeleiding van deze groep patiƫnten voor transplantatie, op de wachtlijst en na transplantatie is enorm in ontwikkeling. De begeleidende rol van de fysiotherapeut, niet alleen in de transplantatie centra, maar juist ook in de eerste lijn, is essentieel voor het slagen van de pre- en post- transplantatie doelen.

Ik wil graag meer informatie