Na de cursus is de deelnemer in staat om aan de hand van casuïstiek de diverse schouderpijnsyndromen te diagnosticeren en op grond van klinisch redeneren uitgangspunten te formuleren voor de begeleiding en behandeling van cliënten met deze pijnsyndromen.

Cursusinhoud
Vanuit cliëntprofielen worden klinische redeneringen toegepast uit zowel de screeningsfase, als uit de diagnostische en therapeutische fase. Alle elementen van de biopsychosociale benaderingswijze komen aan bod, zowel de biomedisch-procedurele als de persoonlijk-narratieve.
Er wordt gewerkt met interactieve werkvormen en open gespreksvormen op basis van casuïstiek.

Ik wil graag meer informatie