Deze 1-daagse skills lab is gericht op het gebruiken, toepassen van redressie spalken bij gewrichtsstijfheid, spiertightness en biomechanische dysbalans.

Tijdens de dag zal met theoretische onderbouwing hand-on spalken gemaakt worden. We gaan verschillende pathologische problemen bespreken en oplossingsgericht spalken maken zoals:

  • Hoe kan je met kennis van de biomechanica het redresseren van een stijfgewricht met een spalk bewerkstelligen;
  • Met welk type spalk en welk draagbeleid behaal je het maximale effect van mobiliseren?;
  • Hoe kun je middels spalktherapie de intrinsiek en extrinsieke tightness opheffen?;
  • Hoe kun je met spalktherapie de dysbalans bij instabiliteit corrigeren?

Gedurende deze dag wordt gewerkt met verschillende thermoplastische materialen en met gips. De skills lab is klinisch relevant voor zowel de beginnende spalkmaker als voor de meer ervaren spalkmaker. Deelnemers krijgen de kans om met verschillende materialen te werken; materiaalkennis in combinatie met kennis van de pathologie en anatomie levert uiteindelijk de beste en meest effectieve spalken op, die bovendien voor de patiënt acceptabel en comfortabel zijn.

Na de skills lab kunnen de deelnemers op basis van casuïstiek een aantal mobiliserende en corrigerende spalken maken.

Ik wil graag meer informatie