Na deze cursus ben je in staat de verschillende domeinen van palliatieve zorg te herkennen en te benoemen. Je kent de (medische) behandelmogelijkheden in de verschillende palliatieve fasen, kan de waarde en beperkingen van fysiotherapie ter ondersteuning van autonomie, functioneren en kwaliteit van leven in deze fasen benoemen en hier naar handelen. Je kan psychosociale vragen en vragen over zingeving bespreekbaar maken en de patiënt hierin adviseren of voor begeleiding verder verwijzen. Tevens kan je expliciete morele afwegingen verwoorden, en mantelzorgers en vrijwilligers palliatieve zorg training geven ten aanzien van transfers en adviezen m.b.t. belasting en belastbaarheid. Je kan ethische vraagstukken benoemen en kan de belangrijke procedures en wet- en regelgeving toepassen.

Ik wil graag meer informatie