Om het implementeren van een nieuw programma in de praktijk te bevorderen kun je deelnemen aan deze verdiepingscursus met betrekking tot het Vallen Verleden Tijd programma. Tijdens deze dag (voor oud-cursisten van de NPI cursus Valpreventie en Valtraining) wordt ingegaan op problemen en oplossingen voor de implementatie van het programma, de onderdelen zullen herhaald worden en er wordt gewerkt met casuïstiek. Je kunt indien gewenst ook zelf vragen en/of casuïstiek aandragen.

Ik wil graag meer informatie