Vanuit fysiotherapeuten, ergotherapeuten en oefentherapeuten blijkt er een grote behoefte te bestaan aan een praktische cursus over de aanpak bij cliënten met onvoldoende verklaarde aanhoudende pijn en bijkomende vermoeidheid. Het NPi komt met deze cursus tegemoet aan de behoefte uit het werkveld. Hierin worden de vaardigheden die de behandelaar dient te beheersen voor succesvolle begeleiding van deze complexe cliëntengroep actief getraind. Het overkoepelend doel van de cursus is het weer in balans brengen van de belasting/belastbaarheid bij deze cliënten.

Tot frustratie van behandelaars levert het werken aan beweegdoelen en het opbouwen van de conditie alleen vaak onvoldoende resultaat op. Dit heeft te maken met de forse vermoeidheid die het gros van de patiënten met aanhoudende pijn parten speelt. Inmiddels is bekend dat deze vermoeidheid niet spontaan afneemt met het toenemen van de lichamelijke fitheid, en evenmin met afname van de pijnintensiteit. Het verminderen van vermoeidheid verdient aparte aandacht, wil men stagnatie en terugval voorkomen. Met het programma Opbouw van Reserves krijgt de behandelaar hiervoor een belangrijke nieuwe tool in handen.

De deelnemer leert daarnaast hoe en wanneer op succesvolle wijze Graded Activity in te zetten voor toename van de lichamelijke fitheid en het helpen realiseren van persoonlijke waarden en doelen. Ook leert de deelnemer de neurobiologische onderbouwing van deze aanpak over te brengen aan de cliënt, wat diens motivatie, zelfeffectiviteit en therapietrouw zal vergroten, en catastroferende cognities over bewegen bij pijn kan doen afnemen.

Ik wil graag meer informatie