Deze cursus is blended van vorm en bestaat naast fysieke cursusdagen uit een e-learning-module in 3 delen die elke deelnemer individueel dient te doorlopen. Het eerste deel doorloop je voorafgaand aan de eerste cursusdag, het tweede deel doorloop je tussen de eerste en tweede dag in. Het derde en laatste deel bestaat uit het volgen van een duur- en krachttrainingsprogramma van een cliënt/patiënt ter voorbereiding op de derde bijeenkomst. Het maken van de afzonderlijke delen neemt ongeveer 4-5 uur in beslag. In de voorbereiding op dag 1 en 2 is het boek 'Inspanningsfysiologie, oefentherapie en training' leidend. In e-learning-module wordt duidelijk aangegeven welke hoofdstukken bestudeerd moeten worden.

Quotes van cursisten

  • “Uitermate goed uitgebalanceerde lesstof. Wijze waarop de lesstof gedoceerd werd perfect van beide docenten!”
  • “Veel geleerd over nieuwe ontwikkelingen. Kennis opgedaan en nieuwe en gestructureerde manier van denken/benaderen aangereikt gekregen voor het aanpakken van een trainingsvraagstuk”
  • “Met veel plezier de cursus gevolgd. Veel geleerd en goed toe te passen in de praktijk.”
  • “Prima cursus, inhoudelijk sterk en geleid door 2 zeer goede sprekers”

Data
Maandag 20 september, dinsdag 5 oktober en maandagmiddag 29 november

Ik wil graag meer informatie