Iedere week in je mailbox?

Meld je hier gratis aan
Twitter Facebook LinkedIn Instagram Vimeo
images/40/sport40.png

Beginnende sporters vaak onvoldoende bewust van risico’s

Bron: Medicalfacts, 23 september 2022

In de NOC*NSF Nationale Sportweek staat centraal wat sporten allemaal kan doen. Het maakt fitter, geeft zelfvertrouwen en maakt socialer. Sporten geeft energie. Behalve bij blessures, dan kost het vooral energie.

images/40/msk40.png

Handtherapeut worden? Start 4 november met de NPi-opleiding 'Handtherapie'!

Start: vrijdag 4 november

Bekijk de videotrailer waarin de kerndocenten dr. Annemieke Videler en Eleonore Sleegers met passie vertellen over de opzet en inhoud van deze 12 daagse praktijkopleiding. Na deze opleiding heeft de deelnemer voldoende, door de NVHT geaccrediteerde, scholing gevolgd om te kunnen voldoen aan de scholingseisen voor het aanvragen van het Certificaat Handtherapeut (CHT-NL).

images/40/psycho40.png

Tijdstip waarop je eet blijkt verrassend effect op je mentale gezondheid te hebben

Bron: Scientias, 23 september 2022

Het beperken van maaltijden tot uitsluitend overdag, kan je geestelijke gemoedstoestand ten goede komen. Tegenwoordig is ‘een nachtje doorhalen’ niet meer zo uitzonderlijk. Denk aan mensen die nachtdiensten in het ziekenhuis of in fabrieken draaien.

images/40/algemeen40.png

NZa past dbc’s aan om passende zorg te stimuleren

Bron: Skipr, 23 september 2022

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat dbc’s voor de medisch specialistische zorg aanpassen ‘om de beweging naar passende zorg te stimuleren’. Dat meldt de zorgautoriteit bij een update over de dbc’s. Een aantal wijzigingen gaat in op 1 januari 2023.

images/40/algemeen40.png

Cursus ‘Bewegen en bewogen worden; benaderingswijzen van mensen met een psychiatrische aandoening’

Vrijdagmiddag en -avond 7 oktober en zaterdag 8 oktober 2022

In deze nieuwe 2-daagse cursus wordt breed ingegaan op de meest voorkomende psychiatrische beelden of kenmerkend gedrag zonder dat de diagnose is gesteld (persoonlijkheidsstoornissen, depressie, angst/stress-stoornissen, psychosen). De nadruk ligt op de praktijk van contact leggen en aanjagende factoren van symptomen.

images/40/hart40.png

Digitale voorlichting verlaagt zorgkosten hartpatiënten

Bron: Skipr, 22 september 2022

Hartpatiënten die na een omleidingsoperatie gebruikmaken van voorlichting via e-health hebben in de weken daarna minder nazorg nodig. Ook voelen ze zich eerder beter. Het is voor het Catharina Hart- en Vaatcentrum reden om een e-healthstrategie voor de dagelijkse praktijk uit te werken.

images/40/algemeen40.png

Miljoenennota: aandacht voor fysiotherapie en versterking eerstelijnszorg

Bron: KNGF, 22 september 2022

Op Prinsjesdag 2022 presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2023, waaronder de rijksbegroting voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de begroting is geld gereserveerd om de regionale organisatiegraad van de gehele eerstelijnszorg, waaronder de fysiotherapie, te versterken.

images/40/sport40.png

Webinar 'Revalideren kan je leren'

Woensdagavond 12 oktober 2022

Uit onderzoek blijkt dat 37% van de sporters met een voorste kruisbandletsel niet meer terugkeert op zijn of haar oude sportniveau. Dit ondanks dat ze fysiek gerevalideerd zijn. Waarom wordt er nog relatief weinig aandacht besteed aan het omgaan met een sportblessure?

images/40/lymfe40.png

Kankerzorg ‘kan honderden miljoenen euro’s per jaar goedkoper’

Bron: Medisch Contact, 22 september 2022

‘De oncologische zorg in Nederland kan honderden miljoenen euro’s per jaar goedkoper, én beter, door goed gebruik te maken van geneesmiddelen.’ Dat betoogde internist-oncoloog Gabe Sonke tijdens zijn oratie op 16 september in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.

images/40/algemeen40.png

Aantal vacatures in de zorg was nog nooit zo hoog

Bron: Skipr, 22 september 2022

Het aantal vacatures in de zorg heeft een recordhoogte bereikt. In het tweede kwartaal stonden er 47.100 vacatures open. Dat is 30 procent meer dan vorig jaar en dubbel zoveel als in het voorjaar van 2020.

images/40/psycho40.png

Webinar 'Goede dag, goede nacht! Slaap in zorg voor mensen met een verstandelijke beperking'

Maandag 31 oktober 2022

Na dit webinar kun je de veel voorkomende slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking benoemen, (omgevings)factoren die het slaap-waakritme van mensen met een verstandelijke beperking kunnen verstoren identificeren en een stappenplan maken om slaap problemen te voorkomen of te behandelen.

images/40/arbeid40.png

Stabureau vermindert zitduur met een uur

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde*, 22 september 2022

Kantoorpersoneel dat een in hoogte verstelbare werkplek krijgt, zit 64 minuten minder per dag. Dat concluderen Britse onderzoekers uit een gerandomiseerde studie onder ambtenaren met een bureaufunctie. Volgens hen is zo’n ‘verticale flexplek’ een effectieve interventie is om langzitten iets in te tomen. *Voor deze bron is een account nodig

images/40/algemeen40.png

Innovatieve fysiotherapie: toepassing van technologie om de zorg effectiever te maken

Maandagmiddag 31 oktober (online) en zaterdag 5 november 2022

Deze cursus is bedoeld voor fysiotherapeuten die benieuwd zijn naar mogelijkheden om technologie in te zetten om de behandelingen effectiever te maken? Zijn er technologische ontwikkelingen die hier een bijdrage aan kunnen leveren zoals augmented-, virtual- en mixed reality, sensortechnologie, video-analyses, toepassing van gaming principes, ehealth? Hoe kan je de praktijk inrichten zodat je therapie effectiever wordt ; met andere woorden hoe ziet de oefenzaal van de toekomst eruit ? Wordt deze in de toekomst ook gedeeltelijk virtueel of online? Wordt wellicht zelfs de wachtkamer in de toekomst een plek voor inspiratie?

images/40/algemeen40.png

Wetenschappers bewijzen: 10.000 stappen per dag verkleint de kans op kanker en dementie (maar voor wie doorstapt, is er nog meer te halen)

Bron: Scientias, 21 september 2022

Mensen die 10.000 stappen per dag zetten, verkleinen hun kans op kanker, dementie en hartziekten behoorlijk. Maar door bij zeker 3000 van die stappen wat extra vaart te maken, kan er nog meer gezondheidswinst worden geboekt. Tot die conclusie komen onderzoekers in twee studies, verschenen in de bladen JAMA Internal Medicine en JAMA Neurology.

images/40/algemeen40.png

Vind jij het lastig om de zelfredzaamheid van je cliënten te stimuleren?

Donderdagochtend, -middag en -avond 3 november en vrijdag 4 november 2022

Als je jouw coachende en adviserende vaardigheden wilt verbeteren en je wilt richten op de zelfredzaamheid van jouw cliënten is de cursus 'Gedragsverandering bij cliënten; een praktische training voor paramedici' je op het lijf geschreven. Deze cursus is ontwikkeld voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere paramedici die aan de slag willen met hun coachingsvaardigheden.

images/40/hart40.png

Geen verband tussen verzadigd vet en hart- en vaatziekten

Bron: Nieuws voor diëtisten, 21 september 2022

Er is geen duidelijk significant verband tussen de consumptie van verzadigd vet en het risico op hart- en vaatziekten of overlijden daaraan. Dat is de conclusie van een analyse van 32 verschillende studies, reviews en meta-analyses, gepubliceerd in het European Journal of Preventive Cardiology.

images/40/psycho40.png

Masterclass 'Inzicht in lichaamssignalen bij complexe psychosomatiek'

Zaterdag 5 november 2022

Cliënten met complexe psychosomatische klachten hebben vaak moeite om zich gezond tot hun lichaam te verhouden. De Body Relatedness Observation Scale (BROS) is een hulpmiddel om inzichtelijk te maken hoe de cliënt zijn lichaam ervaart, wat hij kan opmerken, of grenzen worden herkend en of hij kan ‘spelen’ met spierspanning. Al tijdens het afnemen van de BROS verkrijgt de cliënt vele inzichten in zijn eigen lichaamsbewustzijn, signalen en patronen. Met deze informatie en inzichten kan de therapeut zijn benadering en behandelplan bepalen. Daarnaast kan de BROS goed gebruikt worden als evaluatie-instrument.

images/40/ouderen40.png

Het effect van sport en bewegen op ouderen met dementie

Bron: Alles over sport, 21 september 2022

Het aantal mensen met dementie in Nederland zal de komende decennia naar verwachting sterk groeien en mogelijk zelfs verdubbelen. Bewegen heeft positieve effecten bij dementie, zo blijkt uit onderzoek. Hoe dat precies werkt en in welke mate is nog deels onbekend. In dit artikel zetten we enkele gegevens met betrekking tot bewegen en dementie op een rij.

images/40/kinderen40.png

Kind met chronische pijn? Zoek op tijd de juiste hulp

Bron: Erasmus MC, 21 september 2022

Aarzel niet om kinderen met chronische pijn door te sturen naar een gespecialiseerd centrum voor kinderpijn. Dat zeggen physician assistant Bernadette de Mol en kinderanesthesioloog Tom de Leeuw in In Opname, de podcast van het Erasmus MC.

images/40/bekken40.png

Masterclass ‘Bekkenbodemklachten na een seksueel trauma’

Maandag 7 november 2022

Tijdens deze masterclass voor geregistreerde bekkenfysiotherapeuten gaan we in op klachten over en disfuncties van de bekkenbodem die zich manifesteren bij vrouwen en mannen als gevolg van een seksueel trauma. Je leert hoe je klachten en stoornissen gericht kunt uitvragen en hoe je dit (multidisciplinair) kunt behandelen.

images/40/lymfe40.png

Betere palliatieve zorg voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Bron: ZonMW, 20 september 2022

Bijna 25% van de Nederlanders heeft moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Om deze mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden (BGV) mee te laten beslissen over de zorg in de laatste levensfase hebben zorgverleners goede communicatieve vaardigheden nodig.

images/40/kinderen40.png

Kinder-app WAKZ/LUMC ook ingezet in andere ziekenhuizen

Bron: Skipr, 20 september 2022

De app Hospital Hero, die bedoeld is om angst en spanning te verminderen voor kinderen die een medische behandeling ondergaan, vindt zijn weg naar de Nederlandse ziekenhuizen. De app was in eerste instantie ontwikkeld voor kinderen van 4 tot 10 jaar voor te bereiden op opname in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ, onderdeel van het LUMC).

images/40/kinderen40.png

Spelend leren bewegen; wat we kunnen leren van apenkooien, speelplekken, exergaming

Maandagmiddag 7 november en maandagmiddag en -avond 28 november 2022

In de afgelopen decennia zijn kinderen minder gaan bewegen, het sedentaire gedrag is toegenomen, ze hebben meer overgewicht gekregen, de fitheid en motorische ontwikkeling zijn afgenomen. In deze cursus besteden we aandacht aan het verleiden tot een actieve leefstijl en het spelenderwijs verbeteren van motorische vaardigheid en fitheid.

images/40/algemeen40.png

IZA: wat betekent het integraal zorgakkoord voor oefentherapeuten?

Bron: VvOCM, 19 september 2022

Afgelopen vrijdag is het Integraal Zorgakkoord getekend door alle betrokken partijen, behalve de huisartsen. Doel van het akkoord is de zorg in de komende jaren betaalbaar te houden en tegelijkertijd de zorg beter aan te passen op de wensen van de zorgvrager.

images/40/lymfe40.png

Meten en testen in de oncologische praktijk

Woensdag 9 november en woensdag 23 november 2022

In deze tweedaagse cursus leer je om afgewogen keuzes te maken uit testen voor fysieke eigenschappen van oncologische cliënten en leer je deze testen op een betrouwbare en verantwoorde wijze uit te voeren. Ook kun je na deze cursus de meetgegevens op adequate wijze interpreteren voor de diagnostiek, evaluatie en trainingsbegeleiding van oncologische patiënten.

images/40/algemeen40.png

Twijfeltelefoon ook over griepvaccinatie

Bron: Medicalfacts, 19 september 2022

De Twijfeltelefoon gaat vanaf 19 september informatie verstrekken over griepvaccinatie, naast de gebruikelijke informatie over covidvaccinatie, HPV-vaccinatie en screening op darmkanker. De verwachting is dat de combinatie van griep- en covidvaccinatie tot vragen zal leiden over de veiligheid en effectiviteit van beide vaccins wanneer deze kort na elkaar of tegelijk worden genomen. Om ook zorgverleners van dienst te zijn, biedt de Twijfeltelefoon tevens informatie op maat voor medewerkers in de gezondheidszorg.

images/40/algemeen40.png

Van kankeronderzoekers geleende behandelmethode ook veelbelovend tegen lupus

Bron: Scientias, 19 september 2022

Dankzij CAR T-cellen – die ook al ingezet worden in de strijd tegen onder meer leukemie – zijn vijf patiënten met de ernstige auto-immuunziekte SLE nu al maanden op rij in remissie.

images/40/hart40.png

Long COVID: Wat is erover bekend?

Bron: Dokter Media, 19 september 2022

Begin augustus was er veel aandacht voor onderzoek van Nederlandse bodem. De NOS en NU.nl kopten bijvoorbeeld: “Één op de acht coronapatiënten houdt langdurig klachten”. Maar hoe zijn de onderzoekers tot deze getallen gekomen? Gelden deze getallen voor álle COVID-19 patiënten?

images/40/algemeen40.png

‘Spijtig dat huisartsen zorgakkoord niet tekenen’

Bron: Medisch Contact, 19 september 2022

Het Integraal Zorgakkoord is definitief zonder steun van huisartsen gesloten. Na een laatste overlegronde vrijdagmiddag over het akkoord hebben alle partijen die bij de totstandkoming waren betrokken ondertekend, behalve de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en patiëntenplatform voor de ggz MIND. VWS-ministers Ernst Kuipers en Conny Helder noemen het ‘spijtig’ dat de LHV niet tekent.

images/40/algemeen40.png

Heb jij al een gratis NPi-service E-learning gemaakt?

Kies uit 9 verschillende e-learnings

Elke e-learning (2 accreditatiepunten) bevat een afgebakend onderwerp en is gebaseerd op wetenschappelijke studies en referaten. Ben je KNGF-leden met een Compleet lidmaatschap? Dan kun je in 2022 één NPi-service e-learning naar keuze gratis maken. Keurmerktherapeuten en losse abonnees kunnen jaarlijks de e-learning maken van het thema waarop ze geabonneerd zijn. Je kunt de e-learnings ook los aanschaffen voor 25 euro per stuk.

images/40/kinderen40.png

Nieuwe richtlijn voor obesitas bij kinderen

Bron: Medisch Contact, 16 september 2022

Een nieuwe richtlijn die speciale aandacht geeft aan de noodzaak en de manier van overgewicht en obesitas bespreken in de spreekkamer, is deze maand gepubliceerd. Op dit moment is alleen het deel over de zorg voor kinderen beschikbaar.

images/40/algemeen40.png

Kies dit najaar uit 10 webinars

Najaar 2022

Wil je vanuit huis leren over slaap, topsportbegeleiding of schouderklachten? Of zijn patellaluxaties, tinnitus en TMD, hypermobiliteit interessanter voor jou? Je kunt ook kiezen uit webinars over handgedreven rolstoelgebruik, cardiovasculaire risico's, seksueel trauma of revalideren.

images/40/algemeen40.png

Nog niet iedereen is akkoord met het zorgakkoord, maar wat ís dat eigenlijk?

Bron: Nu.nl, 16 september 2022

Het kabinet schreef met hulp van de zorgsector een plan om de zorg toekomstproof en betaalbaar te houden. Maar huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden lieten maandag weten nog niet achter dit zogeheten zorgakkoord te staan. Wat zijn de plannen en waarom is nog niet iedereen akkoord?

images/40/psycho40.png

Steeds meer gezondheidsklachten als gevolg van geldstress en armoede

Bron: Gezondheidsnet, 15 september 2022

Huisartsen uiten hun zorgen, omdat ze steeds vaker patiënten met gezondheidsklachten als gevolg van langdurige geldstress in hun spreekkamer krijgen. Met de huidige stijgende prijzen wordt gevreesd voor slapeloosheid, diabetes, hartfalen en zelfs kanker.

images/40/lymfe40.png

Oncologie en fysiotherapie in de ziekenhuis setting

Woensdagmiddag en -avond 12 oktober en woensdagmiddag en -avond 2 november 2022

In deze cursus krijgen ziekenhuisfysiotherapeuten de medische en fysiotherapeutische kennis aangereikt die nodig is bij het leveren van adequate fysiotherapeutische zorg aan patiënten die een in opzet curatieve behandeling in het ziekenhuis (hebben) ondergaan in verband met kanker. De fysiotherapeutische mogelijkheden binnen de begeleiding van oncologische patiënten worden belicht, zowel in de klinische fase als in de pre- en post-klinische fase. Ook de psychosociale aspecten die een rol spelen bij oncologische patiënten komen aan de orde, en hoe de ziekenhuisfysiotherapeut zijn begeleiding daarop kan afstemmen.

images/40/algemeen40.png

Stichting Keurmerk Fysiotherapie ontwikkelt eerste resultaatindex

Bron: Fysionieuws, 15 september 2022

De SKF heeft een resultaatindex, en de visuele weergave ervan in een grafiek, ontwikkeld voor de eerstelijns fysiotherapie. Met de resultaatindex kunnen de opbrengsten van de zorg voor de patiënt worden afgezet tegen de kosten.

images/40/psycho40.png

Sport en bewegen essentieel voor mentale gezondheid, ook voor meisjes

Bron: Medicalfacts, 15 september 2022

Mentale gezondheid van Nederlandse meisjes is de laatste jaren gedaald. Dit blijkt uit het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-rapport. Aan de ene kant vermoeden de onderzoekers dat een daling samenhangt met de coronacrisis, aan de andere kant is er ook een stijging in de ervaren druk door schoolwerk. Regelmatig bewegen kan bijdragen aan verschillende aspecten van mentaal welbevinden, zoals plezier, geluksgevoelens en het omgaan met stress.

images/40/msk40.png

Hoofdpijnklachten en de fysiotherapeutische mogelijkheden

Vrijdag 28 oktober 2022

In de eendaagse cursus ‘Hoofdpijnklachten en fysiotherapie’ wordt het meest recente theoretische ‘framework’ ten aanzien van hoofdpijnklachten (IHS-classificatie: primaire hoofdpijn, secundaire hoofdpijn en craniale neuralgieën) gepresenteerd, alsmede de implicaties voor fysiotherapie. De fysiotherapeutische diagnostiek bij en behandeling van patiënten met cervicogene hoofdpijn en tension-type headache vormen een belangrijk deel van de inhoud van deze eendaagse cursus.

images/40/algemeen40.png

Help je mee met de herziening van beroepsprofielen?

Bron: KNGF, 15 september 2022

Ben je fysiotherapeut en wil je meedenken over de typerende beroepsinhoud van de verschillende beroepsinhoudelijke verenigingen binnen de fysiotherapie, en binnen het bredere spectrum van de zorg? Dan zoeken we jou voor onze klankbordgroep.

images/40/neuro40.png

Hormoontherapie verkleint kans op ziekte van Alzheimer bij vrouwen in menopauze

Bron: Nieuwsblad, 15 september 2022

Hormoontherapie kan de kans op de ziekte van Alzheimer verkleinen bij vrouwen die in menopauze gaan. Dat blijkt uit een studie van het UZ Gent en de Franse Universiteit van Sorbonne.

Samenstelling:
Lonneke van Berkel
Nick Muhren
NPi
Berkenweg 7
3818LA Amersfoort, Nederland
Tel: (033) 421 61 00
E-mail: wekelijksnieuws@npi.nl
Op deze nieuwsbrief is een disclaimer van toepassing. Opname van een dag- of weekbladattendering wil niet per definitie zeggen dat het NPi achter de inhoud staat.