Deze e-learning is ontwikkeld voor fysiotherapeuten, manueel therapeuten en orofaciaal fysiotherapeuten. In totaal ben je met het doorlopen van deze e-learning ongeveer 1 uur bezig.

Prijs
De prijs van de e-learning bedraagt € 25,00
Na inloggen verschijnen prijs en betaalmodule onderaan deze tekst.

Certificaat
Als u de gehele e-learning doorlopen heeft en als u 75% of meer van de bijbehorende toetsvragen (minimaal 7 van de 9 toetsvragen) correct heeft beantwoord, ontvangt u een certificaat. Er kunnen maximaal twee pogingen worden gedaan om 75% van de toetsvragen goed te beantwoorden.

Accreditatie
Deze e-learning is geaccrediteerd voor de registers: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Manueel therapeut (KRF NL) / Orofaciaal fysiotherapeut (KRF NL) / Vrij deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie met 1 punt.


Ik wil graag bestellen