Deze E-learning vormt de bijscholingsmogelijkheid van Onconet voor 2021 en is bedoeld voor de fysiotherapeuten die in het Register Onconet geregistreerd staan.
In totaal ben je met het doorlopen van deze e-learning ongeveer 3 uur bezig.

Bijscholingsverplichting
Voor blijvende zichtbaarheid in het Register Onconet dienen geregistreerde fysiotherapeuten minimaal 2x in de 3 jaar deel te nemen aan de jaarlijkse Bijscholing Onconet en de bijbehorende toets met een voldoende af te ronden. Deze voorwaarde wordt jaarlijks getoetst. De toetsresultaten worden door het NPi doorgegeven aan Onconet / de NVFL, zodat voor hen duidelijk is wie de toets hebben gehaald.

E-learning Bijscholing Onconet 2021
De E-learning Bijscholing Onconet 2021 bestaat uit het volgen van een negental opgenomen presentaties van de 2nd International Conference on Physical Therapy in Oncology (ICPTO) en het beantwoorden van de bijbehorende toetsvragen. Om aan de bijscholingsverplichting van Onconet te voldoen, geldt dat minimaal 70% van de bijbehorende toetsvragen correct beantwoord dient te worden (= minimaal 14 van de 20 toetsvragen) in maximaal drie pogingen.

Prijs
De prijs van de E-learning Bijscholing Onconet 2021 bedraagt € 99,00.
Na inloggen verschijnen prijs en betaalmodule onderaan deze tekst.

In Onconet geregistreerde fysiotherapeuten die hebben deelgenomen aan de 2nd International Conference on Physical Therapy in Oncology (ICPTO) kunnen de E-learning Bijscholing Onconet 2021 kosteloos maken. De korting wordt automatisch verrekend bij de aanschaf van de E-learning. Na inloggen verschijnt automatisch de couponcode van 100% in de afrekenmodule.

Accreditatie
Deze e-learning is geaccrediteerd voor het basisregister Algemeen fysiotherapeut van het KRF NL, het deelregister Oncologiefysiotherapeut van het KRF NL, het Vrij deel van het KRF NL en voor Keurmerk Fysiotherapie met 3 punten.

Termijn voor het maken van de E-learning
De E-learning Bijscholing Onconet 2021 kan tot 1 november 2021 worden besteld en gemaakt.

Certificaat
Als je de gehele e-learning doorlopen hebt en minimaal 70% van de toetsvragen correct hebt beantwoord, ontvang je een certificaat. Dit certificaat verschijnt in je MijnNPi-omgeving.


Ik wil graag bestellen.