artrose patient beweging

Deze NPi-service E-learning gaat over verzakkingsklachten.

Volgens de NHG-richtlijn Prolaps heeft meer dan 40 procent van vrouwen boven de 40 jaar hiermee te maken. Klachten bij vrouwen met een verzakking lopen uiteen: een hinderlijk ‘balgevoel’, incontinentie voor urine of ontlasting, pijn tijdens het vrijen en niet goed kunnen uitplassen. De klachten van een verzakking beïnvloeden de kwaliteit van leven van de vrouwen.

  • Wat zijn kenmerken van een verzakking? Waarom krijgen vrouwen hiermee te maken?
  • Wat is de invloed van een verzakking op het leven van de patiënt? Waar lopen vrouwen tegenaan?


Je leest 4 samenvattingen van wetenschappelijke artikelen van het International Urogynecology Consultation (IUC) met de laatste inzichten over de klinische definitie, incidentie/prevalentie, pathofysiologie en patiënt-ervaringen van verzakkingen. Daarna lees je één studie over de relatie tussen een verzakking en bekkenbodemdysfunctie. Als laatste lees je één wetenschappelijke samenvatting over bekkenbodemtraining bij vrouwen met een verzakking.

Daarna beantwoord je 10 meerkeuzevragen om te toetsen of je:

✅ de relatie tussen een verzakking en bekkenbodemdysfunctie- en symptomen kunt beschrijven
✅ het nut van oefentherapie bij een verzakking kunt beschrijven
✅ de informatie kunt toepassen bij 2 voorbeeldcasussen


Ik wil graag meer informatie

 logo Bekkenproblematiek