Aanmelden
Themagebied: Kinderen
Doelgroep: kinderfysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Startdatum: donderdag 7 oktober 2021
Einddatum: donderdag 18 november 2021
Aantal deelnemers: Minimaal 24, maximaal 32
Gem. beoordeling:
(7.6/10)
16 beoordelingen
Studiebelasting: 16 uur
Aantal contacturen: 12
Aantal contactdagen: 2
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: verdieping
Cursusnummer: 2105971
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Data

Donderdagmiddag en -avond 7 oktober en donderdagmiddag en -avond 18 november 2021

Kosten

Euro 480,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 430,- met NPi-kortingskaart

Locatie

 • Hotel De Bilderberg te Oosterbeek (route)

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers: Kinderfysiotherapeut (KRF NL) / Beroepsgerelateerd deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie met 16 punten.

Doel

Na de cursus kan de deelnemer kinderen met SOLK onderzoeken en behandelen in een multidisciplinaire setting.

Subdoelen

Na de cursus kan de deelnemer:

 • de actuele richtlijnen betreffende kinderen met SOLK beschrijven;
 • verschillende verklaringsmodellen benoemen en deze toepassen bij kinderen met SOLK;
 • pijnvoorlichting geven aan ouders van en kinderen met SOLK;
 • benoemen hoe gedragsverandering wel/niet mogelijk is en welke mogelijke aangrijpingspunten er zijn;
 • een kinderfysiotherapeutisch onderzoek uitvoeren en behandeldoelstellingen formuleren;
 • een kinderfysiotherapeutische behandelplan maken en uitvoeren voor kinderen met SOLK.

 

Beschrijving

Kinderfysiotherapie kan een grote meerwaarde geven voor kinderen met somatisch onvoldoende verklaarde klachten. Dit komt ook uit de recent geschreven richtlijn ‘SOLK bij kinderen’ van de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen (NVK). Wat kinderfysiotherapeuten kunnen betekenen voor deze kinderen leert u in deze tweedaagse cursus. De eerste cursusdag zal een kinderpsychiater en de tweede cursusdag een kinderpsycholoog, beide werkzaam in een gespecialiseerd SOLK team in de jeugd GGZ de lessen de hele dag mede verzorgen.

Er is sprake van SOLK bij kinderen als aanhoudende lichamelijke klachten beperkingen in het dagelijks functioneren geven en/of er sprake is van lijdensdruk en er bij adequaat medisch onderzoek geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart.
SOLK zijn veelvoorkomende klachten bij kinderen binnen de medische praktijk. In de TRAILS-studie (een prospectieve cohortstudie onder Nederlandse adolescenten) werden door 14,6% van de adolescenten functionele somatische symptomen (symptomen zonder medische diagnose) gemeld op de leeftijd van tien jaar. Bij een derde van deze groep (4,1% van de totale groep) persisteerden de symptomen vanaf het tiende tot 17e levensjaar. Ruim 80% van hen waren meisjes. Nederlandse data over het aantal huisartsbezoeken bij hoofdpijn, buikpijn en moeheid bij kinderen lieten zien dat 88/1000 kinderen de huisarts bezochten met een van deze klachten. Dit betekent dat ruim 4% van de kinderen langdurige klachten heeft als gevolg van SOLK. In Nederland zijn dit 136.000 kinderen met langdurige klachten door SOLK. De urgentie van behandeling is aanwezig, omdat deze klachten op de kinderleeftijd een grote voorspellende waarde hebben voor blijvende of terugkomende vergelijkbare klachten op volwassen leeftijd.

De betrokkenheid van kinderfysiotherapeuten bij deze doelgroep is nog relatief laag. Daarom wordt deze cursus nu aangeboden voor kinderfysiotherapeuten die werken met kinderen met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).

Er wordt ingegaan op de vier SOLK-clusters:

 • Functionele buikpijn;
 • Chronische hoofdpijn;
 • Chronische pijn in houdings- en bewegingsapparaat;
 • Chronische moeheid en als specifiek omschreven subgroep chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)

Na de eerste cursusdag kunnen de deelnemers zelf aan de slag om een casus voor te bereiden voor de tweede cursusdag. Deze cursus is specifiek bedoeld voor geregistreerde kinderfysiotherapeuten of in opleiding hiertoe. In de cursus komen zowel het kinderfysiotherapeutisch onderzoek als de behandeling van kinderen met SOLK aan de orde.

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Nadere toelichting over SOLK op basis van de NVK-richtlijn ‘SOLK bij kinderen’;
 • Verklaringsmodellen voor SOLK;
 • Pijnvoorlichting/educatie bij kinderen;
 • Kinderfysiotherapeutisch onderzoek bij kinderen met SOLK;
 • Casuïstiek over kinderen met SOLK;
 • Gedragsbeïnvloeding bij kinderen met SOLK;
 • Psychotherapeutische behandeling bij kinderen met SOLK;
 • Bespreking van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek.

 

Docenten

 • Barbara de Bruine, orthopedagoog-generalist, cognitief gedragstherapeut
 • Marloes Meurs-de Vries MSc MBA, kinderfysiotherapeut
 • Kitty Rumping, fysiotherapeut en manueel therapeut
 • Teuntje Schaefers MSc, psychosomatisch fysiotherapeut, bewegingswetenschapper

Cursusleiding

 • Marloes Meurs-de Vries MSc MBA, kinderfysiotherapeut
 • Hans Bult MSc, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Responsiecollege, werkgroep activiteiten en casuïstiek

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

karin-pot Karin Pot-Tieleman
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 12 46 78
(bereikbaar ma.ochtend, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur, en vr.ochtend)

Voor inhoudelijke vragen:

hans-bult Hans Bult MSc
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 54 29 58 19