Wachtlijst
Themagebied: Hart, vaat en longen
Doelgroepen: fysiotherapeuten / ziekenhuisfysiotherapeuten / revalidatiefysiotherapeuten / Oefentherapeuten (onder bepaalde voorwaarden)
Werkgebied: Tweede lijn
Startdatum: vrijdag 11 februari 2022
Einddatum: zaterdag 9 april 2022
Aantal deelnemers: Minimaal 25, maximaal 44
Gem. beoordeling:
(7.9/10)
261 beoordelingen
Studiebelasting: 100 uur
Aantal contacturen: 45
Aantal contactdagen: 7,5
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: post-HBO elementair
Cursusnummer: 2200491
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

Leuke cursus, leuke enthousiaste docenten!

Door het volgen van deze cursus ben heb ik mijn leerdoelen behaald.

Ontzettend enthousiast team. Inspirerend voor alle collegae.

Erg leuke cursus! Met name het stuk kennis vergroten van oa de cardiochirurge en de cardioloog waren erg interessant.

Ik heb onwijs veel nieuwe inzichten en eigen ideen opgedaan tijdens alle 3 de cursus weekenden.

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Data

Vrijdagochtend, -middag en -avond 11 februari, zaterdag 12 februari, vrijdagochtend, -middag en -avond 25 maart, zaterdag 26 maart, vrijdagochtend, -middag en -avond 8 april en zaterdag 9 april 2022

Kosten

Euro 1835,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 1650,- met NPi-kortingskaart

Locaties

 • Hotel De Bilderberg te Oosterbeek (route)
 • Hotel Papendal (route)
 • Online
Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijn:
Leerlijn

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor het register: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Beroepsgerelateerd deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie met 100 punten.

Doel

Na afloop van de cursus kan de deelnemer, op basis van de huidige evidentie, de stappen van het methodisch handelen als fysiotherapeut binnen de multidisciplinaire hartrevalidatie benoemen en kan de deelnemer zowel tijdens het diagnostisch als het therapeutisch proces gerichte en verantwoorde keuzes maken voor wat betreft de fysiotherapeutische interventies voor de patiënt met een hartaandoening (met uitzondering van hartfalen).

Subdoelen

Na afloop van de cursus kan de deelnemer:

 • de huidige stand van zaken, de geldende richtlijnen en de positionering en organisatie van de Hartrevalidatie binnen Nederland benoemen;
 • de opzet van het multidisciplinaire revalidatieprogramma benoemen, de taken van de verschillende disciplines, waaronder de fysiotherapeut, benoemen en de 3 verschillende fasen van Hartrevalidatie beschrijven;
 • de cardiologische aandoeningen, de cardiochirurgische indicaties en interventies herkennen en benoemen en inschatten wat deze medische aspecten betekenen voor het fysiotherapeutisch handelen binnen het revalidatietraject;
 • de inspanningsfysiologische systemen en trainingsprincipes benoemen en vertalen naar de individuele patiënt met een hartaandoening, de keuze voor de gehanteerde testvormen en protocollen uitleggen, de testresultaten (functioneel) analyseren en tekenen van (cardiale) overbelasting en rode vlaggen herkennen;
 • groepsprocessen en leiderschapsstijlen herkennen en benoemen, groepen begeleiden en sturen en daarbij gedifferentieerde beweegactiviteiten aanbieden ter bevordering van de zelfstandigheid van het individu en de groep;
 • zowel voor de (pre-) klinische als poliklinische fase, op basis van de anamnese (met aandacht voor psychisch, functioneel en sociaal functioneren) en het lichamelijk onderzoek, in samenspraak met de patiënt, de bewegings(on)mogelijkheden van de patiënt analyseren, beïnvloedbare factoren vaststellen en op basis daarvan een behandelplan afgestemd op het individu opstellen;
 • de individuele patiënt begeleiden in zijn revalidatieproces, samen met de patiënt de voortgang tussentijds evalueren en waar nodig het behandelplan bijstellen;
 • de indicaties en contra-indicaties van pre-operatieve ademspiertraining benoemen en de effecten uitleggen;
 • de verschillende vormen van innovatieve beweegstimulering benoemen en de meerwaarde van nieuwe technologische ontwikkelingen beschrijven, die ingezet kunnen worden tijdens hartrevalidatie ten behoeve van langdurige gedragsverandering;
 • het belang van adem- en ontspanningstherapie binnen de hartrevalidatie benoemen en keuzes maken met betrekking tot het inzetten van de verschillende vormen van ontspanningstherapie;
 • beschrijven hoe door interactie met de patiënt en afgestemd op de individuele doelen, de gewenste gedragsaanpassing kan worden bevorderd ten behoeve van een gezonde leefstijl, door middel van informeren, instrueren en coachen;
 • benoemen welke risicofactoren een rol spelen bij het ontwikkelen of onderhouden van hart- en vaatziekten en beschrijven welke fysiotherapeutische interventies kunnen worden ingezet bij het beïnvloeden van deze risicofactoren in het kader van een gezonde leefstijl;
 • de invloed van psychosociale aspecten op het revalidatieproces identificeren en keuzes maken voor adequate behandeling binnen de multidisciplinaire benadering;
 • uitleggen op welke wijze hij/zij de patiënt kan coachen bij het bevorderen van zelfmanagement en zelfeffectiviteit.

Beschrijving

Fysiotherapie neemt een belangrijke plaats in bij de begeleiding van hartpatiënten. Ongeveer 400 klinisch werkende fysiotherapeuten blijken tenminste een deel van hun werktijd te besteden aan hartrevalidatie.
Leidraad in de cursus is het onderzoek en de behandeling van patiënten met coronairlijden, aan de hand waarvan zowel de klinische als de poliklinische fysiotherapeutische begeleiding worden belicht. Mobilisering, ontspanning en sport en spel krijgen ruime aandacht. Daarnaast zullen de voor fysiotherapeuten belangrijke aspecten ten aanzien van begeleiding van operatiepatiënten belicht worden. Om op adequate wijze hartpatiënten te begeleiden is het noodzakelijk voldoende kennis te hebben van inspanningsfysiologie, cardiologie en psychologie. Deze thema's komen uitvoerig aan de orde. Tevens zullen onderwerpen besproken worden als communicatie, het begeleiden van groepen, multidisciplinaire samenwerking, voorlichting en werkhervatting. Uiteraard is deze cursus gebaseerd op de 'Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011' ( NVVC) en op de speciaal voor fysiotherapeuten ontwikkelde 'Richtlijn Hartrevalidatie 2011' (KNGF).

Inspanningsfysiologische basiskennis
Het is essentieel dat u over voldoende inspanningsfysiologische basiskennis beschikt. Indien u niet de cursus 'Inspanningsfysiologie en oefentherapie' heeft gevolgd of niet gaat volgen en u wilt voor u zelf nagaan of u voor het volgen van de cursus Hartrevalidatie over voldoende inspanningsfysiologische basiskennis beschikt, dan kunt u uw basiskennis vergroten door een aantal hoofdstukken uit het boek 'Inspanningsfysiologie oefentherapie en training' te bestuderen. Dit boek wordt ook als cursusmateriaal bij de cursus'Inspanningsfysiologie en oefentherapie' gebruikt.

Auteurs: drs. Gerard van der Poel, drs. Tinus Jongert en drs. Jan Jaap de Morree
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum in Houten
Er zijn momenteel 2 drukken in omloop:
Bij tweede herziene druk (ISBN 978 90 313 8732 8) kunt u de hoofdstukken 4,5 en 7 tot en met 12 doornemen
Bij derde herziene druk (ISBN 978 90 368 2256 5) kunt u de hoofdstukken 3, 4 en 6 t/m 11 bestuderen.

Richtlijnen
Ter voorbereiding op de cursus verzoeken wij u te bestuderen:
1. KNGF-richtlijn Hartrevalidatie 2011, te downloaden via deze link
2. Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011, NVVC, via deze link
3. Addendum telerevalidatie bij de richtlijn Hartrevalidatie, via deze link

Certificaat
Na afloop van de cursus wordt bij voldoende beoordeling en aanwezigheid én na het voltooien van de stage en het schrijven van het stageverslag aan de deelnemers een certificaat uitgereikt. Toetsing aan het einde van de cursus vindt plaats op basis van het stageverslag.

Ten aanzien van de accreditatie
Naast accreditatie door het KNGF (100 punten voor het register Algemeen fysiotherapeut) is de cursus ook geaccrediteerd door de VHVL.

Ten aanzien van de cursuslocaties
Vrijdag 11 en zaterdag 12 februari 2022 is de cursuslocatie Hotel Papendal te Arnhem.
Vrijdag 25 maart/zaterdag 26 maart en vrijdag 8 april/zaterdag 9 april 2022 is de cursuslocatie Hotel De Bilderberg te Oosterbeek.

Docenten

 • Ellis Avezaat, fysiotherapeut
 • Marleen Buruma, fysiotherapeut, coördinator deskundigheidsbevordering NPi
 • dr. Erik Hulzebos, fysiotherapeut, medisch fysioloog
 • dr. Veronica Janssen, gezondheidspsycholoog
 • drs. Tinus Jongert, inspanningsfysioloog
 • drs. Edwin de Melker, cardioloog
 • dr. Jutta Schroeder-Tanka, cardioloog
 • dr. Aernout Snoek MSc, sportarts, hartrevalidatie (Harthuis) Isala Zwolle
 • dr. Yannick Taverne MD, PhD, MSc, Cardiaal morfoloog, Cardiothoracaal chirurg, Master in kinesitherapie, revalidatie- en bewegingswetenschappen
 • Alex Vaassen, oefentherapeut Mensendieck, trainer/coach
 • drs. Sandra Verhagen, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper

Cursusleiding

 • Ellis Avezaat, fysiotherapeut
 • Marleen Buruma, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Naast hoorcollege, responsiecollege en praktijkonderdelen zal er veelvuldig in werkgroepen gewerkt worden, waarbij een beroep gedaan wordt op de actieve participatie van de deelnemers. Van de cursisten wordt verder verwacht dat ze de nodige tijd besteden aan thuisstudie op het gebied van inspanningsfysiologie en cardiologie. Een belangrijk onderdeel van de cursus vormt de stage. Ruim 30 instellingen werken mee als stage-adres.

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

vera-van-opstal Vera van Opstal-Verbruggen
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 14 86 45
(bereikbaar ma.middag en dinsdag t/m vrijdagochtend)

Voor inhoudelijke vragen:

marleen-buruma Marleen Buruma
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 86 19 49
Bereikbaar: ma.ochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag