Belangstelling
Themagebied: Bekkenproblematiek / Kinderen
Doelgroepen: geregistreerde bekkenfysiotherapeuten / kinderfysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 20, maximaal 32
Gem. beoordeling:
(7.8/10)
20 beoordelingen
Studiebelasting: 200 uur
Aantal contacturen: 90
Aantal contactdagen: 15
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: expert
Cursusnummer: 2205461
Blended learning: Ja
Masterclass: Nee
Toetsing: Ja
Certificaat: Ja

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld het programma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Vrijstelling en betaling

Kinderfysiotherapeuten die tot 5 jaar geleden de cursus 'Functiestoornissen van de bekkenbodem bij kinderen' hebben gevolgd, krijgen een vrijstelling van één dag (dag twee van de opleiding) en betalen euro 250,- minder.
Als u hiervoor in aanmerking komt, dan graag voordat u zich inschrijft een couponcode aanvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kosten

Euro 4395,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 3955,- met NPi-kortingskaart

Locaties

 • Bilderberg hotel de Wientjes te Zwolle (route)
 • Bilderberg hotel De Keizerskroon te Apeldoorn (route)
Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijn:

Bekkenproblematiek

Functiestoornissen van de bekkenbodem in breed perspectief
31-mrt-'23 schrijf je nu in!
Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie
9-mrt-'23 (belangstelling?)
Myofasciale triggerpoints in de bekken-buik-bilregio
9-juni-'23 schrijf je nu in!
Vervolgcursus 'Functiestoornissen van de bekkenbodem in relatie tot de darm'
nog niet gepland (belangstelling?)
Vervolgcursus 'Bekkenbodemklachten en seksualiteit'
17-mrt-'23 schrijf je nu in!
Masterclass 'Dry needling in de bekken-buik-bilregio'
3-feb-'23 schrijf je nu in!
Masterclass 'Bekkenbodemklachten na een seksueel trauma'
7-nov-'22 schrijf je nu in!
Masterclass 'Het PPP-concept bij incontinentie'
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Opleiding Kinderbekkenfysiotherapie
eerste helft 2022 (belangstelling?)

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers: Bekkenfysiotherapeut (KRF NL) / Kinderfysiotherapeut (KRF NL) / Beroepsgerelateerd deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie met 180 punten.

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau

Deze opleiding is alleen toegankelijk voor geregistreerde bekkenfysiotherapeuten en geregistreerde kinderfysiotherapeuten.

Doel

Na de scholing kunt u als gespecialiseerd fysiotherapeut kinderen met problemen in de zindelijkheid onderzoeken en behandelen.

Beschrijving

Het addendum ‘gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid’ van de NVFB en de NVFK heeft als uitgangspunt gediend voor deze opleiding. De scholing is ontwikkeld om professioneel te kunnen werken met kinderen met problemen in de zindelijkheid en daarmee de patiëntveiligheid te waarborgen.

De scholing is opgezet volgens de principes van blended learning en is modulair opgebouwd. Deze modules dienen chronologisch gevolgd te worden van module 1 naar module 5. Op die manier sluiten de leeractiviteiten het beste aan op de leerdoelen en is het mogelijk om te differentiëren en te verdiepen. De dagelijkse praktijk is wat ons betreft een belangrijke leeromgeving en daarom volgt na iedere module een stageperiode. Er zijn 5 stagemomenten, ieder van minimaal 6 SBU. In de intervisie die regelmatig plaatsvindt leert u uw hun handelen verwoorden en onderbouwen.

Bekkenfysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten hebben ieder hun eigen kennis, vaardigheden en ervaring. Het eerste deel van de scholing volgen zij dan ook apart. Hierbij is echter steeds uitwisseling tussen beide groepen, zodat van meet af aan samenwerking centraal staat.

Na de eerste module wordt het traject gezamenlijk vervolgd en komt gespecialiseerde kennis van mictie- en defecatiestoornissen op de kinderleeftijd aan bod. Omgaan met complexe, onvoorspelbare situaties, ethiek en klinisch redeneren staan daarbij centraal. 

De scholing bestaat uit 5 modules en een terugkomdag; in totaal 15 dagen contactonderwijs.

De inhoud is als volgt over de modules verdeeld:

 • Module 1: Introductie en normale ontwikkeling
 • Module 2: Zindelijkheid en urologie
 • Module 3: Gastro-enterologie, buikpijn & SOLK
 • Module 4: Seksuologie en adem- & ontspanningstherapie
 • Module 5: Gedragsproblemen, pedagogiek en didactiek + toetsing

Toetsing
Na module 2, 3 en 4 vindt een formatieve kennistoets plaats via e-learning modules.
Hier wordt getoetst op specialistische kennis die in de desbetreffende module aan de orde zijn gekomen.

De summatieve toetsing bestaat uit 5 onderdelen:

 • Kennistoetsen
 • Portfolio
 • Stageverslagen
 • Case report
 • Uitwerken complexe, gegeven casus

Docenten

 • Mariska Assen-Willemsen MSPT, bekkenfysiotherapeut
 • Dineke Bekedam, (kinder-)bekkenfysiotherapeut
 • drs. Marjan van den Berg, gynaecoloog
 • dr. Iva Bicanic, klinisch psycholoog
 • dr. Paul Broens, kinderchirurg
 • dr. Judith Deckers-Kocken, kinderarts, natuurgeneeskundig arts
 • dr. Hans van der Deure, kinderarts
 • Jolanda van Haeften, bekkenfysiotherapeut
 • Richard Langemeijer, embryoloog-anatoom, kinderchirurg n.p.
 • Tineke Marinus, kinder(bekken)fysiotherapeut
 • Petra van Nierop MSPT, bekkenfysiotherapeut
 • drs. Nynke Nijman, seksuoloog NVVS/CSG, psycholoog, systeemtherapeut
 • prof. dr. Rien Nijman, kinderuroloog en uroloog
 • Marleen Ormel, kinder(bekken)fysiotherapeut
 • dr. Patrick van Rheenen, kinderarts MDL
 • Sandra Sangers, fysiotherapeut, adem- en ontspanningstherapeut
 • Alice van Ulsen-Rust, kinderfysiotherapeut, kinderbekkenfysiotherapeut
 • Alex Vaassen, oefentherapeut Mensendieck, trainer/coach
 • dr. Michel van Vliet, kinderarts
 • Anka Wagenaar MSc, klinisch psycholoog
 • Annemarie Wilkens-Kruiter, senior urotherapeut

Cursusleiding

 • Tineke Marinus, kinder(bekken)fysiotherapeut
 • Marleen Ormel, kinder(bekken)fysiotherapeut
 • Sandra Sangers, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Hoorcollege, werkcollege, intervisie en stage

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

joke-smit Joke Smit
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 64 35 84

Voor inhoudelijke vragen:

sandra-sangers Sandra Sangers
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 033 421 61 46