Belangstelling
Themagebied: Neurologie
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten / ergotherapeuten / verpleegkundigen / revalidatiefysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn / derde lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 20, maximaal 24
Gem. beoordeling:
(7.6/10)
86 beoordelingen
Studiebelasting: 12 uur
Aantal contacturen: 7
Aantal contactdagen: 2
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: verdieping
Cursusnummer: 2204732
Blended learning: Ja
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

Veel geleerd, goede combinatie theorie en praktijk.

Ik vond de e-learning vooraf heel goed ontwikkeld, gevarieerd en leerzaam. Het was een belangrijke verdieping die in de cursus ook nog eens werd samengevat.

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld het programma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Blended learning

Deze cursus is blended van vorm.
De cursus bestaat naast fysieke cursusmiddagen uit een e-learning module die elke deelnemer, als eerste cursusonderdeel, voorafgaand aan de éérste fysieke cursusdag, individueel dient te doorlopen. Het maken van deze module neemt ongeveer 4 uur in beslag.
U dient de e-learning volledig doorlopen te hebben om aan de fysieke cursus-bijeenkomsten deel te kunnen nemen.

Let op: tussen de eerste en tweede fysieke cursusdag zit relatief weinig tijd. Houd rekening met tijd voor de huiswerkopdracht in deze korte periode.

Kosten

Euro 325,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 290,- met NPi-kortingskaart

Locatie

  • Hotel De Bilderberg te Oosterbeek (route)
Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijn:

Neurologie/CVA

Neurorevalidatie / CVA
23-sep-'23 (belangstelling?)
Neurorevalidatie/CVA/Ergotherapie
15-sep-'23 schrijf je nu in!
Masterclass Balans; Evidentie en toepassing in de Neurorevalidatie
17-nov-'23 schrijf je nu in!
Verdiepingsdag Neurorevalidatie/CVA: vaardigheidstraining bij een herstellende arm-handfunctie'
nog niet bekend (belangstelling?)
Neurorevalidatie op een ziekenhuis stroke unit
eerste helft 2024 (belangstelling?)
Circuittraining na een beroerte
19-jun-'23 schrijf je nu in!
Iedereen is anders: omgaan met psychologische factoren van CVA-patiënten tijdens de revalidatie
nog niet bekend (belangstelling?)

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor: Basisregister Algemeen fysiotherapeut met 12 punten.
Deze scholing is geaccrediteerd voor Ergotherapeuten (ADAP) met 11 punten.

Doel

Na de cursus kan de deelnemer bij een patiënt na een beroerte (neuro)psychologische- en persoonsfactoren die de revalidatie beïnvloeden onderscheiden.
De deelnemer heeft adviezen gekregen die hij/zij kan gebruiken om aan te sluiten bij de patiënt tijdens de revalidatie.

Beschrijving

Deze cursus richt zich op de invloed van (neuro)psychologische- en persoonsfactoren op het revalidatieproces na een beroerte. Het doel van deze cursus is: bewustwording van het belang van (neuro)psychologische- en persoonsfactoren en de rol die deze factoren spelen in het leerproces van de persoon met een beroerte maar ook in de relatie tussen zorgverlener en patiënt. In de cursus leer je deze factoren herkennen en krijg je adviezen hoe je patiënt het beste kan helpen zijn eigen doelen te behalen.

Steeds meer is er aandacht voor de persoon achter de ziekte ofwel voor de individuele dan wel unieke patiënt. Hoe stem je de zorg af op deze unieke patiënt of persoon met beroerte (richtlijn CBO Beroerte 2008,2017).
Zorg op maat geven betekent dat je én de persoon moet leren kennen (‘wie is deze mijnheer/mevrouw’) en ook de consequenties van de beroerte. Deze cursus richt zich op de persoonsfactoren (persoonlijkheid, copingstijl en ziektecognities) in relatie tot de neuropsychologische factoren (stemming, gedrag en cognitieve veranderingen).
Rekening houden met deze factoren helpt bij Samen Beslissen en zet patiënten in hun kracht.

De theoretische kennis wordt verworven oa aan de hand van de uitkomsten van het Restore4Stroke onderzoek, Power Study en overige literatuur.

De cursus bestaat uit een e-learning module voorafgaand aan de éérste bijeenkomst. Elke deelnemer kan deze module individueel doorlopen. Tijdens de face-to-face bijeenkomsten wordt aan de hand van casuïstiek geoefend met het geleerde.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Welke (neuro)psychologische- en persoonsfactoren zijn er te onderscheiden?
  • Welke rol spelen (neuro)psychologische- en persoonsfactoren tijdens de revalidatie en adaptatie na CVA?
  • Het herkennen van (neuro)psychologische- en persoonsfactoren die een effect hebben op de revalidatie en adaptatie na CVA en het leren aansluiten bij de patiënt

De cursus werd ontwikkeld door Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het onderzoeks- en innovatiecentrum van De Hoogstraat Revalidatie en het UMC Utrecht in samenwerking met de Universiteit van Maastricht en het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) in 2015 en aangepast in 2020.

iedereenisanders

 

Achtergrond: Restore4Stroke onderzoeksprogramma

Restore4stroke is een prospectieve multicenter longitudinale cohortstudie waarbij 395 patiënten en hun partners ( N = 215) gedurende twee jaar middels herhaalde metingen zijn gevolgd. Patiënten met een eerste of recidief beroerte die in de periode van maart 2011 tot maart 2013 werden opgenomen in één van de zes deelnemende niet-academische ziekenhuizen kwamen in aanmerking voor deelname aan de studie. De uitkomstmaten zijn ingedeeld volgens het ICF model (International Classification of Functioning, Disability and Health model) van de Wereldgezondheidsorganisatie waarbij de gevolgen van de beroerte worden beschreven op 3 niveaus van menselijk functioneren: structuur en functie (bijv. ernst beroerte, parese, cognitie), activiteiten (bijv. mobiliteit, Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL)) en participatie (bijv. werk, sociale activiteiten). Bijzonder in deze studie is dat ook de beïnvloedende persoonlijke factoren (bijv. persoonlijkheid, coping) en omgevingsfactoren (bijv. het hebben van een partner, sociale steun) uitgebreid zijn meegenomen.

Het onderzoeksprogramma Restore4Stroke had tot doel om kwaliteit van leven na een beroerte te verbeteren.

Uit de resultaten van deze cohortstudie blijkt dat ook een relatief goede groep een verminderde maatschappelijke participatie, weinig terugkeer naar werk en een lagere kwaliteit van leven ervaart. De problemen zijn vooral te zien op de minder zichtbare domeinen zoals cognitief functioneren en stemming. De wijze waarop de patiënt met de gevolgen van de beroerte omgaat bepaalt grotendeels hoe het op langere termijn met hem of haar gaat. In deze cohort studie werd het belang van meer aandacht voor persoonlijke en neuropsychologische factoren duidelijk.

Het onderzoeksprogramma was tot stand gekomen door de inzet van drie organisaties met brede wetenschappelijke expertise op het terrein van de revalidatie na een beroerte; Maastricht University te Maastricht (Prof. Dr. C.M. van Heugten, neuropsycholoog) , het Radboud UMC te Nijmegen (Prof. Dr. A.C.H. Geurts, hoogleraar revalidatiegeneeskunde) en het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (Prof. Dr. J.M.A. Visser-Meily, revalidatiegeneeskunde). Ook de disciplines neurologie, huisartsgeneeskunde en specialist ouderen geneeskunde waren vertegenwoordigd.
Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door financiële steun van het VSB fonds-programma Revalidatieonderzoek en werd uitgevoerd onder coördinatie van ZonMw. De Nederlandse Hartstichting trad op als co-financier met een subsidie ten behoeve van het deelproject gericht op zelfmanagement strategieën.

De hoogstraat

 Achtergrond: Power, cohort studie

De Power cohort studie is een prospectieve multicenter longitudinale cohort studie gericht op identificeren van predictoren bij de start van klinische revalidatie voor Kwaliteit van leven, stemming en participatie bij mensen met verschillende diagnose groepen waaronder ook hersenletsel. In deze cohort studie wordt er veel nadruk gelegd op de naasten en het koppel en hoe die uitkomsten kunnen voorspellen.

Ook dit onderzoek toonde (naast alle studies naar naasten/koppel functioneren) het belang aan van persoonlijke/psychologische factoren (zoals veerkracht, zelf effectiviteit, coping stijlen) om aanpassing, stress en emotioneel functioneren te voorspellen en vraagt daarmee opnieuw voor meer aandacht voor deze factoren.

Betrokken programmaleiders waren Prof. M.W. Post, dr. M. Ketelaar en Prof. Dr. J.M.A. Visser-Meily

The POWER study werd mogelijk gemaakt en ondersteund door ZonMw, Fonds Nuts Ohra en het Revalidatiefonds.

Docenten

  • drs. Vivian Heijnen, GZ psycholoog De Hoogstraat Revalidatie te Utrecht
  • drs. Klaartje Verhoeven, GZ-psycholoog De Hoogstraat Revalidatie te Utrecht
  • prof. dr. Anne Visser-Meily, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde/revalidatiearts Universitair Medisch Centrum Utrecht/hoofd Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht

Cursusleiding

  • drs. Vivian Heijnen, GZ psycholoog De Hoogstraat Revalidatie te Utrecht
  • Marleen Buruma, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Thuisstudie (e-learning module), college, praktisch en interactief oefenen

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

joke-smit Joke Smit
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 64 35 84

Voor inhoudelijke vragen:

marleen-buruma Marleen Buruma
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 86 19 49
Bereikbaar: ma.ochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag