Belangstelling
Digitaal
Themagebied: Hart, vaat en longen
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn / derde lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 50, maximaal 250
Studiebelasting: 2 uur
Aantal contacturen: 2
Aantal contactdagen: 1
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: Overwegend theoretisch
Niveau: post-HBO elementair
Cursusnummer: 2106174
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Over de sprekers


dr. Daniela Dettling-Ihnenfeldt

is fysiotherapeut en onderzoeker bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van Amsterdam UMC, locatie AMC. In 2017 is zij gepromoveerd op het onderwerp revalidatie bij patiënten met het Post-Intensive Care syndroom en IC-nazorg. In de patiëntenzorg is zij werkzaam op de Intensive Care en andere klinische afdelingen (waaronder de COVID-afdelingen) en is zij betrokken bij de COVID-19 nazorg poli. Binnen deze nazorg poli in zowel locatie VUmc als AMC wordt nauw samengewerkt tussen longartsen, internisten, fysiotherapeuten en revalidatieartsen.

Elke Pothof

is klinisch psycholoog bij de afdeling medische psychologie van het Radboudumc, werkzaam voor de afdeling longziekten. Zij is betrokken bij de patiëntenzorg binnen de 3de lijns longrevalidatie en de Covid-19 nazorgpoli. Zij is vanaf het begin betrokken bij de zorg voor patiënten met aanhoudende klachten na Covid-19. Zij werkt binnen deze nazorgpoli samen met longartsen, verpleegkundigen (specialisten), bedrijfsartsen, geriaters en fysiotherapeuten. Daarnaast geeft zij geeft onderwijs aan studenten van o.a. tandheelkunde en geneeskunde en ze is opleider voor psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog.

Ellen Toet

is eerstelijns fysiotherapeut met specialisatie Hart-Vaat-Longklachten en is tevens ontspanningstherapeut met aandachtsgebied chronische pijn en functionele klachten. Vanaf de start van haar beroepspraktijk in 1985 heeft de longpatiënt haar speciale aandacht. Sinds 2004 is zij docent bij het NPi op het gebied van longen. Ze heeft meegewerkt aan het beroepsprofiel van de hart-vaat-longfysiotherapeut. Ellen is voorzitter c.q. bestuurslid van de netwerken COPD/longfysio ROF Gelderse Vallei en COPD-longnetwerk Utrecht.
Vanaf het begin van de COVID-19 pandemie is zij betrokken bij de fysiotherapeutische zorg en heeft meegewerkt aan het standpunt COVID 1.0 en 2.0 van het KNGF. Zij ziet in haar werk in de eerstelijnspraktijk zowel de (zogenaamde) milde COVID-patiënten als de revalidanten na een soms lange opname.

Maartje Salemans

is fysiotherapeut in het Radboudumc longziekten.
Maartje is gespecialiseerd op longinfectieziekten zoals Cystic Fibrosis (lid van de landelijke werkgroep), maakt deel uit van de expertise poli voor patiënten met Bronchiëctasieën (BE), non-tuberculose mycobacteriën (NTM) en is werkzaam als fysiotherapeut en procescoördinator binnen de Corona nazorg poli van het Radboudumc te Nijmegen. Zij werkt binnen deze nazorgpoli samen met longartsen, verpleegkundigen (specialisten), bedrijfsartsen, geriaters en psychologen.

NPi-webinar

De NPi webinars vinden plaats in nauwe samenwerking met KRB Producties vanuit een daarvoor ingerichte studio. Deelnemers kijken naar een interactieve uitzending.
De webinars bestaan uit lezingen van experts afgewisseld met paneldiscussies tussen de experts onder leiding van een gespreksleider.
Je kunt als deelnemer vragen stellen tijdens de webinar via de Q & A functie. Deze vragen zullen na afloop van de lezingen en tijdens de paneldiscussie besproken worden met de experts.


Het webinar vindt plaats van 19.30 uur tot 21.30 uur
Vanaf 19.00 uur kan worden ingelogd.

Kosten

Euro 45,-, respectievelijk euro 39,- met NPi-kortingskaart

Locatie

  • Online

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor het register: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Beroepsgerelateerd deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie met 2 punten.

Doel

Na afloop van deze webinar kan de deelnemer de laatste ervaringen en inzichten (met een grote variëteit in verschijningsvormen) in de fysio-en oefentherapeutische begeleiding van patiënten met een ‘Long -COVID’ beeld benoemen.

Beschrijving

COVID-19 is een nieuwe ziekte. Daarom zijn er nog weinig gegevens over de langetermijneffecten. Wel is bekend dat de gezondheidseffecten groot en divers kunnen zijn. O.a forse ontstekingsreacties kunnen leiden tot schade aan longen en hart.
Een aanzienlijk deel van de mensen die Corona doorgemaakt hebben houdt langdurige klachten; hoesten, vermoeidheid, kortademigheid, activiteiten niet kunnen oppakken, angstgevoelens en concentratieproblemen. Niet alleen bij patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, ook mensen die (mild) corona hebben doorgemaakt in de thuissituatie kunnen tot enkele weken, maar soms meerdere maanden na infectie met COVID-19 klachten houden. Dit wordt ‘Long COVID’ genoemd.

In dit webinar voor fysio-en oefentherapeuten wordt ingegaan op het beeld ‘Long COVID’, op de huidige evidentie voor fysio- en oefentherapie, op het belang van een multidisciplinaire aanpak en op de praktische invulling van de fysio-oefentherapeutische begeleiding. De sprekers zijn ervaren therapeuten die dagelijks met deze patiëntengroep werken.

In de eerste lezing zal door dr. Daniela Dettling-Ihnenfeldt het beeld ‘Long COVID’ worden uitgelegd en zal worden ingegaan op hoe processen tijdens het doormaken van een COVID-19 infectie kunnen leiden tot langdurige klachten. Tevens zal de huidige voor fysio-en oefentherapeuten relevante evidentie rondom ‘Long- COVID’ en data, verkregen vanuit onderzoek van C-support, gedeeld worden.

De tweede lezing zal gaan over de multidisciplinaire aanpak en het belang voor de fysiotherapeut om samen te werken met andere disciplines tijdens de begeleiding van ‘Long- COVID’ patiënten.
Elke Pothof, klinisch psycholoog betrokken bij de Corona-nazorgpoli van het Radboud UMC en Ellen Toet, eerstelijns fysiotherapeut zullen de volgende onderwerpen bespreken; multidisciplinair assessment/plan van aanpak, thema’s en de samenwerking tussen fysiotherapie en ergotherapie. Daarnaast wordt er ingegaan op het thema omgaan met ‘Long Covid’ en het duiden en normaliseren van klachten.

De derde lezing wordt verzorgd door Maartje Salemans, fysiotherapeut en procescoördinator binnen de Corona nazorg poli.
Het centrale thema van deze lezing is het op verantwoorde wijze begeleiden van fysieke activiteit en inspanning bij mensen die leven met ‘Long Covid’. Aanwezige evidentie en/of richtlijnen staan hierbij centraal.

webinar hvl

Didactische werkwijze

Webinar

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

marjan-van-keeken Marjan van Keeken
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 84 50 81
Bereikbaar dinsdag t/m donderdag 9.00 uur tot 16.30 uur en vrijdag van 13.00 uur tot 16.30 uur

Voor inhoudelijke vragen:

marleen-buruma Marleen Buruma
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 86 19 49
Bereikbaar: ma.ochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag