Wachtlijst
Themagebied: Lymfologie en oncologie
Doelgroepen: fysiotherapeuten / sportfysiotherapeuten / oedeemfysiotherapeuten / geriatriefysiotherapeuten / oncologiefysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Startdatum: vrijdag 1 april 2022
Einddatum: zaterdag 2 april 2022
Aantal deelnemers: Minimaal 24, maximaal 32
Gem. beoordeling:
(8.1/10)
295 beoordelingen
Studiebelasting: 14 uur
Aantal contacturen: 12
Aantal contactdagen: 2
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: verdieping
Cursusnummer: 2204131
Blended learning: Ja
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

Heerlijk actieve cursus met veel praktische handvatten, leuke interactie binnen de groep. Alles goed geregeld door NPi en Papendal.

Het uitwerken van de casus op de eerste cursusdag en ook het toepassen op een echte patiënt is verhelderend en leerzaam.

De opzet van de workshops vond ik zeer positief, in redelijk korte tijd steeds een ander onderwerp, houdt je actief. Ook zorgen de kleinere groepjes ervoor dat je vaker aan de beurt bent. Misschien nog iets meer tijd per workshop uittrekken. Ook het onderdeel met de oncologische cliënten vond ik goed, voldoende tijd voor alles. Prima opzet van deze cursus.

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Videotrailer

Data

Vrijdagmiddag en -avond 1 april en zaterdag 2 april 2022

Kosten

Euro 495,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 445,- met NPi-kortingskaart

Locatie

Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijn:
Leerlijn

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Beroepsgerelateerd deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie / Geriatriefysiotherapeut (KRF NL) / Oedeemfysiotherapeut (KRF NL) / Oncologiefysiotherapeut (KRF NL) / Sportfysiotherapeut (KRF NL) met 14 punten.

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau

Als ingangsniveau voor deze cursus geldt dat men naast deel 1 van de Beweegprogramma's ook een basisscholing over oncologie en fysiotherapie gevolgd dient te hebben, bijvoorbeeld de NPi-cursus ‘Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden’.

Doel

Na de module ‘Oncologie’ in het kader van de beweegprogramma’s voor mensen met chronische aandoeningen kan de cursist de indicaties en contra-indicaties voor deelname aan een beweegprogramma ‘Oncologie’ aangeven. Hij kent de intakeprocedure voor deelname aan een beweegprogramma, kan op oncologische cliënten afgestemde testen afnemen en samen met de cliënt op basis van verwijsgegevens en eigen onderzoek (gebaseerd op de uitgangspunten van deel 1 van de Beweegprogramma's) een op maat gemaakt en verantwoord beweegprogramma opstellen, begeleiden en evalueren. Tevens is de cursist doordrongen van het belang van (het creëren van) een netwerk voor een goede inbedding van de beweegprogramma’s voor oncologische cliënten binnen het zorgaanbod en weet hij welke wegen hij kan bewandelen om zich goed in dat netwerk te positioneren.

Subdoelen

Na deze module:

 • is de deelnemer op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen de oncologische revalidatie en kan hij aangeven wat daarbinnen de plaats is van de KNGF-standaard Beweeginterventie oncologie resp. het beweegprogramma ‘Oncologie’.
 • kan de deelnemer aangeven hoe een beweegprogramma in grote lijnen dient te worden opgezet en hoe hij het programma op maat kan maken voor een individuele oncologische cliënt.
 • kent de deelnemer de intakeprocedure voor deelname aan een beweegprogramma, kan op oncologische cliënten afgestemde vragenlijsten en testen afnemen en kan bepalen of een beweegprogramma voor hen is aangewezen.
 • kan de deelnemer op basis van de informatie uit de intake en aanvullende tests samen met de cliënt een op maat gemaakt en verantwoord beweegprogramma opstellen.
 • heeft de deelnemer inzicht in de groepsdynamische processen tijdens het geven van groepstherapie, is hij zich bewust geworden van zijn eigen voorkeurs coachattitude en heeft hij ervaren welke coachattitude nodig is bij mensen met een chronische of levensbedreigende aandoening. Tevens heeft de cursist inzicht gekregen in het situationeel aanpassen van zijn leiderschapstijl tijdens het geven van groepstherapie en heeft hij ervaren hoe leiderschapstijlen groepsdynamische processen kunnen beïnvloeden.
 • kan de deelnemer praktisch invulling geven aan een beweegprogramma voor groepen oncologische cliënten.
 • kan de deelnemer de aspecten benoemen die van belang zijn voor een goede organisatie van een beweegprogramma voor oncologische cliënten.
 • is de cursist doordrongen van het belang van (het creëren van) een netwerk voor een goede inbedding van de beweegprogramma’s voor oncologische cliënten binnen het zorgaanbod en weet hij welke wegen hij kan bewandelen om zich goed in dat netwerk te positioneren.

Beschrijving

Na de (basis)cursus 'Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden', een scholing gericht op de individuele cliënt, biedt het NPi de module 'Oncologie' in het kader van de beweegprogramma’s als vervolg aan.

De module 'Oncologie' van de beweegprogramma's richt zich op het begeleiden van groepen oncologische cliënten (de zogenaamde 'kanker survivors'), die na afloop van de primaire, in opzet curatieve medische behandeling belemmeringen ervaren in het hervatten van een actieve levensstijl, waarbij sprake is van enkelvoudige problematiek. De basis voor deze moduul wordt gevormd door de Standaard Beweeginterventie Oncologie van het KNGF (2011).
Het rapport 'Kanker in Nederland tot 2020' van de werkgroep SCK van het KWF laat o.a. zien dat naar verwachting steeds meer kankerpatiënten zullen overleven. Deze overlevers zullen in toenemende mate een beroep doen op de zorg vanwege de gevolgen van de diagnose kanker en het medisch-therapeutische traject dat zij doorlopen hebben.
De fysiotherapeut als specialist in houding en beweging heeft in dit nazorgtraject een belangrijke rol te vervullen. Recent wetenschappelijk onderzoek bevestigt het belang van begeleiding bij bewegen. Met het verschijnen van de landelijke richtlijn 'Oncologische revalidatie' en in het verlengde daarvan de 'KNGF-Standaard Beweeginterventie Oncologie' is die rol nu ook nadrukkelijk verwoord.
Zowel de hoeveelheid patiënten als ook de diversiteit en complexiteit maakt het gewenst de fysiotherapeut gericht te scholen.

Tijdens deze tweedaagse scholing zal vanuit een oriëntatie over de recente ontwikkelingen binnen de oncologische revalidatie de plaats van de KNGF-Standaard Beweeginterventie Oncologie worden aangegeven. De cursist zal zich verdiepen in de intakeprocedure. Hierbij is ruim aandacht voor het praktisch gebruik van klinimetrie voor het vaststellen van de hulpvraag en de uitgangssituatie, alsmede het evalueren van het behaalde resultaat. Van daaruit worden de groepsdynamische processen inzichtelijk gemaakt. Centrale vraag hierbij is: hoe individualiseer je binnen groepen (ex)kankerpatiënten?
Naast het verkrijgen van een gedegen theoretische basis zullen de cursisten ook praktische ervaring opdoen. Daarvoor wordt een practicum ingericht.
Tenslotte zal ingegaan worden op het belang van netwerkvorming en zullen de mogelijkheden daartoe worden onderzocht.

Bij de inschrijving voor deze module onder bijzonderheden s.v.p. aangeven wanneer en waar u deel 1 van de Beweegprogramma's heeft gevolgd.

Docenten

 • drs. Bram van den Buijs, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper
 • Duncan Leistra MSc, oncologiefysiotherapeut
 • Loes Lelieveld, fysiotherapeut, oncologiefysiotherapeut
 • Alex Vaassen, oefentherapeut Mensendieck, trainer/coach

Cursusleiding

 • Loes Lelieveld, fysiotherapeut, oncologiefysiotherapeut
 • Hans Bult MSc, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Thuisstudie, hoor- en responsiecollege, casuïstiek, vaardigheidstraining

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

marjan-van-keeken Marjan van Keeken
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 84 50 81
Bereikbaar dinsdag t/m donderdag 9.00 uur tot 16.30 uur en vrijdag van 13.00 uur tot 16.30 uur

Voor inhoudelijke vragen:

hans-bult Hans Bult MSc
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 54 29 58 19