Belangstelling
Themagebied: Ouderen
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten / geriatriefysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 24, maximaal 40
Gem. beoordeling:
(7.5/10)
129 beoordelingen
Studiebelasting: 6 uur
Aantal contacturen: 6
Aantal contactdagen: 1
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: Overwegend theoretisch
Niveau: expert
Cursusnummer: 2203611
Blended learning: Ja
Masterclass: Ja
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

Het was een leuke cursus die je weer even scherp stelt

Prima cursus, nieuwe onderzoeken, inzichten, inspiratie en goede handvatten voor benadering van de kwetsbare oudere

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld het programma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Kosten

Euro 275,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 250,- met NPi-kortingskaart

Locatie

  • Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te Wolfheze (route)
Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijn:

Geriatrie

Zitanalyse en (rol)stoelaanpassingen
tweede helft 2023 (belangstelling?)
Osteoporose: preventie, behandeling en begeleiding
21-dec-'22 schrijf je nu in!
Inspanningsfysiologie en fysieke training bij ouderen
16-jan-'23 (belangstelling?)
Valpreventie en valtraining: programma Vallen Verleden Tijd
Motoriek van de ouder wordende mens
14-nov-'22 schrijf je nu in!
Fysiotherapie in de palliatieve levensfase bij geriatrische patiënten
11-feb-'23 (belangstelling?)
Functionele fysiotherapie op een longstay somatiek-afdeling
tweede helft 2023 (belangstelling?)
Sarcopenie, voeding en training in de geriatrie
21-nov-'22 (belangstelling?)
Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie
9-mrt-'23 (belangstelling?)
Paratonie en andere motorische stoornissen bij dementie
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Verdiepingsdag Vallen Verleden Tijd
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Masterclass De kwetsbare oudere
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Masterclass Fysieke activiteit voor de Older Low Physical Performer (OLoPP): Etiologie, klinimetrie, modaliteiten en oefentherapie
15-okt-'22 schrijf je nu in!

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Beroepsgerelateerd deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie / Geriatriefysiotherapeut (KRF NL) / Oefentherapeut (coulance regeling) met 6 punten.

Uitleg coulance regeling voor oefentherapeuten.

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau

Geriatriefysiotherapeuten en fysio- en oefentherapeuten met belangstelling voor de geriatrie

Doel

Na deze masterclass heeft de deelnemer inzicht in de mogelijkheden van zijn rol als fysiotherapeut binnen de zorg voor de kwetsbare ouderen. De deelnemer kent de factoren die een rol spelen bij de gezondheidsproblematiek bij deze ouderen en heeft handvatten om deze factoren in kaart te brengen. De deelnemer heeft kennis van de mogelijkheden van preventieve begeleiding bij ouderen die risico lopen of pre-frail zijn, waarbij zelfmanagement centraal. De deelnemer heeft kennis van de zorg van de oudere met complexe gezondheidsproblematiek waarbij verminderen van kwetsbaarheid of behoud van zelfredzaamheid centraal staat. De deelnemer kent de competenties die nodig zijn voor het begeleiden van kwetsbare ouderen zoals beschreven in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut en ook de grenzen van zijn competenties. Met deze kennis kan effectiever gehandeld worden en ook op het juiste moment doorverwezen worden naar meer specialistische zorg van een geriatriefysiotherapeut.

Beschrijving

Het NPi organiseert geregeld zgn. 'masterclasses'. Onder een masterclass verstaan we: een scholingsactiviteit, gegeven door (inter-)nationaal gerenommeerde experts, die qua inhoud vernieuwend is voor paramedici die zich in een bepaalde richting hebben gespecialiseerd, en waarvoor een duidelijk omschreven ingangsniveau geldt.

Driekwart van de eerstelijns fysiotherapeuten is bekend met de term kwetsbaarheid maar slechts 17% gebruikt in zijn praktijkvoering frailty-indexen of indicatoren, blijkt uit recent onderzoek van de Hanzehogeschool en het NPi . Meer kennis en kunde op het vlak van kwetsbaarheid en de gevolgen voor de uitoefeningen van het vak zijn hard nodig. Vandaar dat het NPi een masterclass 'kwetsbaarheid' organiseert. Op dit moment zijn 2 op de 10 patiënten in de fysiotherapiepraktijk 65 jaar of ouder en dat aantal zal gaan toenemen. Van de 65-plussers hebben 40% twee of meer chronische aandoeningen en van de groep thuiswonende ouderen is ongeveer een kwart kwetsbaar. Dit betekent dat ze een verhoogd risico hebben op bijvoorbeeld vallen, een ziekenhuisopname of overlijden. De toename van het aantal ouderen met complexe gezondheidsproblematiek zorgt voor een verandering in de rol van de fysiotherapeut bij het begeleiden van de patiëntengroep. In plaats van het managen van één ziekte, klacht of aandoening vind er een verschuiving plaats naar casemanagement. Dit vraagt om eerstelijnszorg waarbij de fysiotherapeut naast zijn eigen gespecialiseerde kennis ook de vaardigheid heeft om met andere disciplines samen te werken en een bepaalde mate van kennis te ontwikkelen buiten zijn eigen vakgebied. Deze rol van de fysiotherapeut kan vorm krijgen bij het signaleren van risicogroepen en het voorkomen van kwetsbaarheid tot en met het behouden van zelfredzaamheid bij kwetsbare ouderen.

De masterclass geeft inzicht in het fenomeen kwetsbaarheid en de veranderende rol van de fysiotherapeut met betrekking tot de zorg voor de kwetsbare ouderen. Op een interactieve manier willen we kijken wat er nodig is om samen met andere zorgverleners kwalitatieve en efficiënte zorg te leveren aan deze groep ouderen. Er wordt aandacht besteed aan het signaleren en in kaart brengen van de complexe gezondheidsproblematiek van de kwetsbare oudere. Het ICF- model wordt gebruikt om de factoren te ordenen die een rol spelen op niveau van lichaamsfuncties/ anatomische eigenschappen, activiteiten en participatie met aandacht voor externe en persoonlijke factoren die hierbij van invloed zijn.

Er wordt besproken welke meetinstrumenten tot onze beschikking staan voor het vastleggen en evalueren van de gezondheidstoestand van de kwetsbare ouderen. Er wordt samen gekeken naar de inhoud en opbouw van fysiotherapeutische interventies gericht op preventie, verminderen van kwetsbaarheid en het behoud van zelfredzaamheid.

Docenten

  • dr. Steven Bunt, onderzoeker, hogeschooldocent
  • dr. Thomas Hoogeboom, senior onderzoeker IQ health care Radboud UMC
  • Trynke Seubers-van der Molen, fysiotherapeut

Cursusleiding

  • Trynke Seubers-van der Molen, fysiotherapeut
  • Frans Lanting, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

hoor- en responsiecollege

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

karin-pot Karin Pot-Tieleman
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 12 46 78
(bereikbaar ma.ochtend, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur, en vr.ochtend)

Voor inhoudelijke vragen:

frans-lanting Frans Lanting
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 86 19 50