Belangstelling
Themagebied: Algemeen
Doelgroep: fysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 20, maximaal 40
Gem. beoordeling:
(7.9/10)
470 beoordelingen
Studiebelasting: 9 uur
Aantal contacturen: 6
Aantal contactdagen: 1
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: Overwegend theoretisch
Niveau: post-HBO elementair
Cursusnummer: 2200741
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

Verhelderende cursus, veel geleerd. Goede docenten met veel knowhow

Enerverende cursus, waarbij het uitgangspunt uitdaagt tot verdieping en verheldering

Voor in de praktijk heeft deze dag me geholpen het beter te kunnen verwoorden in de dossiers, daarvoor veel dank!

Fijne cursus, goede opstap naar volgende cursusdagen

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra cursusinformatie aan zoals bijvoorbeeld het cursusprogramma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Videotrailer

Kosten

Euro 235,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 205,- met NPi-kortingskaart

Locatie

 • Conferentiecentrum Kaap Doorn (route)
Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijnen:

Schouder

Toekomstbestendige fysiotherapie
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Musculoskeletale pijnklachten
31-mei-'22 schrijf je nu in!
Schouderklachten: state of the art
28-sept-'22 schrijf je nu in!
Snijzaaldag Schouder
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Patroonherkenning: schouder en elleboog
eerste helft 2022 (belangstelling?)
Schouderpijnsyndromen
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Vaardigheidstraining Nek / Thorax / Schouder / Elleboog
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Masterclass 'NPi Shoulder Specialty Days'
26-nov-'22 schrijf je nu in!
Masterclass 'Understanding complex shoulder instability'
nog niet gepland (belangstelling?)

Elleboog

Toekomstbestendige fysiotherapie
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Musculoskeletale pijnklachten
31-mei-'22 schrijf je nu in!
Elleboogklachten: a state of the art
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Patroonherkenning: schouder en elleboog
eerste helft 2022 (belangstelling?)
Vaardigheidstraining Nek / Thorax / Schouder / Elleboog
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Masterclass 'The Elbow Complex Demystified'
tweede helft 2023 (belangstelling?)

Heup / lies

Toekomstbestendige fysiotherapie
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Musculoskeletale pijnklachten
31-mei-'22 schrijf je nu in!
Heup- en/of liesklachten: a state of the art
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Patroonherkenning: lage-rug en heup/lies
25-nov-'22 schrijf je nu in!
Vaardigheidstraining Lage-rug/heup/knie
tweede helft 2022 (belangstelling?)
Masterclass 'Liespijn bij sporters'
tweede helft 2022 (belangstelling?)

Hoofd / nek

Toekomstbestendige fysiotherapie
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Musculoskeletale pijnklachten
31-mei-'22 schrijf je nu in!
Hoofd-, hals- en nekklachten: a state of the art
tweede helft 2023 (belangstelling?)
Patroonherkenning: nek en hoofd
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Cervicobrachiale pijnklachten en fysiotherapie
18-nov-'22 schrijf je nu in!
Hoofdpijnklachten en fysiotherapie
28-okt-'22 schrijf je nu in!
Vaardigheidstraining Nek / Thorax / Schouder / Elleboog
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Masterclass 'Halswervelkolom gerelateerde nek- en hoofdpijn, duizeligheid en oorsuizingen'
8-nov-'22 schrijf je nu in!
Masterclass 'Tinnitus'
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Masterclass 'Cervicale risicoprofielen'
eerste helft 2023 (belangstelling?)

Knie

Toekomstbestendige fysiotherapie
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Musculoskeletale pijnklachten
31-mei-'22 schrijf je nu in!
Knieklachten: a state of the art
11-nov-'22 schrijf je nu in!
Snijzaaldag knie
tweede helft 2022 (belangstelling?)
Patroonherkenning knie
nog niet bekend (belangstelling?)
Kniepijnsyndromen
tweede helft 2022 (belangstelling?)
Vaardigheidstraining Lage-rug/heup/knie
tweede helft 2022 (belangstelling?)
Nieuwe principes en concepten over sportrevalidatie en return to play na een voorste kruisbandletsel (digitale versie)
tweede helft 2023 (belangstelling?)

Lage-rug

Toekomstbestendige fysiotherapie
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Musculoskeletale pijnklachten
31-mei-'22 schrijf je nu in!
Lage-rugpijnklachten: a state of the art
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Patroonherkenning: lage-rug en heup/lies
25-nov-'22 schrijf je nu in!
Lage-rugpijnpatiënten van A tot Z (voorheen Lumbosacrale pijnsyndromen)
eerste helft 2024 (belangstelling?)
Vaardigheidstraining Lage-rug/heup/knie
tweede helft 2022 (belangstelling?)

Onderbeen / enkel / voet

Toekomstbestendige fysiotherapie
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Musculoskeletale pijnklachten
31-mei-'22 schrijf je nu in!
Onderbeen-, enkel- en voetklachten: a state of the art
2-dec-'22 schrijf je nu in!
Snijzaaldag onderbeen, enkel en voet
tweede helft 2022 (belangstelling?)

Thoracaal

Toekomstbestendige fysiotherapie
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Musculoskeletale pijnklachten
31-mei-'22 schrijf je nu in!
Thoracale pijnsyndromen
eerste helft 2024 (belangstelling?)
Vaardigheidstraining Nek / Thorax / Schouder / Elleboog
eerste helft 2023 (belangstelling?)

Stressgerelateerde klachten

Toekomstbestendige fysiotherapie
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Stressgerelateerde klachten: a state of the art
eerste helft 2024 (belangstelling?)
Lichaamsbewustwording en stressmanagement
30-mei-'22 schrijf je nu in!
Opleiding 'Procesmatige adem- en ontspanningstherapie'
31-mei-'23 schrijf je nu in!
Verdiepingscursus 'Lichaamsbewustwording en stressmanagement'
3-juni-'22 schrijf je nu in!

Beweegprogramma's

Toekomstbestendige fysiotherapie
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Inspanningsfysiologie en oefentherapie
eerste helft 2022 (belangstelling?)
Beweegprogramma's (deel 1)
16-nov-'22 schrijf je nu in!
Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden
3-sept-'22 schrijf je nu in!
Basiscursus fysiotherapie bij mensen met Longaandoeningen
23-sept-'22 (belangstelling?)
Beweegprogramma's (deel 2): moduul 'Oncologie'
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Beweegprogramma's (deel 2): moduul 'Artrose'
nog niet bekend (belangstelling?)
Beweegprogramma's (deel 2): moduul 'Diabetes Mellitus'
tweede helft 2022 (belangstelling?)
Beweegprogramma's (deel 2): moduul 'Osteoporose'
Nog niet bekend (belangstelling?)
Beweegprogramma's (deel 2): moduul 'Coronaire hartaandoeningen'
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Exercise training bij mensen met een longaandoening
24-sept-'22 schrijf je nu in!
Beweegprogramma's (deel 2): moduul 'COPD'
eerste helft 2022 (belangstelling?)
Motiverende gespreksvoering bij mensen met een chronische aandoening
10-juni-'22 schrijf je nu in!

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor het register: Algemeen fysiotherapeut (KRF NL) / Beroepsgerelateerd deel van het KRF NL / Keurmerk Fysiotherapie met 9 punten.

Doel

Deze dag heeft als doel conceptuele vorming. Daarnaast beschikt de deelnemer over een fysiotherapeutisch beroepsspecifiek klinisch redeneermodel zodat redeneerlijnen en deelconclusies kunnen worden uitgesproken en als verslag kunnen worden vastgelegd.

Subdoelen

Na de cursus kan de deelnemer:

 • de legitimiteit van fysiotherapie plaatsen in het toekomstbeeld van en opvattingen binnen de gezondheidszorg.
 • reflecteren op z’n alledaagse handelen als fysiotherapeut en beoordelen of z’n handelen voldoet aan de huidige professionele standaarden en de toekomstige eisen aan de fysiotherapie.
 • de gelaagdheid van beweegproblemen benoemen (van eenvoudig tot complex).
 • z’n eigen handelen legitimeren en kritisch beoordelen en bediscussiëren vanuit de twee pijlers van EBP (oordeelkundig handelen en ethisch handelen).
 • de persoonlijke elementen van een individueel gezondheidsprobleem benoemen.
 • het verstoorde bewegen van een cliënt relateren aan z’n gezondheidsprobleem.
 • de transparantie van z’n eigen handelen verwoorden, met z’n dossier als afspiegeling daarvan.

Beschrijving

Het zorglandschap is in beweging en verandert. De toekomstige positionering van de fysiotherapie is nog verre van duidelijk. Dit heeft mede te maken met de zoektocht naar een heldere identiteit van de fysiotherapie zelf. Drs. John Bos en Peter Glashouwer Mpt presenteren tijdens de scholing ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’ een visie op de toekomstige eigenheid van fysiotherapie. Kijkend in de toekomst geven zij een antwoord op de vraag: ‘Wat is fysiotherapie?’

Vanuit de beroepsidentiteit bespreken zij een klinische redeneersystematiek voor fysiotherapeutisch handelen in de eerstelijns gezondheidszorg. Ook komen de consequenties voor een efficiënte fysiotherapeutische dossiervoering aan bod. Gezondheidsvaardigheden die binnen het domein van fysiotherapie relevant zijn, worden vanuit de huidige visie op gezondheid geconcretiseerd en vertaald naar aspecten van lichamelijkheid en bewegen. Aan gezondheidsvaardigheden ligt zelfbewustzijn ten grondslag, met lichamelijk bewustzijn als basis. Bewuste en onderbewuste reflectie op en analyse van het eigen (gevoelde) lichaam is sturend voor persoonlijk bewegen. Motivatie, zelfvertrouwen, zelfwaardering en zelfrespect vormen de sleutel tot het volhouden ervan of juist het veranderen van dat bewegen. Het ontstaan en voortbestaan van pijnlijk ongemak en vermoeidheid zijn te relateren aan verstoringen van het lichamelijke bewustzijn. Tijdens deze scholing komt ook het preventievraagstuk ter sprake: waar liggen de grenzen van fysiotherapie?

De aan deze scholing deelnemende fysiotherapeuten kunnen hun professionele handelen spiegelen aan uitgangspunten zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het Beroepsprofiel Fysiotherapeut (2021), de KNGF-richtlijn ‘Fysiotherapeutische dossiervoering’ (2019) en aan beschrijvingen van de zorg van de toekomst, zoals o.a. verwoord in de rapporten ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’ (Kaljouw en Van Vliet, 2015) en ‘De juiste zorg op de juiste plek’ (Taskforce Rijksoverheid, 2018).

Na het volgen van deze scholing bent u als fysiotherapeut weer helemaal ‘toekomstbestendig’; u bent op de hoogte van belangwekkende veranderingen in de zorg en u weet wat in de toekomst van u als fysiotherapeut wordt verwacht en verlangd.

Attentie:
Het in deze cursus gepresenteerde conceptuele kader voor het fysiotherapeutisch handelen vormt het vertrekpunt van diverse leerlijnen van het NPi, waaronder een achttal Musculoskeletale leerlijnen en de leerlijn Stressgerelateerde klachten.

Afzetpunt voor verschillende leerlijnen / cursussen:
Voor de volgende leerlijnen en cursussen van het NPi vormt de inhoud van de cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’ het afzetpunt en wordt het volgen van deze cursus nadrukkelijk aanbevolen:

Leerlijn ‘Hoofd/nek’

 • cursus ‘Hoofd-, hals- en nekklachten: a state of the art’
 • cursus ‘Cervicobrachiale pijnklachten en fysiotherapie’
 • cursus ‘Hoofdpijnklachten en fysiotherapie’

Leerlijn ‘Thoracaal’

 • cursus ‘Thoracale pijnsyndromen’

Leerlijn ‘Schouder’

 • cursus ‘Schouderklachten: a state of the art’
 • cursus ‘Schouderpijnsyndromen’

Leerlijn ‘Elleboog’

 • cursus ‘Elleboogklachten: a state of the art’

Leerlijn ‘Lage-rug’

 • cursus ‘Lage-rugpijnklachten: a state of the art’
 • cursus ‘Lage-rugpijnpatiënten van A tot Z’ (voorheen ‘Lumbosacrale pijnsyndromen’)

Leerlijn ‘Heup/lies’

 • cursus ‘Heup- en/of liesklachten: a state of the art’

Leerlijn ‘Knie’

 •  cursus ‘Knieklachten: a state of the art’

Leerlijn ‘Onderbeen, enkel en voet’

 • cursus ‘Onderbeen- enkel- en voetklachten: a state of the art’

Leerlijn ‘Stressgerelateerde klachten’

 • cursus ‘Stressgerelateerde klachten: a state of the art’

De cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’ kan uiteraard ook als op zichzelf staande scholing worden gevolgd.

Docenten

 • drs. John Bos, fysiotherapeut, manueel therapeut
 • Peter Glashouwer MSc, docent, fysiotherapeut

Cursusleiding

 • drs. John Bos, fysiotherapeut, manueel therapeut
 • Peter Glashouwer MSc, docent, fysiotherapeut
 • Michael Schermer, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Thuisstudie, hoorcollege en responsiecollege

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

vera-van-opstal Vera van Opstal-Verbruggen
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 14 86 45
(bereikbaar ma.middag en dinsdag t/m vrijdagochtend)

Voor inhoudelijke vragen:

michael-schermer Michael Schermer
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 87 16 73