Belangstelling
Themagebied: Musculoskeletaal
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten / geriatriefysiotherapeuten / revalidatiefysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 25, maximaal 40
Studiebelasting: 20 uur
Aantal contacturen: 18
Aantal contactdagen: 3
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: post-HBO elementair
Cursusnummer: 2200411
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld het programma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Kosten

650,- (met NPi-kortingskaart) respectievelijk € 720,- inclusief verzorging en cursusmateriaal (Prijspeil 2022)

Locaties

 • Leids Universitair Medisch Centrum (route)
 • PCRR Hilberdink, Paramedisch Centrum voor Reumatologie en Revalidatie, Groningen (route)
 • Reade, Jan van Bremenstraat Amsterdam (route)

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor: Basisregister Algemeen fysiotherapeut (Kwaliteitshuis - KRF en SKF) / Deelregister Geriatriefysiotherapeut (NVFG) / Oefentherapeut (coulance regeling) met 21 punten.

Uitleg coulance regeling voor oefentherapeuten.

Doel

Na afloop van de cursus kent de deelnemer de pathofysiologie, epidemiologie, diagnostiek en (para)medische behandeling van de meest voorkomende reumatische aandoeningen. Deelnemer kan het klinische beeld en onderzoeksgegevens interpreteren en een behandelplan opstellen en uitvoeren.

Subdoelen

 •  Kan de etiologie, epidemiologie, pathofysiologie, ziektebeloop, diagnostiek, (non)medicamenteuze en chirurgische behandeling van de meest voorkomende reumatische aandoeningen benoemen en dient deze kennis te kunnen toepassen in de behandeling.
 • Kan anamnese- en onderzoekgegevens interpreteren en op een gestructureerde manier alle gezondheid gerelateerde problemen in kaart te brengen volgens een biopsychosociaal model.
 • Kan op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek een behandelplan opstellen (inclusief een indicatie voor therapie, een behandelstrategie en een doelgerichte behandeling op basis van SMART doelen en een evaluatie met relevante meetinstrumenten).
 • Kan op een veilige, effectieve en efficiënte manier de evidence-based behandeling uitvoeren (behandeling omvat duidelijke start en stopcriteria. De oefentherapie omvat de juiste frequentie, intensiteit, type, duur en opbouw).
 • Kan patiënten en directe omgeving adequaat voorlichting en uitleg geven over ziekte en behandeling/begeleiding
 • Kent de ontwikkelingen binnen de organisatie van zorg van patiënten en behoort kennis te hebben over welke lokale/regionale/ nationale organisaties een rol spelen in de reumazorg, welke samenwerkingsverbanden er zijn en wat het beleid en regelgeving met betrekking tot de reumazorg is.
 • Gebruikt de ontwikkelingen met betrekking tot de inhoud van reumazorg op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en richtlijnen en is in staat om resultaten uit wetenschappelijk onderzoek te integreren en toe te passen in de dagelijkse klinische praktijk.
 • Maakt gebruik van een goede afstemming, samenwerking en gezamenlijke besluitvorming in zorg voor patiënten en verwijst indien nodig door naar collega en/of andere discipline als de benodigde competentie niet aanwezig is.
 •  De fysio-/oefentherapeut is in staat om bij patiënten problemen op het gebied van leefstijl (o.a. voldoen aan beweegrichtlijnen), gedrag en psychosociaal functioneren (overtuigingen, relatie, werk, acceptatie) te signaleren en eventuele behandeling hiervan met huisarts of behandelend specialist af te stemmen.
 • Kan adviseren en begeleiden van bij re-integratie (aangepaste) beweeg- en sportactiviteiten.
 • Kan adequaat schriftelijk en mondeling communiceren met verwijzers, andere zorgverleners en patiënten en is in staat tot het inventariseren van wensen, voorkeuren en behoeften ten behoeve van goal setting.
 • Kan de therapie aanpassen voor patienten met een of meerdere vormen van comorbiditeit die het fysiek functioneren beïnvloeden.

Beschrijving

ReumanetNL Logo 400x200p 300x150 Copy 2

 

 

Na het volgen van de cursus voldoet u aan de scholingseis van ReumanetNL,
via www.reumanetnl.nl kunt u zich eventueel aansluiten bij ReumanetNL

 

 

Binnen de zorg rond de patiënt met een reumatische aandoening is de laatste jaren veel veranderd. Op medisch gebied, zoals onder andere een snellere en betere diagnostiek waardoor de behandeling veel eerder gestart kan worden alsook op paramedisch gebied is er veel veranderd door veel wetenschappelijk onderzoek dat de laatste decennia is uitgevoerd. Door deze ontwikkelingen heeft een onderwijscommissie met deskundigen uit het werkveld, het onderwijs en vertegenwoordiging van de Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie (NHPR) een vernieuwde cursus reumatische aandoeningen ontwikkeld.

Deze cursus is gebaseerd op een volledig nieuw competentieprofiel beschreven door de European League Against Rheumatism (EULAR) en aangepast voor de Nederlandse situatie door diverse experts uit het werkveld onder leiding van het Leids Universitair Medisch Centrum. Door deze competenties nauwkeurig en grondig te beschrijven werd vanzelf duidelijk hoe de vernieuwde cursus/opleiding er uit zou moeten zien. Een competentie is de combinatie van kennis en vaardigheden, attitude en persoonskenmerken die een therapeut gebruikt om te kunnen functioneren naar de eisen die gesteld worden in een specifieke context. Recent ontwikkelde KNGF richtlijnen Reumatoïde Artritis (RA) en Artrose Heup-Knie (OA) en ontwikkelde aanbevelingen voor oefentherapie bij axiale spondylartritis (axiale SpA) vormen de basis waar competenties en dus de inhoud van de cursus zijn gebaseerd. In deze vernieuwde aanbevelingen wordt duidelijk richting gegeven hoe de inhoud van de behandeling d.m.v. beschreven FITT (Frequentie, Intensiteit, Type en Tijd) vorm gegeven kan worden en wordt de koppeling gemaakt met de meest recente Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad en Europese aanbevelingen voor fysieke activiteit voor mensen met een reumatische aandoening. Het competentiegericht leren is nu de basis van de cursus.

Aan de cursus mogen zowel fysio- als oefentherapeuten deelnemen. In de cursus staat centraal dat de patiënt zijn individuele behandeldoel wil realiseren. De cursus geeft inzicht in, en verschaft kennis over, hoe dat het best bereikt kan worden. We leren fysio- en oefentherapeuten welke behandelstrategie ze daar het best voor kunnen kiezen. Ondanks dat er, inherent aan hun opleiding verschil in accenten ligt tussen fysio- en oefentherapeutische behandeling, zal de cursus als resultaat hebben dat de cursisten zich bekwaamd hebben in de behandeling van de reumapatiënt op basis van dezelfde kennis en vaardigheden zoals vastgelegd in eerder genoemde evidence en practice based richtlijnen en aanbevelingen.

Deze basiscursus bestaat uit 3 dagen die op verschillende praktijklocaties worden gegeven.
Voor elke cursusdag krijgen de cursisten de opdracht om een richtlijn of aanbeveling als voorbereiding door te lezen.

In de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • kennis over de verschillende ziektebeelden
 • medische diagnostiek en behandeling
 • fysio- en oefentherapeutische diagnostiek en behandeling van de reumatische aandoeningen zoals: RA, SA, OA en handproblematiek
 • Evidence Based Practice gebruik van meetinstrumenten/klinimetrie
 • behandelstrategieën opstellen en SMART behandeldoelen stellen
 • ICF-classificatie kunnen toepassen
 • het opstellen van een behandelprogramma op maat voor de individuele patiënt

Cursuslocaties

Dag 1 vindt plaats in Amsterdam, zie locaties
Dag 2 vindt plaats in Leiden, zie locaties
Dag 3 vindt plaats in Groningen, zie locaties

Docenten

 • Renate Albers, fysiotherapeut & handtherapeut
 • Marlies Carbo, reumatoloog/onderzoeker
 • dr. Martin van der Esch, fysiotherapeut, senior onderzoeker en epidemioloog
 • Bas Hilberdink MSc, fysiotherapeut & gezondheidspsycholoog
 • Stephanie van de Kamp-Werkman, fysiotherapeut
 • drs. Martha Leijsma, reumatoloog
 • dr. Mariette de Rooij, fysiotherapeut en onderzoeker
 • Erna Rugenbrink MSc, fysiotherapeut, gezondheidswetenschapper en fysiotherapiewetenschapper
 • Herman Spijkerman, fysiotherapeut/master geriatrie
 • Ron Veldink MSc, (manueel) fysiotherapeut
 • dr. Salima van Weely, fysiotherapeut en onderzoeker

Cursusleiding

 • dr. Salima van Weely, fysiotherapeut en onderzoeker
 • Frans Lanting, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Het klinisch redeneren en methodisch handelen wordt in groepjes onder leiding van een ervaren fysio- of oefentherapeut geoefend en getraind. Op interactieve wijze en met gebruikmaking van de al aanwezige kennis van cursisten en docenten worden patiëntcasussen besproken en uitgewerkt. Ieder blok krijgen alle cursisten de gelegenheid om een eigen casus met collega's en/of docenten te bespreken.

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

vera-van-opstal Vera van Opstal-Verbruggen
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 14 86 45
(bereikbaar ma.middag en dinsdag t/m vrijdagochtend)

Voor inhoudelijke vragen:

frans-lanting Frans Lanting
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 86 19 50