Belangstelling
Themagebied: Ouderen
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten / geriatriefysiotherapeuten / revalidatiefysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 24, maximaal 36
Gem. beoordeling:
(8/10)
249 beoordelingen
Studiebelasting: 12 uur
Aantal contacturen: 12
Aantal contactdagen: 2
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: expert
Cursusnummer: 2204473
Blended learning: Nee
Masterclass: Ja
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

beide docenten waren enthousiast, inspirerend

De scholing van Koen de Weerdt was zeer inspirerend. Niet hele nieuwe inzichten maar in een nieuwe vorm gegoten waar onze kwetsbare ouderen veel baat bij kunnen hebben. Zeer bevlogen gebracht! Dit had van mij wat langer mogen duren tov de theorie die al bekend was. Ga er zeker mee aan de slag.

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld het programma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Kosten

Euro 550,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 495,- met NPi-kortingskaart

Locatie

  • Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp te Wolfheze (route)
Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijn:

Geriatrie

Zitanalyse en (rol)stoelaanpassingen
tweede helft 2023 (belangstelling?)
Osteoporose: preventie, behandeling en begeleiding
21-dec-'22 schrijf je nu in!
Inspanningsfysiologie en fysieke training bij ouderen
16-jan-'23 schrijf je nu in!
Valpreventie en valtraining: programma Vallen Verleden Tijd
17-mrt-'23 (belangstelling?)
Motoriek van de ouder wordende mens
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Fysiotherapie in de palliatieve levensfase bij geriatrische patiënten
Functionele fysiotherapie op een longstay somatiek-afdeling
tweede helft 2023 (belangstelling?)
Sarcopenie, voeding en training in de geriatrie
3-apr-'23 schrijf je nu in!
Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie
9-mrt-'23 schrijf je nu in!
Paratonie en andere motorische stoornissen bij dementie
26-apr-'23 schrijf je nu in!
Verdiepingsdag Vallen Verleden Tijd
10-juni-'23 schrijf je nu in!
Masterclass De kwetsbare oudere
21-apr-'23 schrijf je nu in!
Masterclass Fysieke activiteit voor de Older Low Physical Performer (OLoPP): Etiologie, klinimetrie, modaliteiten en oefentherapie
tweede helft 2022 (belangstelling?)
Fysieke training bij senioren
nog niet gepland (belangstelling?)

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor: Basisregister Algemeen fysiotherapeut / Geriatriefysiotherapeut / Oefentherapeut (coulance regeling) met 12 punten.

Uitleg coulance regeling voor oefentherapeuten.

Doel

Doel van deze masterclass is de cursist een aantal handvatten aan te reiken om met de nodige achtergrondkennis over de veranderingen bij de OLoPP vanuit een aangepaste klinimetrische benadering een gestructureerde keuze te maken in een potentieel interessante oefentherapeutische benadering (met modaliteiten en progressies). Er wordt daarbij tevens gestreefd om ook een set van praktische basisvaardigheden in de vingers te krijgen. Volgende methodische eindcompetenties worden beoogd: Inzicht hebben in de leeftijdsgebonden veranderingen binnen de voor het eigen beroep en de beoefening relevante organieke systemen en dit in relatie tot de OLoPP. In staat zijn om op adequate wijze informatie (over ziektebeelden, wonen, welzijn, klinische status, e.d.) te verzamelen, te selecteren en te interpreteren en deze als input te gebruiken voor het fysiotherapeutisch zorgplan van de OLoPP zorgvrager in de specifieke verblijfssetting van de betrokkene. Een aangepast methodische verantwoord fysiotherapeutisch zorgplan kunnen opstellen voor de oudere zorgvrager(s), dit kunnen bewaken, evalueren en bijstellen. Voorbereidende acties en basisoefeningen kunnen uitvoeren als startactiviteiten in de oefentherapie bij de OLoPP.

Beschrijving

Het NPi organiseert geregeld zgn. 'masterclasses'. Onder een masterclass verstaan we: een scholingsactiviteit, gegeven door een (inter-)nationaal gerenommeerde expert, die qua inhoud vernieuwend is voor paramedici die zich in een bepaalde richting hebben gespecialiseerd, en waarvoor een duidelijk omschreven ingangsniveau geldt.

Afgezien van het feit dat ouder worden geen equivalent is van stoornissen en beperkingen, komt de grens hiervan soms akelig dichtbij of wordt deze ook vaak wel bijzonder krachtig overschreden met uiteindelijk een gevaar op functionele onzelfstandigheid in meer of mindere mate. Om die grens zo ver mogelijk af te houden of de impact ervan te beperken, bestaat er (nog) geen wondermiddel, hoewel (gezondheidsbevorderende) fysieke activiteit (FA) spreekwoordelijk toch dicht in de buurt komt. Oefenen is de boodschap en de rol van de fysiotherapeut kan hierin sterk bepalend zijn voor effectiviteit van deze oefenaanpak en uiteindelijk de levenskwaliteit van de oudere. Om deze rol te begeleiden en het uiteindelijke doel na te streven, bestaan er behoorlijk wat (internationale) richtlijnen voor gericht oefenen met voorafgaande passende evaluaties. Alleen, veel van deze geldende richtlijnen en evaluaties blijken echter inhoudelijk en qua vorm (goedbedoeld) gericht op wat we de “Older High Physical Performer” (OHiPP) of de belastbare oudere zou kunnen noemen. Doch, wat wanneer je deze status, vanwege individuele gezondheidsproblemen, niet meer haalt en oefenen en standaard meetinstrumenten onder de voorgeschreven richtlijnen niet meer lukken? Wat als oefenen ‘oefentherapie’ moet worden en bijbehorende meetinstrumenten moeten worden gekozen? Zijn deze evenzeer voor de hand liggend? Heeft FA überhaupt dan nog wel slagkracht, hoe schat je dergelijke oudere dan wel juist in, kan je dan hieruit de noodzakelijke oefenaccenten halen, wat voor soort oefeningen in therapie zijn gepast, hoe breng je dergelijke oefeningen dan gradueel en modaliteitsgewijs aan en wat is de effectiviteit hiervan?

In deze masterclass willen we kort de diverse veranderingen opfrissen die aan de grondslag liggen van de status van de “Older Low Physical Performer” (OLoPP), oftewel de ‘frail’ oudere, rekening houdend met comorbiditeiten. Hierin situeert zich immers de basis van de status, de subversieve aantasting van fysieke fitheid, de uiteindelijke sleutel voor functionele performance (lees: globale/partiële zelfstandigheid). We gaan daarna bij deze specifieke doelgroep de klinimetrische opties na die ons de mogelijkheid geven deze oudere toch enigermate te categoriseren als basis van en opvolging voor onze oefentherapeutische aanpak met de vereiste accenten. We bespreken reflecties en indicaties van de oefenmodaliteiten. Tot slot introduceren we een generiek oefentherapiemodel (van minder tot meer performant) waarbij we naast dit conceptueel te benaderen, uiteraard specifiek het aanbod en de werkwijze voor de OLoPP eruit lichten. Gezien heel wat standaardoefeningen in beginsel niet onmiddellijk haalbaar zijn, zullen in de praktijk startsuggesties worden gedemonstreerd en ingeoefend.

We houden ook rekening in dit geheel met de eventueel interfererende factor ‘cognitie’ die niet zelden deze oudere ook parten speelt.

Docenten

  • drs. Gerard van der Poel, inspanningsfysioloog
  • Koen de Weerdt, fysiotherapeut

Cursusleiding

  • drs. Gerard van der Poel, inspanningsfysioloog
  • Frans Lanting, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Hoor- en werkcollege, demonstratie en inoefenen.

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

karin-pot Karin Pot-Tieleman
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 12 46 78
(bereikbaar ma.ochtend, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur, en vr.ochtend)

Voor inhoudelijke vragen:

frans-lanting Frans Lanting
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 86 19 50