Aanmelden
Themagebied: Psychosomatiek
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten / logopedisten / revalidatiefysiotherapeuten / psychosomatisch fysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn / derde lijn
Startdatum: woensdag 31 mei 2023
Einddatum: woensdag 13 december 2023
Aantal deelnemers: Minimaal 12, maximaal 16
Gem. beoordeling:
(8.6/10)
44 beoordelingen
Studiebelasting: 100 uur
Aantal contacturen: 60
Aantal contactdagen: 10
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: verdieping
Cursusnummer: 2305111
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Ja
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

De opleiding heeft mij meer gebracht als (psychosomatisch) fysiotherapeut dan ik van te voren had verwacht. Mijn doel was om meer handvatten te hebben bij hyperventilatieklachten en dat doel is meer dan behaald. Ik heb er een enorm repertoire aan oefeningen bijgekregen die ik ook inzet bij veel andere spanningsgerelateerde klachten. Daarnaast heeft deze scholing mij meer structuur gegeven in mijn handelen door de duidelijke opbouw die erin zit. Mijn visie op het ademhalen is door deze opleiding absoluut veranderd, in positieve zin!

Ik vond het heel fijn en leerzaam dat er zoveel tijd was om vooral zelf te oefenen en te ervaren wat de oefeningen met je doen.

Een heel andere manier van denken over zorg, de procesmatige aanpak, maar wel één die veel beter bij me past dan het in de zorg gebruikelijke lineaire model.

Fijne cursus, veel geleerd, mooie groepsdynamiek.

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld het programma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Videotrailer

Data

Woensdag 31 mei, woensdag 7 juni, woensdag 14 juni, woensdag 27 september, woensdag 4 oktober, woensdag 11 oktober, woensdag 22 november, woensdag 29 november, woensdag 6 december en woensdag 13 december 2023

Kosten

Euro 2495,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 2245,- met NPi-kortingskaart

Locatie

  • Conferentiecentrum Kaap Doorn (route)
Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijn:

Stressgerelateerde klachten

Toekomstbestendige fysiotherapie
24-mei-'23 schrijf je nu in!
Stressgerelateerde klachten: a state of the art
15-juni-'23 schrijf je nu in!
Grip op (aanhoudende) pijn en vermoeidheid
tweede helft 2022 (belangstelling?)
Lichaamsbewustwording en stressmanagement
16-juni-'23 schrijf je nu in!
De gedragsgeoriënteerde aanpak bij aanhoudende pijn en vermoeidheid
10-mrt-'23 schrijf je nu in!
Verdiepingscursus 'Lichaamsbewustwording en stressmanagement'
nog niet bekend (belangstelling?)
Casuïstiek aanhoudende pijn en vermoeidheid - 'meet the expert'
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Opleiding 'Procesmatige adem- en ontspanningstherapie'
31-mei-'23 schrijf je nu in!
Masterclass 'Inzicht in lichaamssignalen bij complexe psychosomatiek'
tweede helft 2022 (belangstelling?)

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor: Basisregister Algemeen fysiotherapeut / Oefentherapeut (coulance regeling) / Psychosomatisch fysiotherapeut met 100 punten.

Doel

Na deze scholing heeft de deelnemer kennis over en inzicht in processen die bij adem- en ontspanningsinstructie kunnen optreden en is de deelnemer in staat op verantwoorde wijze adem- en ontspanningsinstructie te geven, en oefenervaringen van patiënten te begeleiden. Tevens kan de deelnemer een proefbehandeling, als meetinstrument voor de screening van de rol van ‘gewone overspanning’ in klachten betreffende het bewegend functioneren, uitvoeren, evalueren en rapporteren.

Subdoelen

In het programma van de opleiding kunnen vijf ‘blokken’ worden onderscheiden:

1. Kennisoverdracht over adem- en ontspanningstherapie
2. Het zelf ervaren en het zelf geven van adem- en ontspanningsinstructies
3. Het toepassen van handgrepen ter bevordering van de kwaliteit van het adempatroon
4. Het begeleiden van oefenervaringen van patiënten
5. Het begrip ‘hyperventilatie’ en de actualiteit ervan in de huidige klinische praktijk.

Ad 1. Kennisoverdracht over adem- en ontspanningstherapie (18 contacturen)
De volgende thema’s komen hierbij aan bod:

Adembewustwording: basisprocedure en spelregels;
Kenmerken van ontspannen ademen en de dubbele rol van de ademhaling in zelfregulatie
Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer de basisprocedure en -principes van adem- en ontspanningtherapie volgens de methode van Van Dixhoorn benoemen.
Tevens kan de deelnemer de verschillende functies van het ademen benoemen, evenals de kenmerken van ontspannen ademen en de dubbele rol van het ademen (de zgn. ‘indicator’-rol en ‘regulator’-rol) in de zelfregulatie van spanning.

Modaliteiten van adem- en ontspanningstherapie
Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer de tien voornaamste modaliteiten van adem- en ontspanningstherapie (omgeving, houding, aandacht, beweging, ademhaling, inhoud, gesprek, tempo, aanraken en huiswerk) en de variatiemogelijkheden per modaliteit benoemen.

Het geven van instructies: spelregels en opbouw
Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer de spelregels benoemen die de therapeut in acht behoort te nemen tijdens het geven van adem- en ontspanningsinstructies volgens de methode van Van Dixhoorn. Tevens kan de deelnemer een bewuste keuze maken uit de diverse modaliteiten van adem- en ontspanningstherapie bij het komen tot een op maat gesneden behandelopbouw.

Processen ‘spanningsvermindering’, ‘herstel van evenwicht’ en ‘aandachtverschuiving’
Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer de processen ‘spanningsvermindering’, ‘herstel van evenwicht’ en ‘aandachtverschuiving’, die bij de patiënt kunnen optreden ten gevolge van adem- en ontspanningsinstructie, beschrijven en weet hij hoe hij deze processen kan herkennen bij patiënten.

Processen ‘functioneel ademen’ en ‘functioneel bewegen’
Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer de processen ‘functioneel ademen’ en ‘functioneel bewegen’, die bij de patiënt kunnen optreden ten gevolge van adem- en ontspanningsinstructie, beschrijven en weet hij hoe hij deze processen kan herkennen bij patiënten.

Processen ‘lichaamsbewustwording’ en ‘cognitieve herstructurering’
Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer de processen ‘lichaamsbewustwording’ en ‘cognitieve herstructurering’, die bij de patiënt kunnen optreden ten gevolge van adem- en ontspanningsinstructie, beschrijven en weet hij hoe hij deze processen kan herkennen bij patiënten.

Marges voor zelfregulatie middels adem- en ontspanningstherapie
Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer de normaal optredende, functionele processen als gevolg van adem- en ontspanningstherapie onderscheiden van disfunctionele responsen op adem- en ontspanningstherapie. Tevens kan de deelnemer aangeven hoe iemands marges voor interne zelfregulatie van spanning kunnen worden bepaald.

Evaluatie van het effect van adem- en ontspanningstherapie
Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer de resultaten van een (proef-)behandeling met adem- en ontspanningstherapie registreren en evalueren aan de hand van een voorgestructureerd formulier.

Ad 2. Het zelf ervaren en zelf geven van adem- en ontspanningsinstructies (22 contacturen)
Na afloop van dit onderdeel heeft de deelnemer persoonlijke ervaring opgedaan met twintig adem- en ontspanningsinstructies volgens de methode van Van Dixhoorn en kan deze zelf geven aan patiënten.

Ad 3. Het toepassen van handgrepen ter bevordering van de kwaliteit van het adempatroon (10 contacturen)
Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer een zevental handgrepen uit de methode van Van Dixhoorn toepassen bij mede-cursisten en patiënten ter bevordering van de kwaliteit van het adempatroon.

Ad 4. Het begeleiden van oefenervaringen van patiënten (6 contacturen)
Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer de tijdens adem- en ontspanningsinstructie bij patiënten optredende processen herkennen en adequaat begeleiden.

Ad 5. Het begrip ‘hyperventilatie’ en de actualiteit ervan in de huidige klinische praktijk (4 contacturen)
Hoewel ‘hyperventilatie’ als apart syndroom niet meer acceptabel is, wordt het nog steeds als de voornaamste verwijsreden voor adem- en ontspanningstherapie gebruikt.
De deelnemer leert hoe dit begrip te interpreteren, wat de mogelijke rol van hypocapnie is in de therapie en wat de mogelijkheden zijn van procesmatige adem- en ontspanningstherapie voor patiënten met ‘hyperventilatieklachten’.

Beschrijving

Sinds 2017 kunt u bij het NPi de opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’ volgen. Het NPi biedt deze opleiding, die uit drie delen (jaren) bestaat, samen met het Van Dixhoorn Centrum voor Adem- en Ontspanningstherapie aan. Deel 1 kan zowel via het NPi (in Doorn) als via het Van Dixhoorn Centrum (in Amersfoort) worden gevolgd.
De delen 2 en 3 kunnen via het Van Dixhoorn Centrum worden gevolgd.

In deze opleiding leren de deelnemers hoe ze met behulp van adem- en ontspanningsinstructies en manuele vaardigheden kunnen onderzoeken in hoeverre overmatige spanning samenhangt met hun klachten betreffende het bewegend functioneren en of ze beïnvloedbaar zijn met adem- en ontspanningstherapie. De deelnemers leren adem- en ontspanningsinstructies te geven vanuit een procesmatige benadering, diverse handgrepen toe te passen ter beïnvloeding van het adempatroon, en oefenervaringen van patiënten te begeleiden.

In Deel 1 van de opleiding ligt het accent op het verwerven van persoonlijke ervaring en vaardigheid met de adem- en ontspanningsinstructies. Aan de hand van de ervaringen tijdens de praktijk worden de theoretische achtergronden uitgelegd en toegelicht. Door het zelf doen en ondergaan wordt men zich bewust van de mogelijkheden voor toepassing in het eigen leven en werk. De bedoeling is dat de deelnemer hiermee aan de slag gaat, met mede-cursisten oefent en de ervaringen terugrapporteert tijdens de opleiding. Daarnaast komt de begeleiding van oefenervaringen van patiënten aan bod en worden diverse handgrepen ter beïnvloeding van het adempatroon gedemonstreerd en praktisch geoefend.

Deel 1 van de opleiding wordt afgerond met een schriftelijk verslag over de eigen ervaringen met adem- en ontspanningstherapie en met patiënten in de praktijk. Het certificaat wordt verstrekt na een voldoende beoordeling van het schriftelijke verslag.

Verplichte literatuur (niet bij de cursusprijs inbegrepen):
Het boek ‘Ontspanningsinstructie. Principes en oefeningen’ (Van Dixhoorn, 1998; laatste druk: 2014)

Docent

  • Gerard van Holland, fysiotherapeut, docent adem- en ontspanningstherapie

Cursusleiding

  • Gerard van Holland, fysiotherapeut, docent adem- en ontspanningstherapie
  • Michael Schermer, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Thuisstudie, hoorcollege, responsiecollege, demonstratie en vaardigheidstraining

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

marjan-van-keeken Marjan van Keeken
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 84 50 81
Bereikbaar dinsdag t/m donderdag 9.00 uur tot 16.30 uur en vrijdag van 13.00 uur tot 16.30 uur

Voor inhoudelijke vragen:

michael-schermer Michael Schermer
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 87 16 73