Belangstelling
Themagebied: Lymfologie en oncologie
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten / sportfysiotherapeuten / oedeemfysiotherapeuten / geriatriefysiotherapeuten / oncologiefysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 24, maximaal 32
Gem. beoordeling:
(8.2/10)
351 beoordelingen
Studiebelasting: 14 uur
Aantal contacturen: 12
Aantal contactdagen: 2
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: verdieping
Cursusnummer: 2304131
Blended learning: Ja
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

Heerlijk actieve cursus met veel praktische handvatten, leuke interactie binnen de groep. Alles goed geregeld door NPi en Papendal.

Het uitwerken van de casus op de eerste cursusdag en ook het toepassen op een echte patiënt is verhelderend en leerzaam.

De opzet van de workshops vond ik zeer positief, in redelijk korte tijd steeds een ander onderwerp, houdt je actief. Ook zorgen de kleinere groepjes ervoor dat je vaker aan de beurt bent. Misschien nog iets meer tijd per workshop uittrekken. Ook het onderdeel met de oncologische cliënten vond ik goed, voldoende tijd voor alles. Prima opzet van deze cursus.

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld het programma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Videotrailer

Kosten

445,- (met NPi-kortingskaart) respectievelijk € 495,- inclusief verzorging en cursusmateriaal

Locatie

Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijnen:

Oncologie

Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden
13-jan-'24 schrijf je nu in!
Oncologie en fysiotherapie in de ziekenhuis setting
15-mei-'24 schrijf je nu in!
Beweegprogramma's (deel 1)
2-okt-'23 schrijf je nu in!
Verdiepingscursus 'Oncologie en fysiotherapie'
15-mrt-'24 schrijf je nu in!
Beweegprogramma's (deel 2): moduul 'Oncologie'
eerste helft 2024 (belangstelling?)
Prehabilitatie voor een oncologische behandeling
eerste helft 2024 (belangstelling?)
Behoud van fysieke fitheid tijdens chemotherapie
23-mrt-'24 schrijf je nu in!
Fysiotherapie in de palliatieve zorg bij kanker
3-nov-'23 schrijf je nu in!
Masterclass 'Beweegprogramma prostaatkanker'
tweede helft 2024 (belangstelling?)
Meten en testen binnen de oncologische praktijk
tweede helft 2024 (belangstelling?)
Masterclass 'Fysiotherapie bij hemato-oncologische ziektebeelden'
25-nov-'23 schrijf je nu in!
Masterclass 'Hoofd-hals oncologie en lymfoedeem: nieuwe ontwikkelingen'
5-apr-'24 schrijf je nu in!
Masterclass 'Stimuleren van duurzaam beweeggedrag bij kanker'
4-nov-'23 schrijf je nu in!
The role of exercise in oncology rehabilitation: new insights
eerste helft 2025 (belangstelling?)
Masterclass 'Lung Cancer: prehabilitation and rehabilitation'
nog niet gepland (belangstelling?)
Masterclass 'The role and treatment of the fascial system as a part of lymphedema treatment in cancer patients'
tweede helft 2023 (belangstelling?)

Beweegprogramma's

Toekomstbestendige fysiotherapie
nog niet bekend (belangstelling?)
Inspanningsfysiologie en oefentherapie
geen informatie beschikbaar
Beweegprogramma's (deel 1)
2-okt-'23 schrijf je nu in!
Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden
13-jan-'24 schrijf je nu in!
Basiscursus fysiotherapie bij mensen met Longaandoeningen
7-jun-'24 schrijf je nu in!
Beweegprogramma's (deel 2): moduul 'Oncologie'
eerste helft 2024 (belangstelling?)
Beweegprogramma's (deel 2): moduul 'Artrose'
nog niet bekend (belangstelling?)
Beweegprogramma's (deel 2): moduul 'Diabetes Mellitus'
nog niet bekend (belangstelling?)
Beweegprogramma's (deel 2): moduul 'Osteoporose'
nog niet bekend (belangstelling?)
Beweegprogramma's (deel 2): moduul 'Coronaire hartaandoeningen'
eerste helft 2024 (belangstelling?)
Exercise training bij mensen met een longaandoening
8-jun-'24 (belangstelling?)
Beweegprogramma's (deel 2): moduul 'COPD'
eerste helft 2024 (belangstelling?)
Motiverende gespreksvoering bij mensen met een chronische aandoening
3-jun-'24 schrijf je nu in!

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor: Basisregister Algemeen fysiotherapeut (Kwaliteitshuis - KRF en SKF) / Deelregister Geriatriefysiotherapeut (NVFG) / Aantekeningenregister Oedeemfysiotherapeut (NVFL) / Oefentherapeut (coulance regeling) / Deelregister Oncologiefysiotherapeut (NVFL) / Deelregister Sportfysiotherapeut (NVFS) met 14 punten.

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau

Als ingangsniveau voor deze cursus geldt dat je naast deel 1 van de Beweegprogramma's ook een basisscholing over oncologie en fysiotherapie gevolgd dient te hebben, bijvoorbeeld de NPi-cursus ‘Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden’.

Doel

Na de module ‘Oncologie’ in het kader van de beweegprogramma’s voor mensen met chronische aandoeningen kan de cursist de indicaties en contra-indicaties voor deelname aan een beweegprogramma ‘Oncologie’ aangeven. Hij kent de intakeprocedure voor deelname aan een beweegprogramma, kan op oncologische cliënten afgestemde testen afnemen en samen met de cliënt op basis van verwijsgegevens en eigen onderzoek (gebaseerd op de uitgangspunten van deel 1 van de Beweegprogramma's) een op maat gemaakt en verantwoord beweegprogramma opstellen, begeleiden en evalueren. Tevens is de cursist doordrongen van het belang van (het creëren van) een netwerk voor een goede inbedding van de beweegprogramma’s voor oncologische cliënten binnen het zorgaanbod en weet hij welke wegen hij kan bewandelen om zich goed in dat netwerk te positioneren.

Subdoelen

Na deze module:

 • is de deelnemer op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen de oncologische revalidatie en kan hij aangeven wat daarbinnen de plaats is van de recent verschenen KGF-richtlijn Oncologie (maart 2022)
 • kan de deelnemer aangeven hoe een beweegprogramma in grote lijnen dient te worden opgezet en hoe hij het programma op maat kan maken voor een individuele oncologische cliënt.
 • kent de deelnemer de intakeprocedure voor deelname aan een beweegprogramma, kan op oncologische cliënten afgestemde vragenlijsten en testen afnemen en kan bepalen of een beweegprogramma voor hen is aangewezen.
 • kan de deelnemer op basis van de informatie uit de intake en aanvullende tests samen met de cliënt een op maat gemaakt en verantwoord beweegprogramma opstellen.
 • heeft de deelnemer inzicht in de groepsdynamische processen tijdens het geven van groepstherapie, is hij zich bewust geworden van zijn eigen voorkeurs coachattitude en heeft hij ervaren welke coachattitude nodig is bij mensen met een chronische of levensbedreigende aandoening. Tevens heeft de cursist inzicht gekregen in het situationeel aanpassen van zijn leiderschapsstijl tijdens het geven van groepstherapie en heeft hij ervaren hoe leiderschapsstijlen groepsdynamische processen kunnen beïnvloeden.
 • kan de deelnemer praktisch invulling geven aan een beweegprogramma voor groepen oncologische cliënten.
 • kan de deelnemer de aspecten benoemen die van belang zijn voor een goede organisatie van een beweegprogramma voor oncologische cliënten.
 • is de cursist doordrongen van het belang van (het creëren van) een netwerk voor een goede inbedding van de beweegprogramma’s voor oncologische cliënten binnen het zorgaanbod en weet hij welke wegen hij kan bewandelen om zich goed in dat netwerk te positioneren.

Beschrijving

Na de cursus 'Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden' of de cursus 'Oncologie en fysiotherapie in de ziekenhuis setting' - (basis)scholingen gericht op de fysiotherapeutische begeleiding in de eerste lijn resp. in de ziekenhuis setting van individuele cliënten die een curatieve medische behandeling voor kanker hebben gehad - biedt het NPi de module 'Oncologie' in het kader van de beweegprogramma’s als vervolgscholing aan.

Cursusinhoud
De module 'Oncologie' van de beweegprogramma's richt zich op het begeleiden van groepen oncologische cliënten (de zogenaamde 'kanker survivors'), die na afloop van de primaire, in opzet curatieve medische behandeling belemmeringen ervaren in het hervatten van een actieve levensstijl, waarbij sprake is van enkelvoudige problematiek. De basis voor deze moduul wordt gevormd door de KNGF-richtlijn Oncologie (2022). Het rapport 'Kanker in Nederland tot 2020' van de werkgroep SCK van het KWF laat o.a. zien dat naar verwachting steeds meer kankerpatiënten zullen overleven. Deze overlevers zullen in toenemende mate een beroep doen op de zorg vanwege de gevolgen van de diagnose kanker en het medisch-therapeutische traject dat zij doorlopen hebben. De fysiotherapeut als specialist in houding en beweging heeft in dit nazorgtraject een belangrijke rol te vervullen. Recent wetenschappelijk onderzoek bevestigt het belang van begeleiding bij bewegen. Zowel de hoeveelheid patiënten als ook de diversiteit en complexiteit maakt het gewenst de fysiotherapeut gericht te scholen.

Tijdens deze tweedaagse scholing zal vanuit een oriëntatie over de recente ontwikkelingen binnen de oncologische revalidatie.  De cursist zal zich verdiepen in de intakeprocedure. Hierbij is ruim aandacht voor het praktisch gebruik van klinimetrie voor het vaststellen van de hulpvraag en de uitgangssituatie, alsmede het evalueren van het behaalde resultaat. Van daaruit worden de groepsdynamische processen inzichtelijk gemaakt. Centrale vraag hierbij is: hoe individualiseer je binnen groepen (ex)kankerpatiënten? Naast het verkrijgen van een gedegen theoretische basis zullen de cursisten ook praktische ervaring opdoen. Daarvoor wordt een practicum ingericht. Tenslotte zal ingegaan worden op het belang van netwerkvorming en zullen de mogelijkheden daartoe worden onderzocht.

Onconet
Onconet is een netwerk van fysiotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in het uitvoeren van een begeleid trainingsprogramma voor patiënten die zowel tijdens als na de in opzet curatieve behandeling fysiotherapeutische ondersteuning behoeven bij het handhaven of verbeteren van hun fysieke fitheid. Voor blijvende vermelding in Onconet dienen de betreffende fysiotherapeuten te participeren in de jaarlijkse bijscholing en de daarbij behorende toetsing.

Toegang tot Onconet
Door minimaal de volgende scholingen over oncologie en fysiotherapie bij het NPi te volgen en de daarbij horende toetsen na afloop van de scholingen te halen, kan toegang worden verkregen tot het Onconet-register en de zorgzoeker van Onconet, alsmede de Verwijsgids Kanker van het IKNL:

1) De cursus Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden óf de cursus Oncologie en fysiotherapie in de ziekenhuis setting;
2) De cursussen Beweegprogramma’s (deel 1) en Beweegprogramma’s (deel 2): module ‘Oncologie’;
3) De cursus Behoud van fysieke fitheid tijdens chemotherapie.

Voor nadere informatie over de inschrijving voor het Onconet-register klik hier.

Docenten

 • drs. Bram van den Buijs, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper
 • Hans Bult MSc, sportfysiotherapeut
 • Loes Lelieveld, fysiotherapeut, oncologiefysiotherapeut
 • Alex Vaassen, oefentherapeut Mensendieck, trainer/coach

Cursusleiding

 • Loes Lelieveld, fysiotherapeut, oncologiefysiotherapeut
 • Hans Bult MSc, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Thuisstudie, hoor- en responsiecollege, casuïstiek, patiëntendemonstratie en vaardigheidstraining

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geef je de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in jouw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt jouw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou je het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

marjan-van-keeken Marjan van Keeken
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 84 50 81
Bereikbaar dinsdag t/m donderdag 9.00 uur tot 16.30 uur en vrijdag van 13.00 uur tot 16.30 uur

Voor inhoudelijke vragen:

hans-bult Hans Bult MSc
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 54 29 58 19