Aanmelden
Digitaal
Themagebied: Musculoskeletaal
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten / manueel therapeuten / sportfysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Startdatum: dinsdag 9 mei 2023
Einddatum: dinsdag 23 mei 2023
Aantal deelnemers: Minimaal 20, maximaal 40
Gem. beoordeling:
(7.9/10)
254 beoordelingen
Studiebelasting: 6 uur
Aantal contacturen: 6
Aantal contactdagen: 2
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: Overwegend theoretisch
Niveau: post-HBO elementair
Cursusnummer: 2305081
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

Goede cursus met verdiepende kijk op de ontstaanswijze van en aangrijpingsmogelijkheden bij musculoskeletale pijnklachten

Zeer leerzame en ook leuke dag met veel nieuwe inzichten

Prima cursus. De praktische toepasbaarheid was heel goed. Complimenten!

De vak- en inhoudelijke kennis van beide docenten is top en hun enthousiasme is aanstekelijk

Goede diepgang

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld het programma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Videotrailer

Data

Dinsdagavond 9 mei en dinsdagavond 23 mei 2023

Kosten

Euro 185,-, respectievelijk euro 170,- met NPi-kortingskaart

Locatie

 • Online
Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijnen:

Schouder

Toekomstbestendige fysiotherapie
24-mei-'23 schrijf je nu in!
Musculoskeletale pijnklachten
9-mei-'23 schrijf je nu in!
Schouderklachten: state of the art
tweede helft 2023 (belangstelling?)
Snijzaaldag Schouder
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Patroonherkenning: schouder en elleboog
tweede helft 2023 (belangstelling?)
Schouderpijnsyndromen
tweede helft 2023 (belangstelling?)
Vaardigheidstraining Nek / Thorax / Schouder / Elleboog
24-mei-'23 schrijf je nu in!
Masterclass 'NPi Shoulder Specialty Days'
eerste helft 2024 (belangstelling?)
Masterclass 'Understanding complex shoulder instability'
nog niet bekend (belangstelling?)

Elleboog

Toekomstbestendige fysiotherapie
24-mei-'23 schrijf je nu in!
Musculoskeletale pijnklachten
9-mei-'23 schrijf je nu in!
Elleboogklachten: a state of the art
31-mrt-'23 schrijf je nu in!
Masterclass 'The Elbow Complex Demystified'
17-jun-'23 schrijf je nu in!
Patroonherkenning: schouder en elleboog
tweede helft 2023 (belangstelling?)
Vaardigheidstraining Nek / Thorax / Schouder / Elleboog
24-mei-'23 schrijf je nu in!

Heup / lies

Toekomstbestendige fysiotherapie
24-mei-'23 schrijf je nu in!
Musculoskeletale pijnklachten
9-mei-'23 schrijf je nu in!
Heup- en/of liesklachten: a state of the art
eerste helft 2023 (belangstelling?)
Patroonherkenning: lage-rug en heup/lies
eerste helft 2024 (belangstelling?)
Vaardigheidstraining Lage-rug/heup/knie
tweede helft 2023 (belangstelling?)
Masterclass 'Liespijn bij sporters'
tweede helft 2023 (belangstelling?)

Hoofd / nek

Toekomstbestendige fysiotherapie
24-mei-'23 schrijf je nu in!
Musculoskeletale pijnklachten
9-mei-'23 schrijf je nu in!
Hoofd-, hals- en nekklachten: a state of the art
12-mei-'23 schrijf je nu in!
Patroonherkenning: nek en hoofd
9-jun-'23 schrijf je nu in!
Cervicobrachiale pijnklachten en fysiotherapie
tweede helft 2024 (belangstelling?)
Hoofdpijnklachten en fysiotherapie
eerste helft 2024 (belangstelling?)
Vaardigheidstraining Nek / Thorax / Schouder / Elleboog
24-mei-'23 schrijf je nu in!
Masterclass 'Halswervelkolom gerelateerde nek- en hoofdpijn, duizeligheid en oorsuizingen'
tweede helft 2023 (belangstelling?)
Masterclass 'Tinnitus'
10-mei-'23 schrijf je nu in!
Masterclass 'Cervicale risicoprofielen'
eerste helft 2023 (belangstelling?)

Knie

Toekomstbestendige fysiotherapie
24-mei-'23 schrijf je nu in!
Musculoskeletale pijnklachten
9-mei-'23 schrijf je nu in!
Knieklachten: a state of the art
tweede helft 2023 (belangstelling?)
Snijzaaldag knie
tweede helft 2023 (belangstelling?)
Patroonherkenning knie
nog niet bekend (belangstelling?)
Kniepijnsyndromen
19-apr-'23 schrijf je nu in!
Vaardigheidstraining Lage-rug/heup/knie
tweede helft 2023 (belangstelling?)
Nieuwe principes en concepten over sportrevalidatie en return to play na een voorste kruisbandletsel
eerste helft 2023 (belangstelling?)

Lage-rug

Toekomstbestendige fysiotherapie
24-mei-'23 schrijf je nu in!
Musculoskeletale pijnklachten
9-mei-'23 schrijf je nu in!
Lage-rugpijnklachten: a state of the art
tweede helft 2023 (belangstelling?)
Patroonherkenning: lage-rug en heup/lies
eerste helft 2024 (belangstelling?)
Lage-rugpijnpatiënten van A tot Z (voorheen Lumbosacrale pijnsyndromen)
eerste helft 2024 (belangstelling?)
Vaardigheidstraining Lage-rug/heup/knie
tweede helft 2023 (belangstelling?)

Onderbeen / enkel / voet

Toekomstbestendige fysiotherapie
24-mei-'23 schrijf je nu in!
Musculoskeletale pijnklachten
9-mei-'23 schrijf je nu in!
Onderbeen-, enkel- en voetklachten: a state of the art
tweede helft 2023 (belangstelling?)
Snijzaaldag onderbeen, enkel en voet
eerste helft 2023 (belangstelling?)

Thoracaal

Toekomstbestendige fysiotherapie
24-mei-'23 schrijf je nu in!
Musculoskeletale pijnklachten
9-mei-'23 schrijf je nu in!
Thoracale pijnsyndromen
27-okt-'23 schrijf je nu in!
Vaardigheidstraining Nek / Thorax / Schouder / Elleboog
24-mei-'23 schrijf je nu in!

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor: Basisregister Algemeen fysiotherapeut / Manueel therapeut / Oefentherapeut (coulance regeling) / Sportfysiotherapeut met 6 punten.

Uitleg coulanceregeling voor oefentherapeuten.

Doel

Na deze cursus kan de deelnemer de plausibiliteit van gehanteerde pijnredeneringen ten aanzien van de diagnostische duiding van pijn beoordelen, alsmede de therapeutische beïnvloedbaarheid bij cliënten met musculoskeletale pijnklachten.

Subdoelen

Na de cursus:

 • beseft de deelnemer dat musculoskeletale pijn een complexe multisensorische perceptie is.
 • begrijpt de deelnemer de complexe neurobiologische relatie tussen prikkeling van nocisensoren, hersenactiviteit en pijn.
 • begrijpt de deelnemer de relatie tussen pijn en bewustzijn.
 • begrijpt de deelnemer dat pijn een motivationele driver is.
 • begrijpt de deelnemer vanuit een neurobiologisch perspectief de implicaties van aanhoudende (maladaptieve) pijn voor het bewegend functioneren in relatie tot verlies van ‘body part ownership’.
 • beseft de deelnemer de implicaties voor zijn praktische handelen op grond van de reconceptualisering van pijn als perceptie.
 • begrijpt de deelnemer de relatie tussen pijn en de corticale ‘body matrix’.
 • begrijpt de deelnemer dat neuroplasticiteit het uitgangspunt vormt in de beïnvloeding van musculoskeletale pijn.
 • kent de deelnemer de neurobiologie van het afferente en het efferente deel van het nocisensorische systeem.
 • is de deelnemer in staat om diagnostisch te differentiëren tussen nociceptieve pijn, centraal-gemedieerde pijn en neuropathische pijn.
 • kent de deelnemer onderliggende neuro(patho-)biologische processen van nociceptieve pijn, neuropathische pijn en centraal-gemedieerde pijn.
 • begrijpt de deelnemer de invloed van (perifere en centrale) sensitisatie op pijn, bewegen en leren.
 • weet de deelnemer diagnostisch onderscheid te maken tussen langdurige pijn en chronische pijn.
 • beseft de deelnemer de reikwijdte van pijnmodulerende interventies in de fysiotherapie bij patiënten met musculoskeletale pijnklachten.
 • beschouwt de deelnemer zijn eigen fysiotherapeutische behandelcontext naar elementen van placebo en nocebo in relatie tot patiënten met musculoskeletale pijnklachten.
 • kent de deelnemer de begrippen ‘placebo analgesia’ en ‘nocebo hyperalgesia’.
 • kent de de deelnemer de neurobiologische mechanismen van ‘placebo analgesia’ en ‘nocebo hyperalgesia’.
 • begrijpt de deelnemer dat pijn moduleerbaar is door zintuiglijke input, attentie, affectie, bewegen en contexten.
 • begrijpt de deelnemer de therapeutische mogelijkheden van visual-induced en movement-induced analgesie in de fysiotherapie bij patiënten met musculoskeletale pijnklachten.
 • handelt de deelnemer vanuit een biopsychosociale benaderingswijze om musculoskeletale pijn te moduleren.
 • handelt de deelnemer therapeutisch naar principes vanuit een pijnvalidatiemodel, principes van pijneducatie en principes van ‘movement and exercise’ induced analgesia.

Beschrijving

Patiënten met musculoskeletale pijnklachten vormen een aanzienlijk deel van de patiënten die een fysiotherapeut raadplegen. In de meeste gevallen blijkt de oorzaak voor deze klachten medisch ‘onschuldig’ te zijn, waarbij twee scenario’s frequent voorkomen. In het eerste scenario is er een aandoening met een gunstig natuurlijk beloop, of is er sprake van aspecifieke pijnklachten. In het tweede scenario is er geen aandoening; de klachten worden dan gelabeld als een pijnsyndroom (disorder). Bij beide scenario’s volstaat conservatieve hulp, gericht op het persoonlijke pijnprobleem. Hierbij is fysiotherapie te legitimeren, al dan niet in combinatie met farmacologische hulp.

De fysiotherapeutische gerichtheid op musculoskeletale pijnklachten vergt kennis en deskundigheid om pijn te kunnen duiden naar een plausibel onderliggend neurobiologische proces. Het in pijnredeneringen discrimineren tussen neuropathische pijn en nociceptieve pijn, en vervolgens het binnen nociceptieve pijn verder differentiëren tussen pijn met een ‘peripheral driver’ (met sensorprikkeling) en pijn zonder een ‘peripheral driver’ (zonder sensorprikkeling), is het pijnredeneerschema waar de fysiotherapeut zich op dient te beroepen.

Al langere tijd staat het gangbare concept en de definiëring van pijn door de IASP (pijn als een emotie die naar een patho-anatomische toestand verwijst) vanuit zowel de neurowetenschappen als de beschouwende wetenschappen (filosofie) onder druk. In deze cursus wordt de noodzaak tot reconceptualisering van pijn vanuit deze wetenschappen besproken. Pijn is een gevoel - een perceptie - die in verband te brengen is met neurale activiteit van neurale netwerken (neurotags), waarbij aangetekend kan worden dat pijn niet zozeer verwijst naar wat er op dit moment in het lijf van de betrokkene (patiënt) gaande is, maar veeleer naar de verwachtingen van deze persoon over dat gevoel. In deze cursus worden state-of-the-art concepten over pijn en pijnbeïnvloeding in relatie tot het neuroplastische brein gepresenteerd. Ook de implicaties hiervan voor het fysiotherapeutische diagnostische en therapeutische handelen komen aan bod.

De volgende onderwerpen worden tijdens deze cursus belicht:

•  (Re-)conceptualisering van pijn
•  (Pain) neurotags (neuroplasticiteit) en de ‘cortical body matrix’
•  Neurobiologie van het afferente en efferente (pijnmodulatie) systeem
•  Pijn en de relatie met verstoord bewegen (graded motor imagery)
•  Neuropathische pijn, nociceptieve pijn en leereffecten (centrale sensitisatie)
•  Neurobiologie van placebo en nocebo.

Deze cursus maakt onderdeel uit van diverse Musculoskeletale leerlijnen van het NPi. Voor het overzicht van deze leerlijnen klik hier.

Docenten

 • drs. John Bos, fysiotherapeut, manueel therapeut
 • dr. Sanneke Don, fysiotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut

Cursusleiding

 • drs. John Bos, fysiotherapeut, manueel therapeut
 • dr. Sanneke Don, fysiotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut
 • Michael Schermer, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Hoor- en responsiecollege, casuïstiekbespreking

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

vera-van-opstal Vera van Opstal-Verbruggen
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 14 86 45
(bereikbaar ma.middag en dinsdag t/m vrijdagochtend)

Voor inhoudelijke vragen:

michael-schermer Michael Schermer
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 87 16 73