Belangstelling
Vernieuwd
Themagebied: Algemeen
Doelgroep: fysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 16, maximaal 32
Gem. beoordeling:
(7.9/10)
470 beoordelingen
Studiebelasting: 6 uur
Aantal contacturen: 3
Aantal contactdagen: 0,5
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: Overwegend theoretisch
Niveau: post-HBO elementair
Cursusnummer: 2300741
Blended learning: Ja
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

Verhelderende cursus, veel geleerd. Goede docenten met veel knowhow

Enerverende cursus, waarbij het uitgangspunt uitdaagt tot verdieping en verheldering

Voor in de praktijk heeft deze dag me geholpen het beter te kunnen verwoorden in de dossiers, daarvoor veel dank!

Fijne cursus, goede opstap naar volgende cursusdagen

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld het programma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Videotrailer

Kosten

120,- (met NPi-kortingskaart) respectievelijk € 135,- inclusief verzorging en cursusmateriaal (Prijspeil 2023)

Locatie

 • Conferentiecentrum Kaap Doorn (route)

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor: Basisregister Algemeen fysiotherapeut (Kwaliteitshuis - KRF en SKF) met 6 punten.

Doel

Na deze cursus kan de deelnemer z’n denken en doen als fysiotherapeut beter onderbouwen en baseren op de laatste ontwikkelingen binnen de zorg en binnen het vak fysiotherapie. Tevens kan de deelnemend fysiotherapeut het aangereikte klinische redeneermodel hanteren bij patiënten met uiteenlopende (acute en langdurige) beweegproblematiek.

Subdoelen

Na de cursus kan de deelnemer:

 • de legitimiteit van fysiotherapie plaatsen in het toekomstbeeld van en opvattingen binnen de gezondheidszorg.
 • reflecteren op z’n alledaagse handelen als fysiotherapeut en beoordelen of z’n handelen voldoet aan de huidige professionele standaarden en de toekomstige eisen aan de fysiotherapie.
 • de gelaagdheid van beweegproblemen benoemen (van eenvoudig tot complex).
 • z’n eigen handelen legitimeren en kritisch beoordelen en bediscussiëren vanuit de twee pijlers van Evidence-Based Practice (oordeelkundig handelen en ethisch handelen).
 • de persoonlijke elementen van een individueel gezondheidsprobleem benoemen.
 • het verstoorde bewegen van een cliënt relateren aan z’n gezondheidsprobleem.
 • de transparantie van z’n eigen handelen verwoorden, met z’n dossier als afspiegeling daarvan.

Beschrijving

Heb je behoefte aan een betere onderbouwing van je fysiotherapeutische denken en handelen? Onderbouwing is meer dan het toepassen van steriel wetenschappelijk bewijs. Dat is precies wat deze cursus je biedt. En het maakt de uitoefening van het prachtige beroep van fysiotherapeut er nog leuker op ook!

Het vertrekpunt van deze cursus wordt gevormd door een webcast (te bekijken vanaf begin 2023) waarin de grondbeginselen van de fysiotherapie uiteen worden gezet:
Wat zijn de fundamenten waarop fysiotherapie is gebaseerd? Wat is de kracht van de fysiotherapie? Waarom en hoe werkt het?
Waarom helpt oefenen bij patiënt A met lagerugpijn wél en bij patiënt B niet, en waarom is bij patiënt B massage wél zinvol en bij patiënt A niet?
Over dergelijke klinische vragen wordt in deze cursus uitleg gegeven en met elkaar gediscussieerd.
Er wordt een klinische redeneersystematiek aangereikt die het denken en doen systematiseert.

Tijdens de fysieke bijeenkomst staat de toepassing van deze klinische redeneersystematiek bij een drietal patiëntvoorbeelden centraal, zowel wat de diagnostiek als de therapie betreft. Met andere woorden: hoe breng je de voorgestane biopsychosociale visie nou in praktijk, hoe geef je er concreet handen en voeten aan?

Na het volgen van deze scholing ben je als fysiotherapeut weer helemaal ‘toekomstbestendig’; je bent op de hoogte van belangwekkende veranderingen in de zorg en binnen het vak fysiotherapie, en je weet wat in de toekomst van jou als fysiotherapeut wordt verwacht en verlangd.

Afzetpunt voor verschillende leerlijnen / cursussen:

Het in deze cursus gepresenteerde conceptuele kader voor het fysiotherapeutisch handelen vormt het vertrekpunt van diverse leerlijnen van het NPi, waaronder een achttal Musculoskeletale leerlijnen en de leerlijn Stressgerelateerde klachten.
Voor de volgende leerlijnen en cursussen van het NPi vormt de inhoud van de cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’ het afzetpunt:

Leerlijn ‘Hoofd/nek’

 • cursus ‘Hoofd-, hals- en nekklachten: a state of the art’
 • cursus ‘Cervicobrachiale pijnklachten en fysiotherapie’
 • cursus ‘Hoofdpijnklachten en fysiotherapie’

Leerlijn ‘Thoracaal’

 • cursus ‘Thoracale pijnsyndromen’

Leerlijn ‘Schouder’

 • cursus ‘Schouderklachten: a state of the art’
 • cursus ‘Schouderpijnsyndromen’

Leerlijn ‘Elleboog’

 • cursus ‘Elleboogklachten: a state of the art’

Leerlijn ‘Lage-rug’

 • cursus ‘Lage-rugpijnklachten: a state of the art’
 • cursus ‘Lage-rugpijnpatiënten van A tot Z’

Leerlijn ‘Heup/lies’

 • cursus ‘Heup- en/of liesklachten: a state of the art’

Leerlijn ‘Knie’

 • cursus ‘Knieklachten: a state of the art’

Leerlijn ‘Onderbeen, enkel en voet’

 • cursus ‘Onderbeen- enkel- en voetklachten: a state of the art’

Leerlijn ‘Stressgerelateerde klachten’

 • cursus ‘Stressgerelateerde klachten: a state of the art’

De cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’ kan uiteraard ook als op zichzelf staande scholing worden gevolgd.

Docenten

 • drs. John Bos, fysiotherapeut, manueel therapeut
 • Peter Glashouwer MSc, fysiotherapeut, docent fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht

Cursusleiding

 • drs. John Bos, fysiotherapeut, manueel therapeut
 • Peter Glashouwer MSc, fysiotherapeut, docent fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht
 • Michael Schermer, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Thuisstudie, hoorcollege en responsiecollege

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geef je de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in jouw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt jouw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou je het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

vera-van-opstal Vera van Opstal-Verbruggen
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 14 86 45
(bereikbaar ma.middag en dinsdag t/m vrijdagochtend)

Voor inhoudelijke vragen:

michael-schermer Michael Schermer
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 87 16 73