Aanmelden
Themagebied: Musculoskeletaal
Doelgroepen: fysiotherapeuten / manueel therapeuten
Werkgebied: Eerste lijn
Startdatum: vrijdag 27 oktober 2023
Einddatum: vrijdag 27 oktober 2023
Aantal deelnemers: Minimaal 24, maximaal 40
Gem. beoordeling:
(8.6/10)
100 beoordelingen
Studiebelasting: 6 uur
Aantal contacturen: 6
Aantal contactdagen: 1
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: Overwegend theoretisch
Niveau: verdieping
Cursusnummer: 2304791
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

Goede cursus, leuk gepresenteerd door enthousiaste docent!

Deze cursus overtrof mijn verwachtingen qua diepgang! Fijn, dank jullie wel.

Prima organisatie en een erg goede docent!

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld het programma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Videotrailer

Datum

Vrijdag 27 oktober 2023

Kosten

Euro 275,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 250,- met NPi-kortingskaart

Locatie

  • Conferentiecentrum Kaap Doorn (route)
Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijn:

Thoracaal

Toekomstbestendige fysiotherapie
nog niet bekend (belangstelling?)
Musculoskeletale pijnklachten
14-nov-'23 schrijf je nu in!
Thoracale pijnsyndromen
27-okt-'23 schrijf je nu in!
Vaardigheidstraining Nek / Thorax / Schouder / Elleboog
geen informatie beschikbaar

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor: Basisregister Algemeen fysiotherapeut / Manueel therapeut met 6 punten.

Doel

Na de cursus kent de deelnemer de voor de fysiotherapie relevante patronen en klachtenbeelden waarin het disfunctioneren van de thoracale wervelkolom een rol speelt.
De deelnemer beschikt over kennis uit de beschrijvende en functionele anatomie, kinesiologie en pathologie (klinische manifestaties van pijnpatronen) en kan diagnostische en therapeutische procesgangen legitimeren en funderen.

Subdoelen

Na de cursus:

  • kan de deelnemer benoemen wat wordt verstaan onder ‘thoracale pijn’ en kan de cursist de verschillende patronen van thoracale pijn van elkaar onderscheiden.
  • kent de deelnemer de functionele anatomie, innervatie en vascularisatie van de thoracale wervelkolom en thorax die nodig is voor de diagnostische analyse van gezondheidsproblemen van cliënten die zich met thoracale pijn melden bij de fysiotherapeut / manueel therapeut.
  • kan de deelnemer verbanden leggen tussen de functionele anatomie van en functiestoornissen in de (cervico)thoracale wervelkolom en thorax en symptomen en klachten van cliënten. Tevens kan hij dit vertalen naar de fysiotherapeutische en manueeltherapeutische diagnostiek en behandelstrategie.
  • kent de deelnemer de alarmtekens (rode vlaggen) van ernstige aandoeningen en de patronen van aandoeningen van de (cervico)thoracale wervelkolom en thorax die thoracale pijn met zich mee kunnen brengen.
  • kan de deelnemer aan de hand van casuïstiek gezondheidsproblemen van cliënten met thoracale pijnklachten op methodisch-systematische wijze analyseren, een behandelplan opstellen en elementen van de therapie uitvoeren.

Beschrijving

Cursusinhoud
Rugpijnklachten zijn veel voorkomend in Nederland en vormen met regelmaat een reden om een fysiotherapeut te consulteren. In vergelijking met de regio van de nek beslaat de regio van de rug een uitgestrekt gebied. De rug wordt zodoende onderverdeeld in een bovenste deel en een onderste deel. De afbakening tussen de bovenrug en onderrug verschilt echter in de literatuur. In deze cursus wordt de wervel Th10 gehanteerd als anatomisch markatiepunt tussen beide regio’s.

Fysiotherapeutische pijndiagnostiek bij cliënten met bovenrugpijn is lastig en vraagt om een gewichtige medische oriëntatie om een tweetal redenen. Ten eerste is het aantal aandoeningen (prevalentie en incidentie) van de thoracale wervelkolom in vergelijking met de overige delen van de wervelkolom groot. Dit vergt kennis van patronen (klinische pijnmanifestaties) van deze aandoeningen op grond waarvan de fysiotherapeut een verantwoord besluit kan nemen over een al dan niet te legitimeren indicatie voor fysiotherapie. Ten tweede verwijzen locaties van bovenrugpijn niet uitsluitend naar (ernstige) aandoeningen en musculoskeletale ‘disorders’ van de thoracale wervelkolom, maar verwijzen deze locaties zeer zeker ook naar aandoeningen van inwendige organen. Bovenrugpijn moet soms worden geduid als een viscerale pijnprojectie. Tijdens deze cursus wordt deze complexe pijndiagnostiek besproken en aan de hand van cliëntvoorbeelden gepresenteerd.

Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de complexe functionele anatomie van de thoracale regio die het als zodanig voor fysiotherapeuten lastig maakt om ‘disorders’ van de thoracale wervelkolom (en ribverbindingen) met voldoende diagnostische zeggingskracht vast te stellen. Dit te meer omdat positionele (al dan niet structureel morfologisch) afwijkingen van de thoracale wervelkolom in termen van scoliotische krommingen daar op interfereren.
Fysiotherapie bij bovenrugpijnklachten is ook en zeer zeker niet in de laatste plaats moeilijk omdat de etiologie van de ‘disorders’ van de thoracale wervelkolom regelmatig terug te voeren zijn op elementen die verwijzen naar de persoonlijke leefwereld, zowel in de fysieke als in de mentale zin: slechte algehele conditie, slechte fysieke conditie en kracht, spanning en emoties.

Leerlijn ‘Thoracaal’
Binnen het NPi-scholingsaanbod maakt de cursus ‘Thoracale pijnsyndromen’ onderdeel uit van een leerlijn betreffende de thoracale regio; zie onderstaande grafische weergave van de leerlijn.

Het is niet noodzakelijk of verplicht om de cursussen binnen deze leerlijn in de aangegeven voorkeursvolgorde te volgen. Op basis van eigen inzicht en individuele leerbehoefte bepaalt u zelf waar u insteekt in deze leerlijn. Wel verdient het aanbeveling om voorafgaand aan de cursus ‘Thoracale pijnsyndromen’ kennis te nemen van de inhoud van de cursus ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’ (voorheen ‘Fysiotherapie: kunst en kunde’). Deze cursus is als reguliere eendaagse cursus of als blended learning scholing te volgen. Het tijdens deze cursus gepresenteerde conceptuele kader voor het fysiotherapeutisch handelen vormt namelijk het vertrekpunt van de leerlijn ‘Thoracaal’.

Docent

  • drs. John Bos, fysiotherapeut, manueel therapeut

Cursusleiding

  • drs. John Bos, fysiotherapeut, manueel therapeut
  • Michael Schermer, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Hoorcollege, casuïstiek en verwerkingsopdrachten en demonstratie

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

karin-pot Karin Pot-Tieleman
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 12 46 78
(bereikbaar ma.ochtend, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur, en vr.ochtend)

Voor inhoudelijke vragen:

michael-schermer Michael Schermer
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 87 16 73