Aanmelden
Themagebied: Algemeen
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Startdatum: vrijdag 24 november 2023
Einddatum: zaterdag 9 december 2023
Aantal deelnemers: Minimaal 25, maximaal 32
Gem. beoordeling:
(7.4/10)
65 beoordelingen
Studiebelasting: 35 uur
Aantal contacturen: 30
Aantal contactdagen: 4
Taal: Combinatie Nederlands en Engels
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: post-HBO elementair
Cursusnummer: 2304431
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

Hele goede cursus met zeer waardevolle informatie.

Erg leuke en leerzame cursus waarbij je merkt dat de docenten veel kennis en vaardigheden hebben en die kennis ook met veel plezier en passie doorgeven.

Leuke enthousiaste sprekers die graag over hun vakgebied praten

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld het programma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Praktijkcursus

Ongeveer 12 uur praktijk in het water!

Data

Vrijdagochtend, -middag en -avond 24 november, zaterdag 25 november, vrijdagochtend, -middag en -avond 8 december en zaterdag 9 december 2023

Kosten

Euro 1330,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 1195,- met NPi-kortingskaart

Locaties

 • Sportcentrum De Zandstee te Bussum (route)
 • Squash en Wellness Bussum (route)

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor: Basisregister Algemeen fysiotherapeut / Oefentherapeut (coulance regeling) met 35 punten.

Doel

Aan het eind van de cursus kan de cursist een voldoende valide interventie ontwikkelen voor een aantal geselecteerde populaties en kan de cursist diverse redeneerlijnen koppelen in het ontwerp van de interventie-tactiek. Tevens kan de deelnemer context-variabelen gebruiken om de ontwikkelde oefenprogramma’s op maat te maken en een evidence based programma ontwikkelen voor ouderen en voor patiënten met multiple sclerose, CVA, artrose van heup en knie en chronisch (lage rug) pijn. De deelnemer kan een opbouw maken, gebaseerd op de basiskennis van diverse methoden uit de hydrotherapie.

Beschrijving

Omdat de naam 'praktijkcursus' in ere wordt gehouden, worden er veel bewegingsvormen aangereikt, als idee voor de ontwikkeling van oefenprogramma’s in het water. Dit wordt gekoppeld aan casussen uit de neurologie, musculoskeletale aandoeningen, geriatrie en chronische pijn. In de casussen wordt verwacht dat cursisten met hun kennis van het klinisch redeneren de oefenstof kunnen aanpassen aan de persoonlijke ideeën van de patiënt over het gezondheidsprobleem en zijn/haar oefen- of trainingsbehoefte.

De externe evidentie kan voor de hydrotherapie vaak worden getoetst aan richtlijnen, aanbevelingen, evidence- en position statements. Het aantal reviews en (gerandomiseerde) klinische onderzoeken is momenteel zodanig groot, dat alle literatuur tezamen een adequate 'body of knowledge' geeft. Zoals binnen de neurologie:
De KNGF-richtlijn Beroerte (Veerbeek et al 2014) vermeldt dat het aangetoond is dat hydrotherapie leidt tot verbetering van de spierkracht van het paretische been bij patiënten met een CVA (niveau 1) en hiervoor gebruik gemaakt kan worden van aerobe training, functionele looptraining of oefeningen waarbij gebruik wordt gemaakt van de Halliwick en de Ai Chi-methode. Ook in de Canadese “Aerobic exercise recommendations to optimize best practices in care after stroke” (Mackay-Lyons,2013) en meer recent in de OARSI guidelines for the non-surgical management of knee, hip, and polyarticular osteoarthritis (Bannuru 2019) wordt hydrotherapie vermeld.

Recente publicaties die niet in de richtlijnen staan vormen een goede basis voor de insteek van de cursus, waarin de mogelijkheid om neuroprotectief in het water te oefenen wordt onderzocht.
Recent hydrotherapie onderzoek laat een grotere cerebrale perfusie zien tijdens bewegen in water dan op het droge (Pugh 2015). Ook blijkt dat bij aeroob oefenen in water door patiënten met MS de regulering van het BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) meer activeert dan bewegen op het droge (Bansi 2012, 2013). Sato (2014) toonde aan dat 'watercognitieve' taken (omgevingsverrijking) tijdens het oefenen in water aandacht en geheugen van inactieve ouderen meer verbeterden dan oefenen in water zonder deze taken. Deze bevindingen passen in de conclusies van Sale (2014): 'behandeling is het meest effectief wanneer patiënten het oefenen combineren met nieuwe sensorische ervaringen, cognitieve uitdaging en sociale stimulatie in een verrijkte omgeving' en geven oefenen in water mogelijk een nieuwe dimensie.

Dit betekent dat er veel aandacht zal zijn voor de (an)aerobe training en voor bewegingsvormen waarin elementen van omgevingsverrijking worden gebruikt via bijvoorbeeld groepsvormen met spelelementen. Dit alles vindt plaats in de context van valpreventie met de kerndelen hindernisbaan en Ai Chi. De externe evidentie wordt uiteraard niet vergeten in het musculoskeletale deel, zoals de vertaling naar het water van de OARSI aanbeveling en voor therapeutische oefeningen voor heup en knie (2022) of die over de benadering van chronische (neuroplastische) pijn.

De cursisten krijgen tijdens een voortraject relevante informatie aangeboden; naast het bestuderen van de nodige literatuur ontvangen de deelnemers voorafgaande aan  de cursus de logingegevens voor de website www.halliwicktherapy.org om de voorbereidingen te ondersteunen. Tijdens de cursus zal via werkgroepen de informatie worden gecombineerd tot een hydrotherapie programma. Ook zal er ruimte zijn om op echte patiënten te oefenen.

De cursus is niet meer opgebouwd vanuit de klassieke methoden (zoals bijvoorbeeld Halliwick of de Bad Ragazer Ring Methode). Methodisch handelen in combinatie met een therapeutisch valide interventie-tactiek staat centraal en de methoden – behalve Ai Chi – worden basaal genoemd. Ook ex-cursisten van de cursus hydrotherapie kunnen een update kunnen verwachten van de informatie die in voorgaande cursussen is aangeboden

Docenten

 • Roelinda Berger-Nicolai, Psychomotorisch therapeut en bewegingsagoog, Sinaï centrum Amersfoort
 • Frank Hartkamp, fysiotherapeut, Fysiotherapie Hartkamp, Voorthuizen
 • Robert Kersten, fysiotherapeut/manueel therapeut, Sint Maartenskliniek Nijmegen en Fysiotherapiepraktijk Dukenburg
 • Johan Lambeck, fysiotherapeut, Association IATF, Valens, Zwitserland
 • Sanne Lambeck, fysiotherapeut, St Maartenskliniek, Nijmegen
 • Roel van Oorsouw, fysiotherapeut en klinisch onderzoeker, afdeling Revalidatie, Radboudumc Nijmegen
 • Jan van de Rakt, fysiotherapeut

Cursusleiding

 • Johan Lambeck, fysiotherapeut, Association IATF, Valens, Zwitserland
 • Frans Lanting, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Thuisstudie, hoorcollege, responsiecollege, veel praktijk in het water, casuïstiek via werkgroepen, demonstraties

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geeft u de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in uw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt uw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou u het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

vanessa-floor Vanessa Floor
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 14 07 72
(bereikbaar ma.ochtend en di.ochtend vanaf 09.30 uur en donderdagmiddag)

Voor inhoudelijke vragen:

frans-lanting Frans Lanting
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 86 19 50