Belangstelling
Themagebied: Musculoskeletaal
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten / bekkenfysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Planning nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 24, maximaal 36
Gem. beoordeling:
(8.5/10)
138 beoordelingen
Studiebelasting: 16 uur
Aantal contacturen: 12
Aantal contactdagen: 2
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: Overwegend theoretisch
Niveau: post-HBO elementair
Cursusnummer: 2303131
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

Zeer nuttige cursus; nieuwe inzichten; goede en inspirerende docent.

Alle lof voor de docent die met z'n enthousiasme en plastische manier van lesgeven/presenteren mij beide dagen heeft weten te boeien.

Genoten van de cursus!

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld het programma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Videotrailer

Kosten

495,- (met NPi-kortingskaart) respectievelijk € 550,- inclusief verzorging en cursusmateriaal (Prijspeil 2023)

Locatie

  • Conferentiecentrum Kaap Doorn (route)
De scholing is onderdeel van onderstaand aanbod:

Lage-rug

Musculoskeletale pijnklachten
5-nov-'24 schrijf je nu in!
Lage-rugpijnklachten: a state of the art
eerste helft 2025 (belangstelling?)
Patroonherkenning: lage-rug en heup/lies
21-jun-'24 schrijf je nu in!
Lage-rugpijnpatiënten van A tot Z (voorheen Lumbosacrale pijnsyndromen)
15-nov-'24 schrijf je nu in!
Musculoskeletale manuele technieken: lage-rug en heup/lies
tweede helft 2025 (belangstelling?)

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor: Basisregister Algemeen fysiotherapeut (Kwaliteitshuis - KRF en SKF) / Oefentherapeut (coulance regeling) met 16 punten.

Uitleg coulanceregeling voor oefentherapeuten

Doel

Na de cursus ken je de voor de fysiotherapie en oefentherapie relevante klachtenbeelden waarin het disfunctioneren van de lage-rug een rol speelt. Bovendien beschik je over kennis uit de kennisdomeinen functionele anatomie, biomechanica, innervatie, kinesiologie en pathologie, die voorwaardelijk is voor het klinisch redeneren en beredeneerd handelen.

Subdoelen

Na de cursus:

  • ben je op de hoogte van het huidige paradigma van waaruit binnen de fysiotherapie naar lage rugklachten wordt gekeken. Tevens kan je de algemene uitgangspunten voor fysiotherapeutische diagnostiek en therapie binnen dit paradigma benoemen en aangeven voor welke fysiotherapeutische verrichtingen wetenschappelijke evidentie is.
  • kan je verbanden leggen tussen de functionele anatomie van en functiestoornissen in de lumbosacrale regio en symptomen en klachten van mensen, en kan je dit vertalen naar de fysiotherapeutische diagnostiek.
  • kan je verschillende lumbosacrale radiculaire beelden (en stadia daarin) op basis van discusbeschadiging van elkaar onderscheiden.
  • ken je de meest relevante onderzoekstechnieken van het SI-gewricht en de lumbale wervelkolom en kan je de conclusies naar aanleiding van deze tests plaatsen binnen de beroepsspecifieke methodiek van klinisch redeneren.
  • kan je de klinische verschijnselen van lumbosacrale ‘pseudoradiculaire syndromen’ benoemen en herkennen. Tevens kan je op grond van de klinische verschijnselen een bewuste keuze maken wat betreft de uit te voeren diagnostische tests, ter verificatie van de voorlopige conclusies na de anamnese.
  • kan je binnen het proces van klinisch redeneren bewuste keuzes maken uit verschillende fysiotherapeutische behandelstrategieën bij uiteenlopende gezondheidsprofielen van patiënten met lage rugklachten.

Beschrijving

Patiënten met lage-rugpijnklachten blijven voor hulpverleners, zelfs na decennia aan kennisverwerving over het vraagstuk, nog steeds een moeilijke doelgroep. Deze patiëntengroep is zowel diagnostisch als therapeutisch complex. Ondanks diverse richtlijnen blijft het ook voor fysiotherapeuten een ingewikkeld, weerbarstig vraagstuk om bij patiënten een persoonlijk therapeutisch plan te bepalen dat op voorhand succeskans heeft. Op dit ogenblik is er een tendens om bij musculoskeletale pijn persoonlijke (psychosociale) factoren een dominante plaats te geven. Hiermee dreigt de lichamelijke dimensie van rugpijn op de achtergrond te raken.

In deze cursus zal er voldoende balans worden aangebracht tussen de persoonlijke en de lichamelijke dimensie van lage-rugpijn. Er zal aandacht zijn voor zowel patiënten met specifieke als aspecifieke lage-rugpijn. Binnen de groep van patiënten met aspecifieke lage-rugpijn zal de heterogeniteit in al zijn facetten worden belicht. Er wordt een diagnostisch raamwerk aangebracht. Er is uitgebreid aandacht voor fundamentele kennisdomeinen van functionele anatomie, biomechanica, innervatie, kinesiologie en pathologie. Het perspectief van bioplasticiteit vormt hierbij het uitgangspunt.

In therapeutisch opzicht zal worden uitgegaan van een integratieve benadering waarin de lichamelijke benaderingswijze stevig verankerd is. Verstoringen in motorische controle en body awareness zullen hierin een plaats hebben. Binnen de cognitief-gedragsmatige benadering zal de cognitieve benaderingswijze worden uitgewerkt. Persoonlijke factoren worden hierbij integraal verbonden met biologische processen van centrale sensitisatie.

Leerlijn ‘Lage-rug’
Binnen het NPi-scholingsaanbod maakt de cursus ‘Lage-rugpijnklachten: a state of the art’ onderdeel uit van een leerlijn betreffende de lage-rug;
zie bovenstaande grafische weergave van de leerlijn. Het is niet noodzakelijk of verplicht om de cursussen binnen deze leerlijn in de aangegeven voorkeursvolgorde te volgen. Op basis van eigen inzicht en individuele leerbehoefte bepaal je zelf waar je insteekt in deze leerlijn.

Docent

  • drs. John Bos, fysiotherapeut, manueel therapeut, neuropsycholoog

Cursusleiding

  • drs. John Bos, fysiotherapeut, manueel therapeut, neuropsycholoog
  • Michael Schermer, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Thuisstudie, hoorcollege, responsiecollege, verwerkingsopdrachten

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geef je de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in jouw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt jouw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou je het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

vera-van-opstal Vera van Opstal-Verbruggen
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 14 86 45
(bereikbaar ma.middag en dinsdag t/m vrijdagochtend)

Voor inhoudelijke vragen:

michael-schermer Michael Schermer
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 87 16 73