Aanmelden
Nieuw
Themagebied: Musculoskeletaal
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten / manueel therapeuten / sportfysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Startdatum: donderdag 16 november 2023
Einddatum: donderdag 16 november 2023
Aantal deelnemers: Minimaal 24, maximaal 32
Studiebelasting: 8 uur
Aantal contacturen: 6
Aantal contactdagen: 1
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: 50/50
Niveau: expert
Cursusnummer: 2306851
Blended learning: Nee
Masterclass: Ja
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld het programma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Datum

Donderdag 16 november 2023

Kosten

Euro 275,- inclusief verzorging en cursusmateriaal, respectievelijk euro 250,- met NPi-kortingskaart

Locatie

Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijn:

Knie

Toekomstbestendige fysiotherapie
24-mei-'23 schrijf je nu in!
Musculoskeletale pijnklachten
9-mei-'23 schrijf je nu in!
Knieklachten: a state of the art
10-nov-'23 schrijf je nu in!
Snijzaaldag knie
tweede helft 2023 (belangstelling?)
Patroonherkenning knie
nog niet bekend (belangstelling?)
Kniepijnsyndromen
19-apr-'23 schrijf je nu in!
Vaardigheidstraining Lage-rug/heup/knie
nog niet bekend (belangstelling?)
Masterclass 'Nieuwe principes en concepten over sportrevalidatie en return to play na een voorste kruisbandletsel'
tweede helft 2024 (belangstelling?)
Masterclass 'Anterieure kniepijn'
16-nov-'23 schrijf je nu in!

Accreditatie

Accreditatie in aanvraag.

Doel

Na de masterclass kan de deelnemer kritisch reflecteren op het eigen handelen en op basis van best evidence en best practice patiënten met anterieure kniepijn onderzoeken en behandelen. De behandeling gaat uit van de individuele patiënt als een complex geheel. Tevens kent de deelnemer de voor de fysiotherapie relevante klachtenbeelden waarbij het disfunctioneren van de knie een rol speelt. Daarnaast beschikt de deelnemer over de kennis over de beschrijvende en functionele anatomie, kinesiologie, pathomorfologie en pathofysiologie die voorwaardelijk is voor het fysiotherapeutisch klinisch redeneren. 

Subdoelen

Na de masterclass kan de deelnemer:
• Middels het opstellen van een casus, van een patiënt met anterieure kniepijn, zicht krijgen in de complexiteit van het behandelen van patiëntengroep;
• Na het kijken van de kennisclip een aantal basisprincipes rondom motorisch leren benoemen;
• De diagnostiek van de verschillende anterieure kniepijnen beschrijven;
• De verschillende pathologieën onderliggend bij anterieure kniepijn benoemen;
• Het belang van weefseldiagnostiek beschrijven;
• Het fysiotherapeutisch diagnostisch proces uitvoeren (anamnese, onderzoek, gang- en bewegingsanalyse) volgens de huidige evidentie;
• Een verklaringsmodel opstellen rondom het ontstaan en in stand houden van de klachten bij een individuele patiënt;
• Op basis van de huidige evidentie een individueel behandelplan opstellen bij patiënten met anterieure kniepijn;
• De ‘treatment gap’ beschrijven tussen literatuur en praktijk over de behandeling van anterieure kniepijn;
• Behandeldoelen opstellen vanuit de gang- en bewegingsanalyse;
• Specifieke oefentherapie voor de behandeling van verschillende anterieure kniepijnen uitvoeren;
• Het motorisch leren volgens de nieuwste inzichten integreren in de oefentherapeutische behandeling van patiënten met anterieure kniepijn.

Beschrijving

Het NPi organiseert geregeld zgn. 'masterclasses'. Onder een masterclass verstaan we: een scholingsactiviteit, gegeven door een (inter-)nationaal gerenommeerde expert, die qua inhoud vernieuwend is voor paramedici die zich in een bepaalde richting hebben gespecialiseerd, en waarvoor een duidelijk omschreven ingangsniveau geldt. Deze masterclass richt zich specifiek op fysiotherapeuten die een masteropleiding sportfysiotherapie of manuele therapie volgen of hebben afgerond en fysiotherapeuten die 1 of meerdere gerelateerde cursussen uit de leerlijnen sportgezondheidszorg en/of musculoskeletaal hebben gevolgd. 

Anterieure (voorste) kniepijn is een veel voorkomend klachtenbeeld in de algemene bevolking. Het veroorzaakt beperkingen in het algemeen dagelijks leven (zitten, hurken, fietsen, traplopen), werk (fysieke werkzaamheden waarbij de knie naar flexie wordt belast) en sport (hardlopen, springen, landen, afremmen en versnellen). Het behelst meerdere medische diagnoses waarbij we in deze masterclass vooral ingaan op patella tendinopathie (PT) en de patellofemorale pijn (PFP). Onder sporters en werknemers met een fysiek zwaar beroep komt patella tendinopathie veel voor. Patellofemorale pijn komt meer voor bij vrouwen dan mannen, en is de meest gestelde diagnose onder tieners en (jong) volwassenen. Ondanks dat er veel onderzoek beschikbaar is over hoe deze klachten het beste behandeld kunnen worden, rapporteren tussen de 71 en 91% van de patiënten met PFP aanhoudende pijnklachten meer dan 20 jaar na de eerste diagnose. 

Recent publiceerde de Federatie Medisch Specialisten een uitgebreide richtlijn waarin de huidige wetenschappelijke bewijskracht beschreven wordt voor de beste behandeling voor patiënten met anterieure kniepijn in de eerste en tweede lijn. De beperking van de richtlijnen en de vele studies is naar ons idee dat een complex probleem wordt opgedeeld in deelproblemen (bijvoorbeeld het voorkomen van een dynamische knie valgus) en hiervoor wordt een interventie onderzocht. Bij deze reductionistische manier van onderzoeken en werken verliezen we uit het oog dat anterieure kniepijn veroorzaakt wordt door een veelheid van factoren die op een complexe manier op elkaar inwerken en per individu enorm kunnen verschillen. 

In deze masterclass combineren wij de adviezen vanuit de meest recente richtlijnen, hoge kwaliteit systematische reviews, opinie van (inter)nationale experts en de nieuwste inzichten in het analyseren en optimaliseren van het beweegpatroon van de patiënt. Vanuit de complex systeembenadering worden de huidige inzichten en vaardigheden aangeboden voor het succesvol behandelen van patiënten met anterieure kniepijn. Naast de hands-on provocatie testen, behandelmethoden en oefeningen analyseren we het (vaak aangepaste) beweeg-/gangpatroon van de patiënt en wordt dit vertaald naar een behandelprogramma waarbij het daadwerkelijke herstel van de (beweeg)functie op elk niveau centraal staat. 

Leerlijn ‘Knie’ 

Binnen het NPi-scholingsaanbod maakt de cursus ‘Knieklachten: a state of the art’ onderdeel uit van een leerlijn betreffende de knie; zie bovenstaande grafische weergave van de leerlijn. Het is niet noodzakelijk of verplicht om de cursussen binnen deze leerlijn in de aangegeven voorkeursvolgorde te volgen. Op basis van eigen inzicht en individuele leerbehoefte bepaalt u zelf waar u insteekt in deze leerlijn. 

Docenten

  • Marcel Pool MSc, sportfysiotherapeut
  • Anna Smit MSc, sportfysiotherapeut

Cursusleiding

  • Anna Smit MSc, sportfysiotherapeut
  • Hans Bult MSc, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Hoorcollege, responsiecollege en workshops

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

vanessa-floor Vanessa Floor
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 14 07 72
(bereikbaar ma.ochtend en di.ochtend vanaf 09.30 uur en donderdagmiddag)

Voor inhoudelijke vragen:

hans-bult Hans Bult MSc
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 54 29 58 19