Aanmelden
Themagebied: Ouderen
Doelgroepen: fysiotherapeuten / oefentherapeuten / ergotherapeuten / geriatriefysiotherapeuten
Werkgebied: Eerste lijn / tweede lijn
Startdatum: vrijdag 1 december 2023
Einddatum: zaterdag 16 december 2023
Aantal deelnemers: Minimaal 25, maximaal 45
Gem. beoordeling:
(7.4/10)
385 beoordelingen
Studiebelasting: 20 uur
Aantal contacturen: 20
Aantal contactdagen: 3,5
Taal: Nederlands
Verhouding praktijk en theorie: Overwegend theoretisch
Niveau: post-HBO elementair
Cursusnummer: 2300671
Blended learning: Nee
Masterclass: Nee
Toetsing: Nee
Certificaat: Ja

Quotes van cursisten

Het was een zeer leerzame en inspirerende cursus

Goede ervaring met de cursus! veel geleerd.

Drie docenten die veel kennis van zaken hebben. Handvaten gekregen om het gedoceerde in de praktijk toe te passen.

Programma en informatie voor deelnemers

Als deelnemer krijg je toegang tot de besloten website www.npicursus.nl.
Op deze site tref je alle extra informatie aan zoals bijvoorbeeld het programma, eventuele voorbereiding en andere relevante informatie.

Data

Vrijdagochtend, -middag en -avond 1 december, zaterdag 2 december en zaterdag 16 december 2023

Kosten

870,- (met NPi-kortingskaart) respectievelijk € 965,- inclusief verzorging en cursusmateriaal

Locatie

 • Hotel De Bilderberg te Oosterbeek (route)
De scholing is onderdeel van onderstaand aanbod:

Psychogeriatrie

Basiscursus Psychogeriatrie
1-dec-'23 schrijf je nu in!
Vervolgcursus 'Psychogeriatrie'
26-jan-'24 schrijf je nu in!
Masterclass 'Casuïstiek psychogeriatrie'
eerste helft 2025 (belangstelling?)

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor: Basisregister Algemeen fysiotherapeut (Kwaliteitshuis - KRF en SKF) / Oefentherapeut (coulance regeling) met 20 punten.

Uitleg coulance regeling voor oefentherapeuten.

De cursus is niet geaccrediteerd voor ergotherapeuten en geriatriefysiotherapeuten.

Doel

Na de cursus heeft de deelnemer een goed beeld van de mogelijke problemen die patiënten met dementie kunnen hebben zowel extra– als intramuraal, mede afhankelijk van de aard van de neurologische aandoening waaraan zij lijden. Kan hij het gepresenteerde vier-fasen model hanteren in diagnostiek en therapie en is hij bekend met de extra sociale vaardigheden die de rol van een therapeut met psycho-geriatrische patiënten met zich meebrengt.

Beschrijving

Steeds vaker worden fysio-/ergo en oefentherapeuten, betrokken bij de behandeling van dementerenden en wordt hun bijdrage steeds belangrijker. Op het moment dat de dementie zich openbaart, zijn er deels afhankelijk van de aard van de neurologische aandoening waar dementie een onderdeel van uitmaakt, vaak al problemen op het gebied van bewegen. Van therapeuten in zowel de extramurale als intramurale setting wordt nadrukkelijk gevraagd dit minder goed bewegen te kunnen herkennen en oog te hebben voor de problemen die daar uit voortkomen. Dat vereist specifieke kennis omtrent de senso- motoriek bij de ouderen met een neurologische aandoening die gepaard gaat met dementie. Tegelijkertijd blijkt uit de literatuur dat juist het aerobe deel een remmende werking heeft op het verlies van cognitie. Dat vraagt kennis over de “leer” mogelijkheden in het algemeen, en bij deze neurologische aandoeningen in het bijzonder, om de genoemde sensomotorische problemen te kunnen oplossen en het bewegen zolang mogelijk functioneel te kunnen houden.

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor fysio-/ergo en oefentherapeuten die in hun werk te maken krijgen met mensen waarbij de dementie zich heeft geopenbaard. Maar dementie is een ernstige neurologische functiestoornis met een sluipend karakter. Hierbij ontstaan er stoornissen in hogere cerebrale functies en vele cognitieve processen in de hersenen worden in toenemende mate bemoeilijkt waardoor het voor de dementerende steeds lastiger wordt om adequaat te functioneren.
Dat zal zijn zelfstandigheid aantasten. Tegelijkertijd met deze cognitieve achteruitgang kan ook het bewegen minder goed gaan.

In deze cursus worden de volgende zaken aan de orde gesteld:

 • Wat dementie is, en welke verschillende vormen er zijn.
 • Welke gevolgen heeft dit voor het functioneren van de patiënten en welke vormen van leren zijn nog van toepassing bij deze patiëntengroep.
 • Wanneer het ziekteproces ingedeeld wordt in fasen, welke kernproblemen zijn er dan per fase te benoemen waarop therapeuten zich specifiek in hun behandeling kunnen richten.
 • Welke benaderingswijzen worden op dit moment gehanteerd in de omgang met de dementerende medemens en welke speciale vaardigheden zijn vereist om de wereld van een dementerende te “begrijpen”.
 • Trainen in de thuissituatie vereist een team aan de “keukentafel”, hoe dat te realiseren en welke aanpak is in de thuissituatie belangrijk.
 • Pijn is aanwezig maar wordt niet of anders geuit, hoe dan wel.

Docenten

 • Hans van Dam, NAH zorg en consultatie
 • prof. dr. Maud Graff, Associate professor, Honorary Chair at Nottingham University Senior onderzoeker Radboudumc Alzheimer Centrum EDOMAH
 • Peter Louter, fysiotherapeut
 • dr. Minke Nieuwboer, Verplegingswetenschapper
 • prof. dr. Sandra Zwakhalen, Full professor Nursing Science

Cursusleiding

 • Peter Louter, fysiotherapeut
 • Frans Lanting, Nederlands Paramedisch Instituut

Didactische werkwijze

Hoor- en responsiecollege. Leidraad in de gehele cursus is een casus. De problematiek, die daaruit naar voren komt, wordt in kleine groepen geïnventariseerd en dan verder uitgewerkt, waarbij ook gekeken wordt hoe de mogelijkheden van het thuis blijven wonen volledig benut kan worden. Zeker in de thuissituatie zal nog meer geprobeerd moeten worden om onderdeel van een team (keten) te zijn dat bij de cliënten regelmatig over de vloer komt.

Beoordeling door cursisten

Vraag 1: Welke beoordeling geef je de cursus in het algemeen?

Vraag 2: In welke mate beschikte(n) de docent(en)/spreker(s)* over de benodigde vakinhoudelijke kennis en vaardigheden?

Vraag 3: In welke mate is het geleerde toepasbaar in jouw huidige of toekomstige beroeps- en/of functie-uitoefening?

Vraag 4: Hoe luidt jouw oordeel over de organisatie tijdens de scholingsactiviteit (denk aan accommodatie, bereikbaarheid, kwaliteit van opleidingsruimten, hoeveelheid pauze, cursustijden, verzorging etc.)?

Vraag 5: Zou je het volgen van deze scholingsactiviteit aanbevelen aan collega's?

Je contactpersonen bij het NPi

Voor administratieve en algemene vragen:

vera-van-opstal Vera van Opstal-Verbruggen
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 82 14 86 45
(bereikbaar ma.middag en dinsdag t/m vrijdagochtend)

Voor inhoudelijke vragen:

frans-lanting Frans Lanting
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06 15 86 19 50